Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

'Voerprijs melkvee daalt gemiddeld een euro per 100 kilo'

Agrifirm past zijn pakket melkveevoeders vanaf oktober flink aan. Het aantal voeders wordt fors verkleind, het energiegehalte gaat omhoog ten opzichte van fosfor, meldt sectormanager Hendrik Arends. "De veehouder merkt het direct in de prijs, die daalt gemiddeld een euro per 100 kilo."

“Melkveehouders sturen na de afschaffing van het melkquotum veel meer op een hoge productie per koe. Het belang van mineralenefficiëntie groeit voor hen ook, want die gaat verantwoorde groei mogelijk maken”, stelt Hendrik Arends, sectormanager rundveehouderij bij Agrifirm. “Dat was aanleiding tot aanpassing van ons voerpakket. Daarbovenop willen we de voerkosten voor de boer verlagen.”

Hendrik Arends, sectormanager rundveehouderij bij Agrifirm, voorziet een verdere opkomst van het gebruik van enkelvoudige grondstoffen en grondstofmengsels.</p>
<p><em>Foto: Koos Groenewold</em>
Hendrik Arends, sectormanager rundveehouderij bij Agrifirm, voorziet een verdere opkomst van het gebruik van enkelvoudige grondstoffen en grondstofmengsels.

Foto: Koos Groenewold

Welke voeders gaan uit het pakket?

“Veehouders sturen steeds minder op koppel- en steeds meer op koeniveau. Bij analyse van de bestaande voerpakketten bleek dat we erg veel voersoorten hadden rond de gemiddelde bedrijfssituatie. Daar gaan we vanaf, dat voegt alleen maar kosten toe. Voor elke voerstrategie hebben we nu vier tot zeven basisvoeders. Uiteindelijk is 20% van het aantal codes verdwenen en alle correctievoeders zijn nu zowel in korrel als meel leverbaar.”

Minder keus in voeders tegen lagere kosten?

“Ja, er zijn minder voeders, maar elk rantsoen blijft goed aan te vullen. De voerprijs zakt met de introductie van het nieuwe pakket met gemiddeld een euro per 100 kilo. Dat komt doordat we veel grotere charges kunnen maken in de fabriek en meer efficiëntie krijgen in opslag van gereed product.”

Is die euro voordeel structureel ten opzichte van andere leveranciers?

“Nee, daarvoor is het verschil te groot. Andere aanbieders zullen ook stappen zetten, hetzij door minder marge te nemen, hetzij door eenzelfde richting in te slaan.”

Is het alleen snijden in codes?

“Nee, we voeren ook inhoudelijke veranderingen door. We bieden meer keuze in rustig verteerbare voeders en meer extremere voeders. We drukken de aanvoer van fosfor aanzienlijk door de verhouding P/VEM te verlagen, wat erg goed uitpakt in de Kringloopwijzer.”

Waarom is die fosforverlaging niet eerder doorgevoerd?

“De marktomstandigheden zijn veranderd. De mest bracht nog geld op en veehouders vreesden gebreksaandoeningen bij het vee. De praktijk heeft overduidelijk bewezen dat dat laatste niet aan de orde is. Nu de mestafzet veel geld kost, liggen de kaarten anders.”

Betekent het afstappen van het sturen op koppelniveau het einde van TMR-rantsoenen in Nederland?

“Nee, er zullen bedrijven op die manier blijven werken. Maar de wetgeving gaat dwingen richting efficiëntieverhoging per koe, of het nu via een fosfaatrechtenstelsel is of via de mestafzetkosten. Daardoor zal het aandeel TMR naar onze inschatting gaan dalen.

Het voeren van losse grondstoffen is natuurlijk ook interessant.

“Ja, de afzet daarvan stijgt. Ze zijn goed voor ongeveer 15% van ons tonnage rundveevoeders. Onze balansmengsels en simplymixen - gemengde, gemalen grondstoffen eventueel aangevuld met vitamines en mineralen - zijn 10% van het tonnage. Beide zullen in aandeel gaan stijgen de komende jaren, waarbij we voorzien dat het verschuift van enkelvoudige grondstoffen naar mengsels. Het goed zelf mengen van mineralen en vitaminen door voeders blijkt in de praktijk lastig, zeker bij hen die werken met vreemd personeel."

Laatste reacties

 • Bert Roeleveld

  Hadden ze dat niet eerder kunnen doen ?
  Hebben we al jaren te duur gevoerd dus !

 • yongone

  minder voerders = lagere kostprijs :-)

 • hrkanger

  8% VAN DE KOEIEN HEEFT FOSFAAT TEKORT NA AFKALVEN.
  deze gaan ook plat en een kwart komt niet meer in De benen.
  Geen tekorten???
  Kijk eerst op de werkvloer en oordeel dan met je stropdasje!

Of registreer je om te kunnen reageren.