Rundveehouderij

Achtergrond 21 reacties

'LTO heeft schijt aan biologische melkveehouders'

Eko Holland-voorzitter René Cruijsen vindt dat de biologische melkveehouders buiten het fosfaatplan gehouden moeten worden. Biologische veehouders maken immers ook geen gebruik van derogatie.

Biologische melkveehouders worden onterecht meegezogen in het fosfaatdebacle dat een deel van de Nederlandse melkveehouderij momenteel parten speelt. Dat stelt René Cruijsen, voorzitter van Eko Holland, de leverancierscoöperatie van biologische melkveehouders.

6.000 biologische koeien weg

Als gevolg van het fosfaatreductieplan moeten er ook zo’n 6.000 biologische melkkoeien het veld ruimen. Paradoxaal aan deze verplichte krimp is dat de sector tegelijk groeit als kool. Meer dan 140 melkveehouders startten afgelopen jaar het omschakeltraject naar bio.

René Cruijsen (56) is voorzitter van leverancierscoöperatie Eko Holland Melk op Maat. Daarnaast runt hij samen met zijn vrouw Petra en zoon Tom een gemengd bedrijf De Welzijnshoeve in het Gelderse Dreumel. Het biologische bedrijf bestaat onder meer uit 100 stuks melkvee en 150 hectare grond (inclusief akkerbouwtak). Eko Holland telt momenteel ruim 180 melkveehouders in Nederland en een paar in Duitsland. Samen goed voor zo’n 100 miljoen kilo melk. De melk van deze bedrijven gaat voornamelijk naar Nederlandse zuivelondernemingen, maar een klein deel gaat over de grens. De coöperatie werd in 2003 opgericht door zo’n 25 biologische melkveehouders goed voor zo’n 8 miljoen kilo biologisch melk. Foto: Bart Nijs

Groei melkvolume

Als gevolg van de malaise op de markt voor gangbare zuivel en de opvallend stabiele biologische melkprijs stond de telefoon bij Eko Holland roodgloeiend. Wat is de stand van zaken? René Cruijsen: “Het aantal leden van onze coöperatie neemt dit jaar toe met 38 tot 185. Het melkvolume groeit van 65 naar 100 miljoen kilo. Afgelopen jaar hebben we 50 nieuwe leden aangenomen, eerst 20 en later nog eens 30. Momenteel staan er nog 18 melkveebedrijven in omschakeling op de wachtlijst. Deze bedrijven hebben zich in december en januari aangemeld.”

'Mogelijk een aantal economische vluchtelingen onder onze nieuwe leden'.

Een deel van de nieuwe biologische melkveehouders lijkt puur en alleen vanwege de melkprijs de overstap te hebben gezet. Zijn dit wel de bedrijven die Eko Holland wil bedienen?

“We zijn ons ervan bewust dat zich mogelijk een aantal economische vluchtelingen onder onze nieuwe leden bevindt. Maar deze bedrijven haken vanzelf af als zij te veel moeten inleveren, bijvoorbeeld wat betreft de melkproductie. Vooral in het begin moet je toch wel rekening houden met een productiedaling van 25%. Daarbij moet je bij een gangbare kostprijs van 30 cent per kilo niet denken dat je spekkoper bent bij een biologische melkprijs van 50 cent per kilo. Je kostprijs stijgt in dit geval sowieso naar 40 cent, en als het niet loopt zoals gewenst naar 45 cent.”

Kopers uiten wel eens kritiek op de sterke positie van Eko Holland. Is dat terecht?

“De biologische zuivelmarkt is niet te vergelijken met de wereldmarkt voor gangbare zuivel. Bij schaarste komen partijen in Nederland al snel bij ons terecht. Als zij vervolgens melk kopen voor 50 cent per kilo en dit verwerken tot een product met een waarde van 60 cent per kilo zie ik het probleem niet. Kopers weten dat een boer kan leven van 50 cent, waarom zou die prijs dan door collega-zuivelbedrijven naar 40 cent moeten worden gedrukt? Als we allemaal weten dat het voor 50 cent kan, mag het best een keer 45 of 55 cent worden, maar geen 35. Dat kun je volgens mij ook prima aan consumenten uitleggen.”

Hoe zit het eigenlijk met de aanvullende eisen waar de biologische melkveehouders al jaren aan werken?

“Vanaf volgend jaar worden deze eisen voor onze leden verplicht. Per 1 januari dit jaar zijn we er al mee gaan werken. We vinden het belangrijk dat de biologische melkveesector zich kan blijven onderscheiden en daar dragen deze aanvullende eisen aan bij. Helaas doet FrieslandCampina nog niet mee. Dat vind ik jammer.”

Dus er bestaan straks twee biologische melkstromen?

“Nee, we moeten niet naar twee melkstromen. Zaak is dat FrieslandCampina ook mee gaat doen. De melk die wij straks leveren, voldoet aan extra eisen zoals een betere controle op weidegang en het streven om energieneutraal te produceren. Door dit soort eisen in te voeren, loop je voorop en dat is wat we graag willen. Supermarkten kunnen straks bij ons vijf verschillende modules inzien waarin de aanvullende normen staan vermeld. Zij kunnen deze normen weer gebruiken in hun communicatie naar klanten.”

'We zetten alles op alles om te voorkomen dat biologische melkveehouders zo’n 6.000 koeien moeten wegdoen'.

De biologische melkveehouders willen niet meedoen aan het fosfaatreductieplan. Waarom?

“Als biologische melkveehouders kunnen we nooit deelnemen aan derogatie. Dat is uitgesloten aangezien wij moeten voldoen aan de Europese stikstofnorm van 170 kilo per hectare. Daarom zetten we alles op alles om te voorkomen dat ook biologische melkveehouders zo’n 6.000 koeien moeten wegdoen. Daarbij had bio al bij de onderhandelingen over het fosfaatplafond in 2002, waar trouwens bijna niemand van afwist, buiten de plannen moeten worden gehouden.”

LTO heeft dat niet goed uitonderhandeld?

“Bio staat helemaal los van de derogatie. Die 60.000 hectare biogrond die er in Nederland is, moeten ze gewoon uit het derogatieareaal halen. De biologische belangen zijn destijds niet goed behartigd. LTO heeft trouwens nog steeds schijt aan de biologische melkveehouders.”

Wat vindt u van het fosfaatreductieplan op zich?

“Het belang van behoud van derogatie voor de gangbare melkveehouders is evident, maar ik begrijp niet hoe mensen een dusdanige regeling kunnen bedenken. De regeling is volgens mij al vijf keer aangepast en we zijn er nog niet. En dan is het ook nog zo dat iemand die tussen 2 juli 2015 en 1 oktober 2016 van 100 naar 200 koeien gegroeid is, maar voor 40% gekort wordt, terwijl veehouders die ‘legaal’ voor 2 juli 2015 van 100 naar 120 koeien groeiden 4% worden gekort. Hoe krijg je het verzonnen? Ik vind het een schande. Ik snap wel dat de bank daar achter zit. Maar als de bank meer invloed heeft op een melkveehouder dan de coöperatie, dan zit er toch echt wel iets fout.”

'Het is nu vooral: jij gaat dood, ik blijf leven'.

Waarom komt er niet meer verzet als de regeling zo vreemd in elkaar zit?

“Omdat 80% van de melkveehouders de regeling eerst tien keer moet lezen voordat ze hem überhaupt begrijpen, zo moeilijk zit die in elkaar. Daarbij is de tijd van samenhorigheid er niet meer. Het is nu vooral: jij gaat dood, ik blijf leven.”

Ontstaat er door jullie stellingname geen spanning tussen biologische en gangbare melkveehouders?

“Nee, ik heb niet het idee dat een intensief melkveebedrijf er moeite mee heeft als een beperkt aantal biologische melkveebedrijven vrijstelling krijgt. Wel is er spanning tussen intensieve en extensieve bedrijven, maar dat hadden ze gemakkelijk kunnen voorkomen. LTO had drie jaar geleden gewoon moeten zeggen: of je nu 500 of 1.000 koeien wil houden, zorg dat je over voldoende grond beschikt. Als dat zo is, mag je groeien. Maar wat we nu zien, is bijna niet te geloven.”

Waar ligt volgens u de grens wat betreft groei?

“Schaal is eigenlijk geen limiet, zolang er maar voldoende grond onder een bedrijf zit voor weidegang en voer. Dat kunnen ook 1.200 koeien op 400 hectare zijn. Waar de sector voor moet waken, is dat het geen industrie wordt. Ze hebben drie jaar terug gezegd: grondgebonden bedrijven, daar gaan we voor. Maar weet je waar ze voor gaan? Partijen met de meeste koeien. Zelfde verhaal als in varkenshouderij. Precies hetzelfde. En ik voorspel je, als ze daarvoor blijven kiezen, dan gaat de bv melkveehouderij Nederland verloren. Misschien is dat trouwens, wrang genoeg, voor bio nog wel beter. Dan wordt het onderscheid nog groter.”

Zet de trend van omschakeling naar bio door?

“Ook voor komend jaar verwachten we tientallen nieuwe omschakelaars. Daarbij zet de groei van bestaande bio-melkveebedrijven door. Steeds meer agrariërs zijn zich bewust dat ze een prima gezinsinkomen kunnen realiseren met de verkoop van biologische producten. Bio gaat over principes, maar ook over geld. Natuurlijk komt er vroeg of laat ook voor bioboeren een prijscorrectie, maar ik zie nog voldoende toekomst voor een gezonde biologische melkveehouderij.”

Medeauteur: Jan Willem Veldman

Laatste reacties

 • boer drenth

  die koeien schijten ook . en de sector biologisch groeit enorm . dus afromen die biologen. kan ook gemakkelijk want de melkprijs is het dubbele van gangbaar. de gr maar weer.

 • GCK

  Ik neem toch aan dat 90% van de biologische bedrijven grondgebonden zijn en dus vrijgesteld zijn van de 4% korting.

 • De meeste veehouderijen zijn grondgebonden als je tenminste de mais-mestcontracten en dergelijke overeenkomsten meetelt. Een harde norm van 2.5 gve is haalbaar nu zie je dat door de krachtvoergift (importmineralen) te verhogen steeds meer van de koeien wordt gevraagd.

 • landboer

  Bio heeft een groot belang bij derogatie ,want als dat wegvalt is de rem om om te schakelen ook weg, en komt er dus veel te veel biomelk! Voor de rest heeft ie veel gelijk ,maar dat weten we allemaal wel.

 • koestal

  De burgers vragen er om ,er is een alternatief,vaak ook nog goedkoper.Laat de burgersr er dan ook maar voor betalen voor biologisch.

 • hylkema.l

  Wat een zwakke redenatie van Cruijsen om zo af te geven op de gangbare melkveehouderij. De bio sector is zo klein, dat ze de hele melkveesector nodig hebben voor bijna van alles. Verder vind ik bio boeren prima, maar zoek een andere voorzitter.

 • alco1

  Het ergste is dat als biologisch de markt ervoor overspoeld, de exclusiviteit weg is en de prijs verdwijnt als sneeuw voor de zon.
  Met als nare gevolg dat biologisch gemeengoed zal worden zonder perspectief.

 • Piet Piraat

  Maar robert toch, wat een kop van een artikel. Foei;

  Trouwens, LTO heeft schijt aan iedereen. En het hele bestuur denkt vooral aan.......
  Zichzelf.

 • PIETER123

  Piet Piraat zijn wel de feiten van mensen die bij de onderhandelingen hebben gezeten.De LTO als belangen behartiger(Wiebren van Stralen) heeft het woord nooit heeft genoemd bij de onderhandelingen. Deze voorzitter heeft ten minste boeren verstand is toch te gek dat je biomelk moet bijkopen in Frankrijk vanwege de verdeel en heers strategie van economischzaken onder Nederlandse boeren.

 • schooteind1

  Er zijn ook gangbare veehouders die niet aan derogatie doen en toch te maken krijgen met het fosfaatrechten stelsel.
  Dus als ik het goed begrijp vindt dhr. Cruijsen dat deze boeren ook niet belemmerd mogen worden door fosfaatrechten??...Of gelden dan ineens weer andere argumenten?

 • farmerbn

  Bioboeren zijn de knuffelboeren van de (linkse) burgers en politici. Als je lang genoeg geknuffeld wordt ga je zweven en je arrogant gedragen. Dat zag je bij de rabo en nu dus ook bij de bioboeren. Ik sluit me aan bij schooteind1.

 • hgroenveld

  Ben het eens met schooteind en farmerbn, het gaat om de groeiers die dragen bij aan het fosfaatoverschot ook onder bio zitten groeiers en alles boven de 170 kg komt op de mestmarkt

 • Bennie Stevelink

  Wat mij opvalt in het verhaal van Cruijsen is dat men vooral bezig is zich te onderscheiden van gangbare zuivel. Daarmee is biologisch vooral een marketingconcept en geen oplossing voor duurzaamheidsproblemen.
  Biologische landbouw kan niet bestaan zonder de kunstmest van de gangbare landbouw. Dat probleem wordt zorgvuldig doodgezwegen.

 • Mfb

  Bio bestaat bij de gratie van gangbaar en de mededingingsautoriteit. Doordat er wachtlijsten zijn van omschakelaars blijft het aanbod beperkt waardoor de prijs hoog kan blijven. Heb je een tijdelijk tekort dan koop je bij in Frankrijk of Engeland waar meer aanbod is en de prijs dus ook lager is.
  Het ruimen van bio koeien biedt trouwens ook weer kansen voor de mensen die op de wachtlijst staan. De één zijn dood is de ander zijn brood.

 • agrieehollande

  Wel of geen derogatie: uiteindelijk is van belang wat de waterkwaliteit is in jouw regio. Het behalen van milieudoelen is wat echt telt bij derogatie. Een bedrijf dat mee doet aan derogatie hoeft die doelen daarom nog niet gehaald te hebben.

 • haj146

  Zijn redenatie over lto klopt. Verder is biologisch niet het braafste jongetje van deklast. Ook daar is uitgebreid

 • Grazer

  Ik hoop dat de derogatie verdwijnt als startende jonge boer. Eind 2013 wat koeien gekocht en gaan melken. Pachtgrond groeit mooi mee met het aantal koeien. Bedoeling is om gestaag te groeien tot er een inkomen is uit de koeien. Net biologisch geworden. Nu gooit die klote fosfaat roet in het eten. Jammer dat voor jonge ondernemers die toch de toekomst vormen geen aandacht is. FC, rabo, LTO, de boerderij, etc mogen wel eens achter hun oren krabben, wat deze partijen hebben veroorzaakt. Het kon niet op in 2013. Mooiste reportages over nieuwe stallen etc. Iedereen werd helemaal wild want er waren weer mogelijkheden. Nu komen toch veel boeren op de koffie net zoals wij die gestaag zonder grote investeringen een bestaan proberen op te bouwen met wat we leuk vinden om te doen.

 • landboer

  Echt telt bij derogatie? Droom verder, als dat zo is moest de totale N gebruiksruimte naar beneden en niet dierlijke mest vervangen door kunstmest, zoals gebeurt bij geen derogatie!

 • Broer

  Heb zelf niets met bio maar de voorzitter heeft een heldere stellingname.

 • koestal

  BIO is vrije keuze ,overal zitten consequenties aan !

 • A1967

  Nou schandalig, een voorzitter die voor zijn club op komt...........

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.