Rundveehouderij

Achtergrond 4 reacties

Weideregels voor Zweedse melkveehouders soepeler

Zweedse boeren hebben al heel lang te maken met strenge regels voor weidegang en dierenwelzijn. De laatste jaren treedt echter een versoepeling op, dankzij de markt.

Dit zegt Palle Bergström, melkveehouder en bestuurder in Zuid-Zweden.

Weidegangregels zijn geen typisch Nederlands ‘ding’, al denken veel Nederlandse boeren misschien zo. Ook zijn de regels in Nederland niet per se strikter. Zweedse melkveehouders moeten al jaren leven met verplichte weidegang. Zweedse politici zijn zeer streng op het welzijn van dieren, is de ervaring van Palle Borgström (56). Hij heeft een melkveebedrijf met 170 koeien en ongeveer evenveel jongvee op zo’n 40 kilometer van de stad Göteborg.

Palle Bergström, melkveehouder en bestuurder in Zuid-Zweden. Foto: Arla Foods
Palle Bergström, melkveehouder en bestuurder in Zuid-Zweden. Foto: Arla Foods

De boerderij van Borgström is qua omvang iets groter dan het gemiddelde Zweedse melkveebedrijf, dat ongeveer 90 koeien telt. Palle Borgström boert echter samen met zijn broer. Twee families moeten leven van het bedrijf. Borgström is echter veel op pad. Dat komt omdat hij voorzitter is van de Zweedse zuivelorganisatie, en bestuursvoorzitter is van Arla Foods in Zweden. Qua tijd kost hem dat zo’n vier dagen per week.

“Momenteel zien we vanuit de politiek gelukkig een aantal versoepelingen van regels voor weidegang en dierenwelzijn. Het is geen grote verschuiving. We zien versoepelingen op details. En er is een lange weg te gaan voordat regels verdwijnen, maar dat is altijd het geval met overheidsregels.”

Wat veroorzaakt de verandering?

“We zien dat de markt de rol van de overheid overneemt, waardoor individuele boeren meer ruimte wordt gegeven hun bedrijfsvoering aan te passen.”

Wat zijn de standaard weideregels voor melkvee?

“Koeien moeten ’s zomers gedurende een periode van twee tot vier maanden minstens zes uur per dag in de wei zijn. De precieze eisen zijn niet in heel het land gelijk. We kennen in Zweden drie klimaatzones met elk een eigen set van regels. In onze regio moeten koeien het langst buiten zijn.”

‘Met 3 tot 4 hectare grasland om het bedrijf kun je volstaan’

Betekent weidegang ook maximaal grazen?

“Nee, maar de koeien moeten kunnen grazen en de mogelijkheid hebben om vrijer te bewegen. Met 3 tot 4 hectare grasland om het bedrijf kun je volstaan.”

Heeft weidegang betekenis voor de Zweedse burgers?

“Ja, als de koeien voor het eerst na de winter weer de wei in gaan, nodigen boeren mensen uit de omgeving uit. Boerderijen in de buurt van steden trekken soms wel 5.000 of meer mensen.”

Hoeveel hectare grond hebben jullie?

“Ongeveer 350 hectare grond. Daarvan is 120 hectare grasland, dat wordt geoogst voor kuilvoer, maar we verbouwen ook mais, granen en bonen voor veevoer. In het verleden hadden we meer mais – tot op 15 hectare – maar omdat we op de klimaatgrens voor dit gewas zitten, kwamen we daarvan terug. We oogsten ongeveer 10 ton droge stof per hectare. Ook verkopen wij een deel van onze oogst, want we hebben meer land dan we nodig hebben voor ons vee. Naast eigen voer kopen we mengvoeders bij voor extra eiwit. Dat is onze grootste kostenpost.”

Wat is de gemiddelde productie per koe?

“Onze koeien produceren gemiddeld 10.200 kilo per jaar. Dat is iets boven het Zweedse gemiddelde, maar de gemiddeld melkproductie in Zweden is vrij hoog.”

‘Veel kleine boerderijen zijn vanwege de melkcrisis gestopt’

Hoe is uw bedrijf 2016 doorgekomen?

“We hebben een moeilijk jaar achter de rug, zoals de meeste boeren in Europa. De Zweedse melkproductie is jarenlang gedaald, veel kleine boerderijen zijn vanwege de melkcrisis gestopt, maar de situatie verbetert gelukkig weer.”

Wat is volgens u de grootste uitdaging waar de Zweedse melkveehouderij de komende jaren voor staat?

“De overheidsinmenging in de bedrijfsvoering en dat we het als melkveehouders moeilijk vinden om jongeren bereid te krijgen om bedrijven over te nemen. Veel mensen worden afgeschrikt door de volatiliteit in de sector en het risico van een laag inkomen.”

Laatste reacties

 • alco1

  Er treed versoepeling op DANKZIJ DE MARKT.
  Er wordt wel geschreven dat de markt de rol van de overheid overneemt, maar niet HOE.

 • klaas.van.der.horst1

  Punt is dat vanuit de markt wordt aangedrongen op meer dierenwelzijn. Soms in een richting die net iets anders is dan de overheid wenst, dat kan leiden tot situaties die, zoals in dit geval, voor de boer werkbaarder zijn. In Zweden gaat het er om dat koeien genoeg buiten kunnen zijn en kunnen bewegen.

 • Hindrik66

  ''maar we verbouwen ook mais, granen en bonen voor veevoer. In het verleden hadden we meer mais – tot op 15 hectare – maar omdat we op de klimaatgrens voor dit gewas zitten, kwamen we daarvan terug. ''

  ?????????????

 • Rienk Slings

  Hoe noordelijker hoe ongeschikter het klimaat voor mais blijkbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.