Rundveehouderij

Achtergrond

Markt nuka’s laat duidelijk prijsherstel zien

Het herstel van de markt voor nuchtere kalveren loopt door naar deze week. Op de kalvermarkt in Purmerend gingen de prijzen dinsdag 17 oktober opnieuw wat omhoog. De stemming is een stuk vriendelijker in de handel.

Het aanbod aan nuchtere kalveren is niet eens heel krap. Op de markt van dinsdag 17 oktober werden 740 kalveren verhandeld. Een week eerder waren dat er nog 685. Opvallend is dat vooral het aantal zwartbonte kalveren een stuk hoger lag (60 meer dan vorige week), terwijl het aanbod aan vleesrassen juist iets kleiner was (5 dieren).

De stijging van de prijzen moet dan ook vooral worden gezocht in een impuls aan de vraagkant van de markt. Die verbeterde vraag naar de nuchtere kalveren zorgde er dinsdag in ieder geval voor dat de prijzen een nieuwe stijging lieten zien. Bij de 50% Belgisch blauwe kalveren kwam € 10 bij de prijs op. Daarmee komt deze prijs op maximaal € 260 per kalf. Bij de zwartbonte stierkalveren van extra kwaliteit steeg de prijs met € 5 naar maximaal € 115 per dier.

Stabiele markt

Handelaren verwachten voor de komende weken weinig verandering in de markt. Het aanbod blijft hoogstwaarschijnlijk rond het huidige niveau hangen. Als de vraag ook op het huidige niveau blijft hangen, zal dat een nagenoeg stabiele markt als gevolg hebben. Een kleine mutatie in de prijs blijft volgens handelaren altijd mogelijk.

Prognose: stabiele markt.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de kalvermarkt in Purmerend vindt u in Boerderij op Maat:  

Prijs zwartbonte stierkalveren
Aanvoer zwartbonte stierkalveren
Aanvoer roodbonte stierkalveren
Aanvoer vleesrassen

Of registreer je om te kunnen reageren.