Rundveehouderij

Achtergrond 13 reacties

Ruud Huirne: ‘Stoppen is een emotioneel besluit’

Melkveehouders die gebruik maken van de stoppersregeling, verliezen hun inkomsten. De banken komen daarom met een liquiditeitsregeling, zodat ze de periode tot 2018 kunnen overbruggen. Rabobank-directeur Ruud Huirne legt uit hoe de regeling werkt.

Rabobank, ABN Amro en ING willen met een overbruggingsregeling boeren stimuleren hun bedrijf nog dit jaar te stoppen. Boeren die gebruik maken van de stoppersregeling krijgen van de banken een liquiditeitsregeling aangeboden, zodat ze de periode kunnen overbruggen tot 2018. Directeur Food & Agri Ruud Huirne van Rabobank legt uit hoe de regeling werkt.

Hoeveel deelnemers verwacht Rabobank?

“In totaal staat de sector voor de opgave een krimp van 60.000 koeien via de stoppersregeling te realiseren. We gaan uit van krap 1.000 bedrijven met gemiddeld 60 tot 70 koeien. We rekenen erop dat relatief veel kleinere bedrijven gaan deelnemen. Uitgaande van een marktaandeel van 85% is onze opgave bij te dragen aan een krimp van de veestapel met ruim 50.000 koeien.”

Probeert Rabobank bepaalde bedrijven naar deelname aan de stoppersregeling te sturen?

“Nee, stoppen is een besluit dat de melkveehouder met diens gezin helemaal zelf neemt. Stoppen is een emotioneel besluit en een besluit waarbij heel veel zaken moeten worden overwogen. Zoals wat te doen na het stoppen en hoe het pensioen is geregeld. Onze accountmanagers in het veld weten welke bedrijven overwegen te stoppen. Deze bedrijven zullen dan geïnformeerd worden over de regeling of kunnen zelf contact opnemen met de lokale Rabobank.”

De stoppersregeling maakt het mogelijk de dieren af te stoten en dan na een jaar weer te gaan melken. Wat vindt u daarvan?

“Voor onze liquiditeitsoverbrugging maakt het niet uit. Deze bedrijven dragen bij aan het behouden van de derogatie dit jaar en ook deze bedrijven moeten een periode zonder melkgeld overbruggen. Je kunt je wel afvragen of de € 50 miljoen die overheid en de zuivelsector uittrekken voor de stoppersregeling hiervoor bedoeld is.”

‘We rekenen erop dat relatief veel kleinere bedrijven gaan deelnemen aan de stoppersregeling.’

Wanneer en hoe moet een boer zich opgeven?

“Boeren kunnen zich bij hun lokale Rabobank-vestiging melden. Bij het aanmelden moeten ze een ‘definitieve beschikking van vaststelling van RVO’ kunnen overleggen die bewijst dat ze voldoen aan de stoppersregeling. Daarnaast moeten bedrijven ook een formeel schrijven meenemen dat aantoont hoeveel koeien een bedrijf had op de referentiedatum van 2 juli 2015. Alle boeren hebben die gekregen van RVO. De lokale bank stelt dan een contract op voor een renteloos overbruggingskrediet van € 1.200 per GVE per 2 juli 2015.”

Moet je Rabobank-klant zijn om deel te kunnen nemen?

“Afgesproken is dat boeren zich melden bij hun huisbank; de bank waar gewoonlijk de betalingen van het melkgeld door de verwerker worden uitbetaald. Naast Rabobank hebben ABN Amro en ING regelingen ingesteld. Boeren die bij een bank zonder overbruggingsregeling zitten, kunnen ook bij Rabobank terecht.”

Wordt Rabobank juridisch eigenaar van de fosfaatrechten?

“Nee. Het contract regelt dat Rabobank wel het blokkaderecht op de rechten krijgt. Dat betekent dat de ontvanger van de fosfaatrechten deze niet zonder het ons te melden kan verkopen. De lening moet voor het eind 2018 zijn terugbetaald. Dat kan uit verkoop van de rechten of uit eigen middelen.”

Wat als de rechten minder of meer waard worden dan € 1.200?

“Als ze minder waard worden of het fosfaatrechtensysteem helemaal niet ingevoerd wordt, dan is het verlies voor de bank. Worden de rechten meer waard, dan is de winst voor de boer.”

Laatste reacties

 • Peerke1

  Waar komt de stank vandaan, zou er een luchtje aan zitten.

 • alco1

  Ik hoop dat het één grote fiasco wordt.
  Triest dat het platteland met subsidie ontvolkt wordt, met allemaal spookboerderijen.
  Voor de leefbaarheid van het platteland moesten ze eigenlijk een subsidie moeten hebben om door te gaan.

 • oorspronkelijk

  welke ontwikkeling wil alco
  schaal vergroting is al jaren gaande
  nu is er een versnelde uittocht
  gevolg van een versnelde groei
  alleen kleuters ontkennen in een bepaalde fase
  ik hoop dat deze fase ook door U gepasseerd wordt

 • alco1

  @oor...
  Lees nou je eigen eens weer.
  Het is net of je vergroting promoot!
  En dan speel je ook nog op de man, iets waar je zelf zegt zo'n hekel aan te hebben.

 • frl

  1000 bedrijven dat is 6% , zeker weer 4% achteruitgang weidegang.

 • deB.


  Deze kop ben ik ook meer dan zat!!

  Arrogantie ten top, en laat hem zijn eigen rotte toko blijven

 • oorspronkelijk

  de kunst is om objectief te blijven.
  maar dat wordt mij niet gegund
  ik wil er alleen op wijzen dat er veel in het eigen kringetje wordt
  rond gedraaid
  moet ik ergens voor of tegen zijn ik constateer alleen veel hypocrisie.
  ik promoot schaalvergroting ??helaas dit gebeurt vanzelf.
  """" milieu/natuurregels ???er is inderdaad iets aan de hand(klimaat)

 • agratax(1)

  Zou deze regeling voor enkele jonge boeren een kans zijn om met extra geld elders melkveehouder te worden, nu in Nederland het politieke klimaat stormachtig is? Hier je bedrijf stoppen in het kader van de regeling en naar het buitenland gaan waar je je eigen vee inkoopt wat hier voor export vertrekt met stoppers de premie.

 • farmerbn

  Als je een mooi melkquotum had , ben je eigenlijk te laat om te stoppen. Maar als je dan toch gaat/moet stoppen dan is het mooi om het geld te pakken en de lening af te lossen. Met je eigendomsland als onderpand kun je mooi in het buitenland verder. Hier in Noord-West Frankrijk zijn zat mogelijkheden alhoewel de grond hier ook duurder wordt (zelfs méér dan 10.000 euro per ha!). Bij verkoop van het qoutum had je alle grond kunnen kopen , nu maar de helft en moet je de andere helft huren ( +/- 180 euro perha per jaar).

 • Cassano

  De eerste ronde intekening stoppersregeling is vol en de boeren vangen 1200 euro subsidie van de overheid die erbij zitten. Huirne van de Rabo rept in dit artikel over 1200 euro overbruggingskrediet voor deze stoppers tot in 2018 daadwerkelijk fosfaatreferentie verkocht kan worden. Nou heb ik zojuist 'n adviseur van zuivel.nl tel. gesproken,daarnaar wordt op de Frl.Campina-site verwezen, en deze beweert stellig dat indien je aan de stoppersregeling meedoet je fosfaatrechten komen te vervallen, dus niks meer te verkopen hebt in 2018. Weet iemand hier hoe het werkelijk zit?

 • leo,s vriend

  Cassano, lees het artikel hierboven, zo zit het. Die man van FC moet zich schamen,

 • koestal

  Er zijn nog al wat melkveehouders met financiele problemen,die worden nu door de banken voorzichtig gestimuleerd om te stoppen ,daar is de bank ook bij gebaat.

 • Eerst stallen volproppen en nu gebruik maken van een riante regeling. En nog klagen ook,wat zijn jullie een zielig volkje zeg.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.