Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Melkveehouders gezocht voor aanpak ammoniak veenweiden

Het project Proeftuin Veenweiden zoekt 90 melkveehouders die samen met de 10 al bekende voorlopers nieuwe maatregelen onderzoeken en uittesten op hun bedrijf.

De ligging in de Randstad, de langgerekte percelen, bodemdaling en de complexe logistiek maken de westelijke veenweiden tot een in vele opzichten bijzonder, agrarisch gebied. De stikstofbelasting door de landbouw, havenactiviteiten, verkeer, industrie en luchtvaart vragen om slimme en duurzame oplossingen.

Voordelen voor de boer

De nieuwe deelnemers gaan aan de slag met maatregelen die specifiek voor de veenweiden worden ontwikkeld. Dat levert voordelen op voor de boer, zoals een betere eiwitbenutting en betere kringloop op het bedrijf. Verder levert slim ammoniak reduceren naast schoner oppervlaktewater ook betere financiële resultaten op. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan duurzame groei.

Maatregelen praktijkrijp maken

Proeftuin Veenweiden heeft als doel de maatregelen geschikt te maken voor de praktijk. Daarna kijken overheden en ketenpartners hoe boeren daarvoor beloond kunnen worden. De boeren van Proeftuin Veenweiden pakken met dit project het verlagen van de stikstofbelasting op het veenweidengebied aan. Naast ammoniakreductie werken zij tevens aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van bodemdaling op veen.

Pilotproject zoekt doorpakkers en meedenkers

De 10 al geselecteerde pilotboeren zoeken nu teamgenoten om samen aan de speerpunten van Proeftuin Veenweiden te werken en hun vakmanschap te vergroten; ieder op zijn eigen bedrijf. Ze willen leren van elkaar, kennis delen en samen werken aan duurzame resultaten; voor zichzelf én voor de hele sector.

Melkveehouders in het westelijk veenweidengebied die houden van doorpakken, nieuwsgierig zijn en willen meedenken over maatregelen voor de toekomst, kunnen zich aanmelden .

Lees meer informatie over het project Proeftuin Veenweiden en meldt u aan.

Laatste reacties

 • koestal

  Dit is bij voorbaat al een verloren zaak voor de boeren,de boer krijgt toch al de schuld van alle ammoniak uitstoot . De politiek is niet te vertrouwen en de onderzoeken ook niet .De uitslag staat al bij voorbaat vast,net als bij de fosfaatemissie op het opervlakte water,ondanks de lozingen van de overstorten bij zuiveringsinstallaties krijgt de boer de schuld van de hoge fosfaatconcentraties op het oppervlaktewater, dit komen de politici en ambtenaren beter uit. Laat je niet verleiden tot deze schijnheilige onderzoeken . Wie betaalt die bepaalt,de uitslag staat al bij voorbaat vast.

 • DJ-D

  Ja helemaal mee eens koestal. Ze maken een onderzoekje en de uitkomst is dat die paar koeien die er nog zijn op die al bijna onmogelijke percelen alles enorm vervuilen. Het moet natuur worden. In naam van de 'natuur' mag en kan alles.

 • alco1

  Zelfs zonder vee komt er al N in de sloten.

 • koestal

  Leuk werk voor al die dure wetenschappers ,je reinste bezigheidstherapie,Zo houd je die ook weer van de straat.

 • koestal

  Al die uitkomsten worden eerst toch weer gemanipuleerd ,voordat ze in een rapport komen

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.