Rundveehouderij

Achtergrond 9 reacties

'Mestvergisting op het erf heeft de toekomst'

Kleinschalige mestvergisting bij de boer op het erf moet in de toekomst milieuvoordelen gaan opleveren en misschien zelfs rendement.

Co-vergisting is passé, maar kleinschalige mestvergisting heeft de toekomst. Om mestvergisting op de boerderij van de grond te krijgen, moet echter nog wel wat gebeuren. Daar komt bij dat het lang niet voor iedere veehouder in te passen in de bedrijfsvoering. Dat is de conclusie van de bijeenkomst dinsdag 30 augustus over mestvergisting op de Dairy Campus in Leeuwarden, georganiseerd door DLV.

'Over 10 jaar alleen nog bewerkte mest op land'

Sjef van der Lubbe, adviseur energie uit biomassa van Provincie Friesland, verwacht dat over 10 jaar geen onbewerkte mest meer op het land uitgereden gaat worden. "Alle mest ondergaat eerst een bewerkingsslag voordat het het land op gaat." Hij verwacht niet dat co-vergisting (mest met bijproducten) verder gaat uitbreiden. De bijproducten zijn te duur geworden of niet te krijgen. "We zien dat diverse co-vergisters omgebouwd worden naar monovergisters." Volgens Van der Lubbe heeft mestvergisting op het boerenerf de toekomst. Doel is het afvangen van gassen zoals methaan en CO2. Samen met de provincies Drenthe en Groningen wil Friesland enkel voorbeeldbedrijven in de regio gaan opzetten die energieneutraal dan wel energieproducerend zijn. "We denken aan 25 voorbeeldbedrijven", zegt Van der Lubbe.

Minimaal 150 koeien en geen mestoverschot

Tot nu toe is kleinschalige mestvergisting niet rendabel. Subsidiegeld en financiering ontbreken. FrieslandCampina wil hier iets aan doen. De zuivelaar is daarom in onderhandeling met het ministerie van Economische Zaken om een collectieve subsidie te krijgen voor 200 boerenvergisters. In 2017 moeten deze 200 vergisters geplaatst en in bedrijf zijn bij evenveel melkveehouders.
Een vergister is geschikt voor een melkveebedrijf met minimaal 150 koeien die dagverse mest beschikbaar heeft voor de vergisters. Het meeste rendement en de milieuwinst valt te halen met dagverse mest.

Een mestschuifsysteem is beter dan een stalvloer met roosters en een mestput als de veehouder wil starten met vergisten.</p>
<p><em>Foto: Roel Dijkstra</em>
Een mestschuifsysteem is beter dan een stalvloer met roosters en een mestput als de veehouder wil starten met vergisten.

Foto: Roel Dijkstra


Heikel punt is dat stalaanpassingen nodig zijn. Jan Dirk van Mourik, projectleider Vergisting en Beweiding van Friesland Campina: "Een bedrijf dat een stalvloer heeft met roosters en een mestput is minder geschikt voor vergisting. Een mestschuifsysteem is beter als je wilt gaan vergisten." Volgens Van Mourik is vergisting het snelst rendabel voor bedrijven die geen mestoverschot hebben en het grotendeels digestaat kwijt kunnen op het eigen land.

Geen aparte vergunning nodig

Het voordeel van kleinschalige vergisters is dat een aparte vergunning niet nodig is. "Het valt binnen het Activiteitenbesluit", zegt Ad van der Bas van DLV. Provincies hebben vaak investeringssubsidies voor vergisting. Vergisting kost een boer doorgaans 6 uur per week extra arbeid. "Soms kan dit net voldoende zijn om een zoon op het bedrijf te laten komen werken."

Laatste reacties

 • Farmer4life2

  Hoe moet het als de koeien buiten lopen?

 • daan1908

  Allemaal mensen zonder verstand van zaken , maar die wel allemaal meer dan 100 Euro per uur rekenen . Er komt grootschalige verwerking aan , je hebt veel meer afzetmogelijkheden . Allemaal gerommel in de marge . Laat FF melk verwerken en de veehouder zijn bedrijf runnen .

 • bankivahoen

  Zo is het Daan1908, gerommel in de marge. Laat je niet gek maken door domme investeringen te doen die alleen maar jouw kostprijs verhogen. ( wat ook de bedoeling is anders stoppen er veel te weinig ) Je kunt beter stoppen en anderen zo gek laten om zich kapot te werken en Nederland en de rest van de wereld van bijna gratis van voedsel te voorzien.

 • deB.


  Laat fc zich met goed vermarkten van melk bezig houden..en de veehouders een courante prijs betalen. ipv zich te bemoeien met dit soort zaken.
  Nogmaals geen grond geen koe, opzouten met de rotte verwerking!

 • Mtstermors1

  Misschien rendement? Dus je hebt er niks aan

 • landboer

  Dr zal wel niet veel animo voor zijn ,meest geschikt voor bedrijven zonder mestoverschot lees ik,dat zijn er niet veel meer...

 • G. Peltjes


  Waarom zou je hier in investeren als je geen mestoverschot hebt?

 • vandenbrandcv1

  Mestvergisting past niet bij ruime mate van beweiden. Deze mest wordt immers niet vers opgevangen.

  Alleen idee voor bedrijven die niet kunnen of willen beweiden en dus opstallen en verse mest direct kunnen opvangen.

  Bovendien is er over het behoud van salderen van elektriciteit geen duidelijkheid. Dan wordt een strop net zoals voor de tuinders die aan de WKK gingen.

 • boergert

  12 ct per kwh lijkt me voldoende om de stroom voor op te wekken, deze vergisters zijn in principe niet afhankelijk van saldering, ze moeten ook veel meer stroom kunnen produceren dan er nodig is voor de koeien, dus de opbrengst is 12 ct en evt een paar ct wat overblijft van de terugleververgoeding

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.