Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Ondernemerschapsvisie: melkveebedrijf tijdig aangepast

Kandidaat Agrarisch Ondernemer 2017 De Groot stelt zich voor.

Louis de Groot heeft zijn bedrijf de afgelopen jaren flink op de schop genomen. Het resultaat is een melkveebedrijf dat de komende jaren vooruit kan.

Nauwelijks inkrimpen

Een teruggang van de melkproductie? Melkveehouder Louis de Groot uit het Zuid-Hollandse Giessenburg is er niet benauwd voor. Dit jaar moet hij wel met zijn melkveestapel 4% inleveren. Maar vanaf 2018 valt het volgens hen wel mee. “Onze veestapel is vanaf 2014 duidelijk gegroeid. Ik had op 2 juli 2015 op mijn bedrijf ruim voldoende fosfaat en er was dat jaar voldoende grond. In 2018 hoef ik dus naar verwachting nauwelijks in te krimpen.”

Daarmee is een belangrijk doel van De Groot gerealiseerd: groei naar een bedrijf van 300 melkkoeien. Het is een proces dat al tien jaar geleden is ingezet. “De bedrijfsgebouwen stamden uit de jaren zeventig. In 2006 besefte ik me dat als het melkquotum er ooit zou afgaan, dat ik dan over een modern bedrijf zou moeten beschikken.”

De jaren daarna heeft De Groot de tijd genomen om dat te realiseren. Het begon ermee dat hij een ander bedrijf in Giessenburg aankocht. De boerderij plus 20 hectare grond is inmiddels weer van de hand gedaan, zodat hij 20 hectare eraan heeft overgehouden. “Financieel ben ik er niet slechter van geworden”, zegt hij over deze deal.

Melkstal op maat

In 2012 werd als eerste de melkstal aangepakt. De Groot koos bewust voor een 33-stands binnencarrousel-melkstal. Samen met leverancier Fullwood maakte hij deze melkstal voor zijn bedrijf op maat. “Ik sta nog steeds achter deze keuze. Een melkrobot is lastig te combineren met het weiden van vee. Daarnaast past deze stal beter bij de beschikbare arbeid. Als ik de verhalen van anderen hoor, schrik ik van de kosten die robots met zich meebrengen.”

Een jaar later is een nieuwe ligboxenstal gebouwd. Daarbij is gekozen voor een voergang van 2,7 meter breed dat volautomatisch via een voerrobot wordt bevoorraad met ruwvoer uit de toren- en sleufsilo’s. De introductie van dit systeem leverde veel kopzorgen op. “Het heeft veel, eigenlijk te veel problemen opgeleverd. Voordat alles zonder mankementen werkte, heeft het 2,5 jaar geduurd. Nu draait het zoals het moet draaien.”

Optimalisatie bedrijfsvoering

Na de bouw van de ligboxenstal zijn de oude ligboxenstal en de melkstal in 2014 en 2015 verbouwd tot stallen voor jongvee. Ook is de stal voorzien van 670 zonnepanelen. In de visie van De Groot zijn daarmee de belangrijkste aanpassingen van het bedrijf achter de rug.

De nieuwe setting maakt het volgens hem mogelijk om de komende jaren te streven naar het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Doel is een verlaging van de kostprijs. Het zal de aandeelhouders van het bedrijf van Louis de Groot als muziek in de oren klinken. De Groot is directeur-aandeelhouder, maar hij heeft te maken met nog acht andere aandeelhouders. De melkveehouder overlegt periodiek met twee commissarissen en een keer per jaar met alle aandeelhouders. “Het is een werkbare constructie. Deze mensen hebben voldoende feeling met ons bedrijf.”

Weidegang

Het streven naar een lagere kostprijs betekent niet dat de melkveehouder overweegt om zijn koeien op stal te houden. “Met 100 hectare huiskavel is volledige beweiding goed te doen. Het gras is een prima voer voor de koeien én we besparen daarmee op krachtvoerkosten. Bovendien krijgen we van Bel Leerdammer 2 cent per kilo als weidepremie.”

Ook het weidevogelbeheer blijft op dit bedrijf onderdeel van de bedrijfsvoering. Jaarlijks broeden er tientallen grutto’s op zijn land. “Ik vind ik het gewoon leuk. Bovendien levert het land met het uitgestelde maaibeheer prima voer voor de droge koeien op. Ook zonder weidevogel-subsidie zou ik er toch mee doorgaan.”

Eén reactie

  • koestal

    Bij ons zie je al jaren geen grutto meer ,ook niet bij laat maaien,wel veel kraaien ,eksters ,ooievaars,buizerds ,vossen en dassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.