Rundveehouderij

Achtergrond

Fonterra verlaagt melkprijsverwachting

Fonterra verlaagt haar melkprijs in reactie op gedaalde prijzen op de wereldmarkt. Toch zijn er ook positieve signalen en bevindt de melkprijsverwachting zich nog steeds op een voor Nieuw-Zeeland bovengemiddeld niveau.

Fonterra heeft haar melkprijsverwachting voor het lopende seizoen met omgerekend zo’n 1,5 cent verlaagd naar 28 cent per kilo. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie bekendgemaakt.

Volgens coöperatievoorzitter John Wilson wil de zuivelonderneming voorzichtig te werk gaan. De prijs van vollemelkpoeder, het belangrijkste onderdeel in de melkprijsbepaling, is sinds 1 augustus dit jaar met 10% gedaald. En hoewel de vraag naar zuivel met name in China, andere delen van Azië en Latijns-Amerika nog steeds goed is, neemt de melkproductie in de EU toe. Daarbij hangen er in de EU nog grote volumes mageremelkpoeder boven de markt. Wilson benadrukt dat de verlaging van de melkprijs niets vandoen heeft met schadevergoeding van € 105 miljoen, die Fonterra aan Danone moet betalen vanwege het botulismeschandaal. Deze tegenvaller is al verwerkt in een verlaging van de uit te keren winst aan de aandeelhouders.

Orderboek Fonterra goed gevuld

De druk op zuivelprijzen op de wereldmarkt wordt deels opgevangen door een gunstigere koers van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook het orderboek van Fonterra is volgens Wilson goed gevuld. Wat betreft de melkontvangst dit seizoen heeft Fonterra haar verwachting vanwege de weersomstandigheden opnieuw verlaagd. De grasgroei blijft nu achter als gevolg van droogte, terwijl het voorjaar juist extreem nat startte. De zuivelonderneming gaat nu uit van een gelijk volume met vorig seizoen, terwijl eerder nog met een hogere melkproductie rekening werd gehouden.

€ 2,3 miljard omzet over eerste kwartaal

De omzet van Fonterra over het eerste kwartaal van het huidige boekjaar komt omgerekend uit op € 2,3 miljard. Dat is als gevolg van hogere prijzen 4% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het verkochte volume zuivel ligt 20% lager en is goed voor 3,9 miljard melkequivalenten. Volgens topman Theo Spiering zijn de cijfers zoals verwacht. Fonterra startte het seizoen met zeer lage voorraden en had dit voorjaar voor het tweede jaar op rij te kampen met een relatief lage melkaanvoer vanwege natte weersomstandigheden.

Al met al blijft het moeilijk te voorspellen welke kant het met de zuivelmarkt opgaat. Wereldwijd is er nog steeds te weinig boter. Dit lijkt een zeer snelle daling van de vetprijzen te remmen. Daartegenover staat dat met name de melkproductie in de EU in de lift zit, maar tegelijk kan droogte de melkproductie in Nieuw-Zeeland flink drukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.