Rundveehouderij

Achtergrond 16852 x bekeken 72 reacties

Romijn over fosfaat: zeg me niet dat het niet kan

Het melkveefosfaatdossier verdeelt boeren, politici, bestuurders en zuivelaars. Toch wist LTO-voorman Kees Romijn resultaat te boeken. "Het leek soms bijna onmogelijk."

In de keuken voor het raam op zijn boerderij in het Zuid-Hollandse Langerak, leest Kees Romijn een stapel kerstkaarten door. Zijn telefoon ligt onaangeroerd voor hem. Ontspannen gaat hij zitten aan de ronde keukentafel. Nu de staatssecretaris het fosfaatreductieplan overneemt en borgt in een wettelijke regeling, is de derogatie 2017 binnen handbereik. "Was dat niet het geval geweest, dan zat ik nu hier niet zo rustig."

Hoe zeker is het dat Nederland de derogatie dit jaar behoudt?

"Brussel lijkt overtuigd van de geloofwaardigheid en effectiviteit van het fosfaatreductieplan van ZuivelNL, nu deze wordt verankerd in de Nederlandse wet. De Europese Commissie zal daarom de derogatie voor 2017 voor Nederland niet hoeven in te trekken. Die signalen krijgen wij uit Brussel. Ik verwacht dat Brussel medio januari uitsluitsel zal geven."

Wat maakt dat Brussel nu overtuigd is?

"Met het verankeren van het fosfaatreductieplan in een ministeriële regeling is aan een belangrijke voorwaarde van de Europese Commissie voldaan en is behoud van de derogatie binnen handbereik. Doel van het plan is behoud van de derogatie door de rundveestapel in 2017 te laten krimpen met 160.000 dieren. Dat hebben we anderhalf jaar geleden al beloofd. Nu gaat het ook echt gebeuren. Het is nu aan staatssecretaris Martijn van Dam om die bal in Brussel in te koppen."

Kees Romijn, voorzitter LTO melkveehouderij - Foto: Herbert Wiggerman
Kees Romijn, voorzitter LTO melkveehouderij - Foto: Herbert Wiggerman

124 koeien en 59 hectare

Kees Romijn runt samen met zijn vrouw Cora een melkveebedrijf van 59 hectare en 124 melkkoeien. In 2009 bouwden zij een nieuwe stal met plaats voor circa 140 melkkoeien. Ze melken met twee melkrobots en hebben twee medewerkers in dienst die samen voor 40 uur per week meewerken. Romijn is als LTO-belangenbehartiger voor de melkveehouderij al actief sinds 2001. 70 procent van de melkveehouders is lid van LTO. Mede op initiatief van Romijn werkt ZuivelNL aan het fosfaatreductieplan. - Foto:

Waarom gaat het fosfaatreductieplan wel werken?

"De regeling is gebaseerd op een systeem van boetes. Melkveehouders die meer dieren houden dan ze mogen, betalen een boete berekend op basis van de gehele groei ten opzichte van 2015. De boete is een korting op het maandelijkse melkgeld en zodanig hoog dat het niet interessant is om meer koeien te houden dan mag. Daar komt bij dat het geborgd wordt in een ministeriële regeling. We kregen in december al signalen dat een AVV (algemeenverbindendverklaring) niet binnen twee maanden geregeld zou kunnen worden. Elke maand die wij moeten missen in de uitvoering van het plan maakt het lastiger de doelstelling te halen."

Melkveehouders trokken zich ook niets aan van de superheffing.

"Dat klopt. Het verschil is dat de superheffing was gebaseerd op een vast bedrag van 27,5 eurocent per liter. Het was gemakkelijk om daaroverheen te melken. Dat is bij de systematiek van de boetes in het fosfaatreductieplan anders."

Hoe beoordeelt u de staatssecretaris?

"Het vertrouwen in Martijn van Dam was na het uitstel van de fosfaatrechten bij onze leden en bij mij tot een minimum gedaald. Juist in dit soort ingewikkelde Europese zaken is een zwaargewicht een must. Dat missen wij bij Van Dam. Door de wisseling van staatssecretaris heeft het melkveefosfaatdossier maanden lang stilgelegen. Dijksma had een goede positie in Brussel. Zij had er zeker meer bovenop gezeten. Van Dams stijl is anders. Met het borgen van het fosfaatreductieplan in de Landbouwwet neemt hij wel zijn verantwoordelijkheid voor ons."

Martijn van Dam en Kees Romijn. - Foto: Ruud Ploeg
Martijn van Dam en Kees Romijn. - Foto: Ruud Ploeg

Hebt u wel eens getwijfeld aan het fosfaatreductieplan?

"Ik heb me regelmatig flink zorgen gemaakt of het wel zou lukken om überhaupt tot een plan te komen. De verdeeldheid is heel groot bij de zuivel, politiek, bestuurders en melkveehouders. Het leek soms bijna onmogelijk om resultaat te boeken. Als de spanning zo hoog oploopt, ontstaan overal scheuren."

Wat maakte dat u vertrouwen hield?

"Mijn motto is: Zeg me niet dat het niet kan. Ik heb telkens de hoofdlijn vastgehouden en me niet laten meeslepen met individuele emoties van melkveehouders of bestuurders. De kracht van LTO is dat we allerlei type melkveebedrijven vertegenwoordigen. Dat dwingt ons altijd op zoek te gaan naar een zo evenwichtig mogelijk resultaat dat het sectorbelang dient. Ik koester de diversiteit in onze achterban."

LTO wordt vaak verweten maar intern maar te blijven bakkeleien.

"Ja, dat is zo. Het heeft veel energie gekost om binnen LTO melkveehouderij de gelederen gesloten te krijgen en te houden. We hebben gezien dat het afgelopen jaar diverse one-issuepartijen in de melkveehouderij zijn ontstaan zoals Netwerk Grondig en Innovatief uit de Knel. Alleen LTO is wel de enige belangenbehartiger die zo breed is vertegenwoordigd en geworteld in alle politieke niveaus. We hebben om die reden ook veel kennis en specialisten in huis. Aan het fosfaatreductieplan hebben we vanuit LTO met een team van vier specialisten gewerkt. Wij stellen het sectorbelang altijd boven het individuele belang van een boer, regio of groep zonder de consequenties voor individuele boeren uit het oog te verliezen."

Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Voor 1 december konden leden hun lidmaatschap opzeggen. Heeft het fosfaatreductieplan LTO leden gekost?

"Ja, het plan doet veel met onze achterban en dat zien we ook terug in het verloop van het aantal melkveehouders. Dat ligt boven het gemiddelde verloop van LTO melkveehouderij. De hoeveelheid melk die we vertegenwoordigen is echter al jaren gelijk en neemt zelfs iets toe. Het verloop heeft te maken met de situaties op de bedrijven en met hoe zij de rol van LTO beoordelen bij het oplossen van het fosfaatoverschot. Met de fosfaatrechten en fosfaatreductieregels van ZuivelNL komen we aan het voortbestaan van individuele bedrijven en dat raakt hen hard."

Wat verwacht u van de vernieuwingen binnen LTO?

"LTO gaat vanaf 2017 verder in een nieuwe vorm op landelijk niveau en met een nieuwe voorzitter, Marc Calon. Hij past in deze tijd en geeft de organisatie nieuwe energie. Dat is nodig. We willen de komende jaren meer gaan werken met een eigen agenda. Dat betekent ook dat we prioriteiten moeten stellen. Tegelijk zal LTO verder versterkt worden met specialisten op diverse beleidsterreinen. Als vakgroep krijgen we meer ondersteuning, kennis en slagkracht."

U bent sinds 2011 vakgroepvoorzitter. Over twee jaar loopt uw tweede termijn af. Had u kunnen bevroeden dit voor de kiezen te krijgen?

"Ik ben sinds 2012 officieel voorzitter, maar verving mijn voorganger Siem Jan Schenk sinds 2011. Het waren toen rustige tijden. In 2012 en 2013 melkten we in Nederland nog niet eens het quotum vol. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Ik heb nog niet nagedacht over het aflopen van mijn termijn in 2018. De komende twee jaar is er nog zoveel werk te verzetten. Daar richt ik me eerst op. Ik zie wel wat daarna op mijn pad komt. Ik heb wel extra uitdagingen nodig, naast het boeren."

Welke speerpunten naast het fosfaatdossier heeft u nog meer voor de komende twee jaar?

"Ik wil graag het dossier voor de dierziekten IBR en BVD afronden. Verder is de maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij een belangrijk punt, wetende dat de schaalvergroting niet stilstaat. Ook de klimaatverandering is een issue. Ik wil dat we als melkveehouderij en LTO weer onze eigen agenda gaan bepalen. We zijn de afgelopen jaren als sector uitgeleefd door politici en maatschappelijke organisaties. Telkens werden we verrast. Dat tij moeten we zien te keren om het heft weer in eigen handen te krijgen en onze eigen toekomst te bepalen."

Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Hoe gaan melkveehouders om met de fosfaatreductieregels?

"Ik merk dat de creativiteit bij melkveehouders opborrelt, oftewel ze onderzoeken hoe onder de regels uit te kunnen komen. Dat typeert het ondernemerschap en is niet erg. Het laat zien dat de noodzaak van de regels is geaccepteerd en dat ondernemers aan het rekenen zijn voor hun bedrijf."

Een maas in de wet is de jongveeopfok.

"Ja dat klopt. Dit lijkt zo'n ontsnappingsroute. We werken aan een oplossing samen met het ministerie. De fosfaatreductieregels gelden nu alleen voor melkleverende bedrijven. Een oplossing zou kunnen zijn dat de regels gelden voor alle bedrijven met diercategorieën 100, 101 en 102. Ik verwacht dat Van Dam deze diercategorieën opneemt in de regeling die het ministerie nu maakt."

De leden van de NMV hebben tegen het fosfaatreductieplan gestemd. Wat betekent dat?

"Het is jammer. Individuele boeren kiezen altijd voor hun eigen belang zonder een idee te hebben van het alternatief. Het maakt onze positie iets minder stevig in Brussel, omdat we minder draagvlak hebben."

Waarom is niet gekozen voor een ABC-prijssysteem zoals de suikersector doet?

"We willen zo dicht mogelijk bij het aantal koeien blijven dat moet worden gereduceerd. We hebben gezocht naar een absoluut systeem dat direct stuurt op het aantal dieren en zodoende aansluit bij het stelsel van fosfaatrechten."

Laatste reacties

 • alco1

  Een lang verhaal, waar eigenlijk helemaal niets in staat.
  Alleen maar slijmerij.

 • Gat

  Echte boer hoor. Overall mee eronder blouske haha. Omdat het sector belang uitstraalt tussen de koei, mar liever in me goeie kleren grote peer uithangen.

 • Piet Piraat

  Ik ben op een gegeven moment afgehaakt. In mijn ogen heeft Romijn en LTO bar weinig bijgedragen aan een oplossing, en is alles op het bordje van de zuivelverwerkers gekomen. Zo hoort dat niet.

 • farmerbn

  Boeren met een rode melkrobot zijn zo trots dat ze meteen een schone overall aantrekken als een fotograaf aankomt. Hij kan beter neutraal blijven of een LTO-kledingstuk aantrekken.

 • melkveehouderijritsema1

  Als het plan stuit op mededingingsrechtelijke bezwaren op grond van artikel 101 VWEU, dan is het de overheid niet toegestaan het nuttig effect te ontnemen aan deze bepaling, onder meer door het plan algemeen verbindend te verklaren of anderszins in een publiekrechtelijk kader onder te brengen. Met andere woorden, het publiekrechtelijk inbedden door de overheid van een lidstaat van de Unie van een private kartelafspraak is in strijd met de tot die lidstaat gerichte mededingingsregelsDeze mededingingsregel wordt wel aangeduid als de nieuwe norm of nuttig effect doctrine en bestaat uit artikel 4(3) VEU juncto 101 VWEU.

  De regeling roept verder vragen op omdat zij de melkproductie wil beperken en in wezen een stelsel van quota wil invoeren dat nu juist is afgeschaft door de Europese regelingen. Zowel het plan als de regeling die nu wordt voorbereid gaan in tegen deze doelstelling en ontnemen dus het nuttig effect aan de landbouwverordeningen die juist de melkproductie willen vrijmaken. Dat is ook precies de reden waarom de Verordening inzake de integrale gemeenschappelijke marktordening hierover uitdrukkelijke voorwaarden stelt.

  Het is nog niet zover Brussel moet nog akkoord gaan

 • wmeulemanjr1

  -LTO voelt zich samen met RFC helemaal de politieke sjaak!!, LTO/RFC zegt, dhr. van Dam voert het wel even uit, simpeler kan het niet!!
  -Erg sportief om nog even Netwerk-Grondig/NMV-leden/Innovatief uit de Knel..e.a..nog even een smeer achterna te geven, zo van, wat voelen wij ons toch lekker superieur!!

  -De vraag rest nog, of het wel zo simpel kan/mag!!

 • agratax(1)

  @farmerbn. Zie die schone overall als door de sponsor (rode melkrobot) verplichte kleding tijdens optredens. Deze boer probeert nog iets extra's binnen te harken, net als een goedbetaalde topsporter doet met gouden of rose schoentjes of sjaal.

 • massan

  LTO NIET VOOR DE MELKVEEHOUDERS.
  Campina en LTO lijkt nu aan elkaar verbonden. In het melkreductieplan gaat het om vermindering van GVE. Hierbij mag de productie per koe stijgen en mogen meer koeien worden gehouden als jonvee verminderd; dus de melkproduktie mag stijgen.
  Dit mag NIET bij de standstill-maatregel van Campina; dus strookt NIET met het melkreductieplan. WAAR BLIJFT DE REACTIE VAN LTO OP DE STANDSTILL-MAATREGEL VAN CAMPINA!!

 • Marco22

  Lto zal never nooit kritisch zijn op RFC voeg RABO ook daarbij Ze zijn te veel aan elkaar verbonden.
  En daarmee is lto ook geen belangenbehartiger meer, als ze dat ooit geweest zijn.
  Lto is meer beleidsbepaler voor een select (elite) groepje boerenbestuurders die overige boeren wil sturen. Omdat ze zelf geen macht hebben schuren zij graag aan bij RFC en de RABO.
  Dat 70% van de melkveehouders lid zouden zijn van de lto is een leugen.

 • Fryslanboppe

  Romijn een boer zonder ballen !! De LTO os !! Een grote coupe wordt er gepleegd!

 • Schoppenboer

  Waarom Kees Romijn voer je geen strijd op bruto of netto productie t.a.v. het fosfaatplafond. Je verkwanselt boerenbelangen. Het buitenland lacht zich rot om dit achterlijke akkoord!

 • driepint

  Jot, nog maar ff een beperking op code 101 en 102. Kunnen de vleesveehouders na de kalverhouders, akkerbouwers en varkenshouders ook nog ff aansluiten in het rijtje van sectoren die de melkveehouderij slecht pruimen. En als melkveehouder kan ik ze nog geen ongelijk geven ook

 • de-boer-

  Ik ben wel lid van LTO maar echt leuk is het niet want als er gevraagd wordt bijv. over knelgevallen ? willen ze zo weinig mogelijk aan doen (de politiek) want anders moet het van de rest af is het argument ? misschien kan/wil de lto lobbyen voor een schade vergoeding zoals als iemand een stal bouwt die voor de beruchte datum nog niet af was dan is het wel mooi dat de politiek wel kan helpen in plaats van te zeggen sorry ik kan niks voor je doen
  volgens mij kon de politiek Griekenland ook helpen waarom de boeren niet?
  misschien is politiek /besturen pas echt goed als er ook na de minderheden gekeken kan worden (NL is in Europa zelf immers ook een minderheid en wil toch zelf ook gehoord worden ?) misschien zijn er goede manieren om te helpen?
  waar een wil is is een weg.

 • rembrandt

  heel het fosfaatrechtensysteem is lucht! Niks met plaatsing te maken, ik zeg gemiste kans LTO!!

 • anton1937

  Van Dam begrijpt niets van de landbouw en doet maar wat. Gelukkig zijn er over 2 maanden verkiezingen Een ministerie van landbouw met een Boerenhart kan de verhoudingen verbeteren, een persoon gelijkend op Gerrit Braks kan de verhoudingen binnen en buiten de landbouw opde rails zetten en van Nederland weer een landbouwland maken.

 • hylkema.l

  Ik heb destijds de invoering van de superheffing als bestuurder meegemaakt. Toen was er vergelijkbare kritiek. Je kunt het als landbouwbestuurder nooit goed doen . Maar zonder een LTO waren we natuurlijk veel slechter af en hebben we niets in te brengen.
  Laten de echte kritisie zelf aktief worden en niet alleen van de zijlijn iets roepen.

 • slagman

  Slagman wat denken jullie van de uitwerpselen van de miljoenen ganzen waar veel fosfaat inzit en die op onze gronden komen Is dat ander fosfaat ?????

 • boerderij

  @Hylkema, ben het volledig met je eens. Het is idd erg makkelijk om kritiek te leveren maar heb dan ook de ballen om er zelf wat aan te doen! Er is geen andere organisatie dan lto die een landelijke vertegenwoordiging heeft die als serieuze gesprekspartner van de landbouw gezien wordt.

 • Er staat nota bene dit in boerderij:De trend is dat (grote) veehouders zelf het heft in handen nemen en aan de slag gaan met be- of verwerking van mest op het eigen erf of in een kleinschalig collectief. Het gaat daarbij niet meer om een oplossing voor het fosfaatprobleem, maar veel meer om stikstof. Ingedikte fosfaatrijke dikke fractie vindt zijn weg wel naar het buitenland of composteerders. In 2017 gaat het er vooral om een (technische) oplossing te vinden voor de stikstofrijke dunne fractie. ...
  Wie er nog iets van snapt mag het me uitleggen..

 • agrieehollande

  Via de Landbouwwet kan alles opgelost worden dus ook regels stellen aan maximalisering jongvee opfok.

 • Bennie Stevelink

  @06:49, in het door jou aangehaalde artikel gaat het om afzet van niet of moeilijk plaatsbare mest.
  Bij het fosfaatplafond en fosfaatrechten gaat het simpel om de omvang van de veestapel. Ongeacht of de mest wel of niet plaatsbaar is.

  Hoe meet je de omvang van de veestapel? Hoe tel je een koe, kip en varken bij elkaar op? Je moet iets hebben waarmee je ze onder één noemer kunt brengen. Kg mest zegt niets omdat de ene soort mest met een heel andere drogestof percentage heeft dan de andere. Stikstof is vluchtig en daarom niet geschikt. Uiteindelijk blijkt kg fosfaatexcretie de beste methode te zijn om verschillende diersoorten bij elkaar op te tellen.
  Fosfaatplafond en fosfaatrechten is dus gewoon een meeteenheid voor de omvang van de veestapel. Het heeft niets te maken met mestplaatsingsruimte, aanwendingsnormen, mestverwerking of grondgebondenheid.

  Veel reageerders en belangengroepen (GRONDig) halen dit steeds door elkaar waardoor anderen weer in verwarring worden gebracht.

 • driepint

  Jouw verwijzing naar Grondig is niet terecht Benny. Waar Grondig aan refereert is dat grondgebonden melkveehouders niet bijgedragen hebben aan het probleem. Immers, er is in NL 850.000 hectare in gebruik door de melkveehouderij. Met een gebruikersnaam van 80 kilogram fosfaat/ha had NL helemaal geen probleem met het fosfaatplafond, mits elke melkveehouder grondgebonden was gebleven. Onder aanvoering van RFC en LTO is der verhouding Tussen grond en veel volledig zoekgeraakt, waardoor iedereen moet inleveren. Ook grondgebonden boeren die het spoor kozen van een gezonde verhouding vee en grond. Itt wat jij zegt is er wel degelijk een relatie tussen mestplaatsingsruimte en het P-plafond

 • Farmer4life2

  Er is zowel een fosfaat als stikstof plafond.
  De ene zitten we overheen en de ander schuren we tegenaan.

  Dan heb je nog co2 uitstoot etc. De komende jaren wordt het continu touwtrekken.

 • Dat kan allemaal wel zijn. Maar aan de ene kant wordt gesuggereerd dat er technologische mogelijkheden zijn voor mest 'overschotten' Aan de andere kant dat er teveel mest in Nederland is. Dat is dus een leugen, men wil gewoon minder vee in NL. Niemand die 'ballen ' heeft om te zeggen hoeveel dan. Alles onder het mom van waterkwaliteit, luchtkwaliteit. Ik herinner me nog goed de leugen en misinformatie over ' zure regen'

 • Bennie Stevelink

  @09:46, Het begrenzen van de veestapel is al een doel vanaf 1984 toen de interim kwam. Volgens die wet mocht je fosfaatproductie van varkens wel omruilen tegen koeien maar fosfaatproductie van koeien niet tegen varkens. De reden hiervoor was dat koeien wel begrenst werden door het melkquotum maar varkens geen eigen begrenzing hadden.

  Het melkquotum was een onderdeel van een Europees marktordeningssysteem, maar het werd specifiek in Nederland ook gebruikt voor het begrenzen van de veestapel. Vrij het aantal koeien opvoeren kan in Nederland al meer dan dertig jaar niet.

 • IkBenBoerHarms

  Bennie, hoe kan het dan volgens jou, dat het melkquotum wel afgeschaft is en er niks voor teruggekomen is. Dan laat je toch willens en wetens de ruimte open om meer koeien te gaan houden. En dan is het niet raar, dat dat ook hier en daar gebeurt.

 • alco1

  @Harms. Er staan gewoon mensen aan de leiding die totaal geen kennis van zaken hebben en dus alles in de soep hebben laten lopen
  Het gekke is dat er ook nog boeren zijn die hen door dik en dun steunen.
  Maar dat zal wel met eigenbelang te maken hebben.

 • Bennie Stevelink

  Daar heb je helemaal gelijk in @Harms. Omdat het melkquotum, naast de dierrechten voor varkens en kippen, één van de hoekstenen was van het milieubeleid jegens de veehouderij is het onbegrijpelijk waarom er niet tijdig een vervangende begrenzing is ingevoerd. We mogen met recht zeggen dat hier sprake is van ernstig bestuurlijk wangedrag.

 • driepint

  Ik geloof niet in een bestuurlijke dwaling en complottheorieen tegen de overheid. De overheid heeft de verantwoording bij degenen gelegd die dat heel graag wilden (remember dierrechten 2013 van Dijksma). De sector heeft het vervolgens laten liggen en menen nu hun verantwoording te moeten nemen. Too little, to late. Naderhand beleid maken gaat altijd gepaard met tweespalt. Den Haag is het minst schuldig aan de meerspalt in de sector momenteel.

 • alco1

  @belsboerke. Als de sector niet de middelen in handen heeft, mag je er ook niets van verwachten.
  En vooral niet omdat de richtlijnen van de overheid en Brussel, zeer discutabel zijn.

  Wat jij zegt doet me denken aan een leraar vroeger op school.
  Als er iets gebeurd was, moest de klas hem of haar maar 'aanbrengen'.
  Dit gebeurde natuurlijk niet, want een pak slaag was het gevolg van de dader.
  Gewoon een slechte leraar, net als het bestuurlijke wangedrag van de overheid.

 • Nog steeds om de hete brij heendraaien en kost alleen maar geld. Hoeveel GVE will NL/Brussel hebben? Hoef je geen waterkwaliteit metingen, CO2 meting, Ammoniak. Qutum had NIETS te maken met hoeveelheden koeien Dat is veel later per ongeluk goed uitgepakt.

 • driepint

  @Alco1 hoezo heeft de sector de middelen niet? Die placht ze nu toch wel te hebben?

  Maar men dacht dat het wel los zou lopen. Dit is het schoolvoorbeeld van géén vooruitziende blik. Het bestuur binnen de melkveehouderij wordt gevormd door grijze kopjes die er tijd voor hebben omdat zoon/vrouw het bedrijf en jaarlijks 60K extra op de rekening is wel lekker. Men pleitte voor vrije marktwerking, zonder een inschatting te kunnen maken van de gevolgen.

  De NL-melkveehouderij heeft een prachtig concept. Kwalitatief hoogwaardige zuivel wordt commercieel goed weggezet in de markt. De boeren zijn productief op een kleine oppervlakte en kunnen weidegang combineren met hoge productie. Er is oog voor weidevogels en ook innovatief. In NL raakt hightech ambacht. Dat zie je nergens anders ter wereld. In de varkenshouderij is men naarstig op zoek naar zo'n concept om uit de bulkmarkt te geraken. En wat doet de NL-melkveehouderij? Die ruilt het concept dat ze hebben in tegen bulk en mestproblemen. En als het allemaal uit de klauw loopt, dan neemt er niemand verantwoordelijkheid en wijzen ze en masse naar van Dam.

  Wat ik zeg; compleet ongeloofwaardig die club

 • FIvdhauwe

  Wat mij verbaast is dat tijdens de mkz crises iedereen in het geweer kwam tegen de ruimingen en nu worden veel meer koeien geruimd en je hoort niemand.

 • Bennie Stevelink

  @belsboerke, ik ben het met jou eens dat er zowel in de politiek als bij LTO giga blunders zijn gemaakt.
  De enigste reden dat de melkveehouderij geen dierrechten kende zoals de varkenshouderij en de pluimveehouderij was dat de melkveehouderij wel begrenst werd door het melkquotum. Het melkquotum werd door de Nederlandse overheid bewust gebruikt als sturingsmechanisme voor milieubeleid. Het vormde samen met de dierrechten voor varkens en pluimvee de hoeksteen van dit beleid. Een kind kon nog begrijpen dat met het wegvallen van het melkquotum het milieubeleid jegens de veehouderij zou instorten.
  De afstand tot het fosfaatplafond was maar klein en de sector had zonder een individuele begrenzing geen enkele sturingsmogelijkheid om binnen de collectieve begrenzing van het fosfaatplafond te blijven. Toch werd door LTO beweerd dat dierrechten niet nodig waren omdat de sector uit eigen beweging wel onder het plafond zou blijven. Al voor 1-4-2015 was het plafond al overschreden.

 • driepint

  Kijk Bennie, zijn we het toch nog ergens over eens. Het steekt mij dat Romijn hier alvast een doorkijk maakt naar een volgende periode, dat hij een probleem opgelost heeft dat - naar eigen zeggen- door Den Haag gecreëerd is. Diezelfde instelling merk ik ook binnen RFC. Borstklopperij van heb ik me jou daar, maar tegelijkertijd 180.000 koeien naar de slachtbank leiden.

  Deze mensen kunnen toch niet meer geloofwaardig als onze vertegenwoordigers optreden? Idem geldt voor het hoofdbestuur van RFC. Als jonge boer ben ik erg bang dat een stel senioren het beleid voor mijn generatie gaan maken.

 • schepens

  Hoeve20
  Hallo heer Romijn 35 reacties 2 voor je zijn rest tegen wanneer gaan je ogen weer open?
  Jezelf toch nog schouder klopjes geven omdat vrijel niemand dit doet.

 • alco1

  @Bennie. Door de dierrechten en het melkquotum bleven de sectoren wel binnen het plafond.
  Milieubeleid inzake derogatie veranderd er niet door.

 • Bennie Stevelink

  @belsboerke, de grootste fout is al gemaakt in de jaren tachtig door melkquotum los te koppelen van grond.

  Eind jaren zeventig en begin tachtig zou niemand een stal bouwen die veel groter was dan dat hij op zijn grond aan koeien kon houden. De reden was dat de aankoop van mais onbetaalbaar was.
  De melkveehouderij was toen via de onbetaalbare mais in feite grondgebonden.
  Bestuurders waren echter van mening dat een boer ook wat melkquotum moest kunnen bijkopen zonder direct grond te moeten kopen. Dit had tot gevolg dat het quotum een enorm hoge prijs kreeg. Wanneer het quotum aan grond gekoppeld was geweest had het waarschijnlijk nog niet een kwart gekost wat het nu koste. In plaats van 2 euro voor quotum alleen had men 50 cent betaald voor quotum en had men 1,50 kunnen investeren in grond. Voor quotum alleen betaalde men bijna net zoveel als dat men anders voor quotum met de grond erbij betaald had. Dus ook de boeren in de intensievere gebieden zoals bij ons in Twente zijn er achteraf niets mee opgeschoten.

  Als het quotum grondgebonden was gebleven hadden we nu een grondgebonden melkveehouderij gehad, weinig gesleep met mest, meer weidegang, lagere kosten, en het huidige gedoe hadden we helemaal niet gehad.
  Driekwart van het kapitaal wat de afgelopen dertig jaar in quotum is geïnvesteerd was nu nog aanwezig geweest in de vorm grond.

 • driepint

  Vreemd dat jij nu zo redeneert Benny. Ik heb jou toch meermaals zien neerpennen dat grondgebonden niet ontzien mag worden bij het sectorplan, terwijl die volgens jou redenatie wel het juiste spoor gekozen hebben.

 • alco1

  Grondgebonden hoef je geen eigenaar te zijn.
  Wat moeten al die pachtboeren dan.
  Melkquotum moest men ook grondgebonden kopen.
  Dit werd omzeilt met huurcontractje en productverkoop.
  Daarom zie ik nu ook niets in het grondgebonden in de AMvB.
  Daar wordt weer een mouw aan gepast.

 • farmerbn

  Grondgebondenheid is kul. Koeien eten geen grond. Je kunt gerust koeien melken op 3 kilo stro en de rest als perspulp en bierbostel of het kempensysteem met 12 kg speciale biks. Hoe die boer dan van zijn mest afkomt is het probleem van die boer. Droogt hij al zijn mest dan heeft hij 2 keer zoveel kg mest dan dat hij kg stro nodig heeft. Klopt precies met vrachtwagens; 29 ton droge mest naar Frankrijk en een volle wagen (=14 ton) stro terug. Zo'n 15 ritjes per jaar.

 • driepint

  Prima FarmerBN. Mag van jou de derogatie afgeschaft worden voor boeren die zo redeneren?

 • farmerbn

  Bij 200 koeien.

 • @Bennie: de redenering, die je daar opgeeft is een economische denkfout. Als men quotum en grond aan elkaar had gekoppeld, was de kostprijs nog vele malen hoger geweest. Grond en quotum is tezamen een productie kost. Kijk maar naar Denemarken: grond genoeg, welke een niet noodzakelijke en dure hoeveelheid voer geeft.
  En juist door deze enorme denkfouten heeft de Nederlandse melkveehouderij een van de hoogste productie kosten.

 • Bennie Stevelink

  @19:09, ligt eraan hoe je grond en quotum koppelt. Mijn idee was om een maximum te stellen aan quotum per ha. Als iemand bv minder dan 20.000 liter per ha heeft mag hij vrij bijkopen tot aan de grens van 20.000. Melkquotum bijkopen als je al boven de 20.000 liter per ha zit zou dan verboden zijn.
  Op deze manier was de vraag naar quotum zodanig begrenst dat het niet duur zou zijn. In de intensieve regio's had men minder kapitaal in quotum hoeven te stoppen en had men meer kunnen investeren in grond. Extreem intensieve bedrijven of extreem intensieve regio's waren voorkomen.

  Het melkquotum is niet meer, maar in de omgang met fosfaatrechten zouden we hier eens goed over na moeten denken.

 • j.verstraten1

  Bennie, ben het hierboven vaak met je eens maar je analyse van de ontwikkelingen in de jaren 70 begin 80 die klopt niet, tenminste niet hier.
  Veel boeren in brabant bouwden ligboxenstallen voor 60-80 koeien ( 2 of 3 rijer was de keus) op 10-20 ha grond. Mest was geen probleem, mais was geen probleem, het enigste probleem was de rente van 12% en het tempo van aflossen.
  De quotering kwam net op tijd want sommigen hadden net ontdekt dat alleen mais voeren ook ging. Daarmee was grondloos boeren een optie voor jonge boeren die persé koeienboer wilden worden ipv varkensboer ook al had men nauwelijks grond. Dankzij de quotering werd er ook nog geld verdiend en werd allereerst quotum gekocht om de lege stal te vullen. De eerste jaren moest dat mét grond. Eerst bijna onbeperkt ingedikt later max. 20.000 Wij kochten 20.000 ltr op 1 ha voor fl 120.000. 3 gulden per liter en 6 voor de m2. Boeren hadden ondertussen her en der versnipperde stukjes grond liggen, telkens met quotum verworven. Vandaar de behoefte om het los te koppelen. In de jaren 90 kwam het besef dat grond ook belangrijk was. Dankzij steeds scherpere mestregels en de vele bedrijven met weinig oppervlak begon de krimp van melkproductie in brabant.

 • j.verstraten1

  Als grond en quotum aan elkaar gekoppeld was geweest hoe had het er dan uit gezien? In ieder geval een lappendeken en behoefte aan nieuwe ruilverkavelingen. Of hadden wij het quotum niet meer volgemolken. Net als in de meeste europese landen. Ten tijde van de introductie van de quotering had brabant alleen al 1 miljoen koeien. 30 jaar later minder dan de helft.

 • @Bennie, maar dan was de grondprijs nog hoger, omdat je dat dan anders gebruikt dan voor ruwvoer, of agrarische waarde. Ik heb al vaker gezegd, de politiek moet zeggen hoeveel GvE men wil in NL en dan ben je van al het panische geknutsel af.

 • haj146

  70?procent lid? Onzin!! Als lto alles op alles had gezet tegen het fosfaatplafond en voor derogatie dan hadden ze respect verdiend. Nu hebben ze niks anders dan gehoorzaamd aan de overheid die zegt dat er een gigantisch probleem is en veel koeien weg moeten. Lto en rfc hebben dit nu ff geregeld en veelal met behoud van eigen koeien, # voorkennis

 • Bennie Stevelink

  @Jos Verstraten, hoe denk jij grondgebondenheid te bevorderen, maatschappelijk draagvlak en daarmee afzet aan de bovenkant van de markt te behouden? Welke mogelijkheden tot sturing zie jij?
  Hoe voorkomen wij dat fosfaatrechten net zo duur worden als melkquotum?

 • farmerbn

  Belsboerke; Als een boer mét derogatie 230 kg N per ha mag strooien dan vind ik dat een andere boer ook 230 kgN moet mogen strooien. De voorwaarden die Brussel extra opstelt om derogatie te krijgen zijn politiek gekozen. Die voorwaarden kunnen steeds veranderen en zullen steeds veranderen. Dus steeds strakker. Dat moet je niet willen. Brussel accepteert echt wel een keer dat NL de kont tegen de krib gooit. Het is de NL overheid met een dubbele agenda die de boeren pijn doet en de schuld steeds bij Brussel legt.

 • leo,s vriend

  Farmer, andere boeren ook 230 kilo ? dat is dus derogatie...........
  Europese norm is 170 kg. alle afwijkingen naar boven zijn derogatie.

 • leo,s vriend

  Haj, altijd weer die voorkennis waar je over begint, bewijs dat eens, of hou op met laster te verspreiden.

 • Bennie Stevelink

  @Jos Verstraten, in 1978 heb ik als 17-jarige stage gelopen op een bedrijf in Brabant. Ongeveer 15 km ten noorden van Eindhoven. Tijdens mijn stage zag ik veel overeenkomsten met de situatie bij ons in Twente. De mais was net zo duur als bij ons. Zo duur dat het onmogelijk was om op basis van alleen aangekochte mais koeien te houden. De boeren mochten dan ontdekt hebben dat het veevoedingstechnisch wel kon om alleen mais te voeren, economisch kon het niet als de mais aangekocht moest worden.
  Daarom was ik de afgelopen jaren ook zo verbaast toen ik al die grote stallen gebouwd zag worden door boeren die grondloos wilden boeren. Op grond van mijn ervaring van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig wist ik dat dat niet kon.

 • Farmer4life2

  Bennie, we kennen allemaal de situatie in Denemarken. Ik denk vooral in Nederland dat je moet uitkijken wat je koppelt aan grond.

  De hectare toeslag is een grote blunder...

  Waarom streven naar een grondgebonden melkveehouderij? 200 koeien op 20 ha is te extreem of 460 op 50 ha.
  Maar 20% extra is niets mis mee. Je kunt het makkelijk opvangen met ruwvoer/bijproducten.

  Uiteindelijk denk ik dat we gedwongen worden dezelfde weg in te gaan als de Deense melkveehouderij....

 • schepens

  Wij krijgen de top mannen van lto en rfc niet van zijn zetel jammer genoeg!

 • bramegberts1

  Gewoon de contributie NIET meer betalen maar gebruiken als compensatie voor het jatten van rechten dat deze club doet !!!!!!!!!!!!!!!

 • kenmvdwind

  Hoeveel koeien moet onze LTO voorman opruimen met deze plannen?
  Daar ben ik wel benieuwd naar!

 • alco1

  We komen altijd weer terug bij de drie voorwaarden van de melkveehouderij:

  Verzorging moet goed zijn met voer ed.
  Mestafzet geregeld.
  Acceptatie in de buurt.

 • MKRouveen1

  "Juist in dit soort ingewikkelde Europese zaken is een zwaargewicht een must. Dat missen wij bij Van Dam."

  Tja, een zwaargewicht was bij Dijksma wel aan de orde ja...

 • alco1

  Dijksma was niet zo groot hoor.
  Maar in vergelijking met van Dam veel potenter.

 • landboer

  Tjonge jonge Bennie ,je bent omgedraaid als een blad aan de boom...
  Inderdaad alco 17.40 grondgebondenheid is een wassen neus ,daar kun je veel mouwen aan passen, wat ook te zien is aan de 40000 ha die onder de melkveehouderij geschoven is de laatste jaren.

 • driepint

  een voorstel om de melkprijs grondgebonden te maken vind ik wel mooi. RFC betaalt voor de liters die op de grond bij het bedrijf geproduceerd kunnen worden een gegarandeerde melkprijs van bv 40 cent. Voor de mest die verwerkt of afgezet moet worden krijgt de melkveehouder een spotmarktprijs. Dat kan 50 cent zijn, maar ook 15 cent. RFC heeft zo een gegarandeerde aanvoer van liters die ze in het hoge segment kunnen verwaarden. en melkveehouders gaan misschien eens een keer rekenen aan de laatste liters.

 • haj146

  @ leos vriend, ik kan je er zo 4 noemen. Dat ga ik hier niet doen want daar is niemand bij gebaat. Ik zou zeggen laat de bestuurders eens bewijzen dat het absoluut niet zo is. Dan krijgen ze mijn excuses, maar helaas. Zelfs de plaatselijke voorzitter heeft toegegeven eerder hier over geïnformeerd te zijn. Hij heeft er niet naar gehandeld waarvoor alle respect. Dezelfde discussie heb ik met hen gevoerd toen de grondgebondenheid kwam. We moesten de intensieve sector niet achterna gaan. En dat zegt dan een bestuurder met 200 koeien op 48 hectare tegen mij, met net 2 koeien oer hectare. Dat was voor ons einde lidmaatschap.

 • vd meer

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten,
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34532-3.html

 • leo,s vriend

  Haj, dat is wel heel zwak, eerst een hoop bombarie maken en dan ineens terugkrabbelen en de "schuldvraag"bij de bestuurders neerleggen.
  Overigens, als je dit artikel goed leest kan je zien dat Romijn zelf niet alles propvol heeft staan, in 2009 gebouwd en nu nog niet vol, ook voorkennis zeker ?

 • haj146

  Leo's vriend. Valt mee hoor. Ik zeg alleen dat ik hier niemand persoonlijk wil noemen. Wat ik wel weet is dat een aantal veel koeien heeft gekocht net voor 2 juli. Had ik ook gedaan als ik het had geweten. Maar ga dan als bestuurders niet pleiten voor fosfaatrechten met een generieke korting. Maak je hard voor oprekken fosfaatplafond o.i.d. Dit ligt er heel erg dik op van , ons kostje is gekocht komende jaren geen uitbreidingsplannen dus de rest moet ook maar op slot. Hoe ik het kan bewijzen?. Niet, daarom zou ik een omgekeerde bewijslast willen zien. Of heb je toevallig zelf ook meer koeien dat je zo fel reageert? En nee, romijn hoeft volgens mij niet veel te ruimen. In principe niks verkeerd gedaan

 • alco1

  Degene die extra uitgebreid hebben deden ook niets verkeerd.
  Het is gewoon wrang dat de boeren die dat gedaan hebben, er nu ervoor beloond worden met extra fosfaatrechten, ten koste van de boeren die gehoor gaven aan het verzoek het plafond niet te overschrijden.
  De sector moest het immers zelf oplossen.

 • leo,s vriend

  Haj, dan nog, ik vind het nogal een beschuldiging dat je die bestuurders van voorkennis beticht.
  Er zijn honderden veehouders die tussen 1 april en 1 juli koeien hebben gekocht.
  En nee, ik heb niet uitgebreid,en moet ook gewoon inleveren.

 • leo,s vriend

  Klopt Alco, is ook wrang, maar bij dit soort maatregelen is er altijd een groep die de dupe wordt.Hoe beroerd ook.

Laad alle reacties (68)

Of registreer je om te kunnen reageren.