Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Megastal in Zuid-Limburgs landschap

Jurgen en Jeffrey Conjarts hebben een nieuwe ligboxenstal voor 305 koeien en willen volgend jaar doorgroeien naar 3 miljoen kilo melk. Ze voeren een speciale mix, TMR.

Jurgen (34) en Jeffrey (33) Conjarts zijn melkveehouders in Termaar-Margraten (Limburg). Ze hebben een melkveebedrijf met 305 koeien, 185 stuks jongvee en 155 hectare land, maar het is nog in de groei. Ze hebben een nieuwe ligboxenstal gebouwd en verwachten dit jaar een melkproductie te behalen van 2,8 miljoen kilo, met 4,25 % eiwit en 3,55% vet. In 2017 denkt de maatschap de grens van 3 miljoen kilo te passeren.

Bij het betreden van de huiskavel achter de carréboerderij van familie Conjarts valt de nieuwe stal bijna niet op. Pal achter de oude schuur, maar vóór de nieuwe ligboxen- en melkstal liggen de kuilvoersilo’s. Met daarvoor vijf nieuwe staande silo’s en in de schuur nog plaats voor twee andere opslagplaatsen voor voerbestanddelen De gebroeders Conjarts voeren sinds de ingebruikname van de nieuwe stal hun koeien via TotalMixedRation (TMR) met mais, gras, sojaraap, maismeel, bietenpulp, TG en sojahullen.

Jeurgen Conjarts (34, rechts), drijft het bedrijf samen met zijn broer Jeffrey (33)<br /><em>Foto: Guus Queisen</em>
Jeurgen Conjarts (34, rechts), drijft het bedrijf samen met zijn broer Jeffrey (33)
Foto: Guus Queisen

Waarom gebruiken jullie TMR?

Jurgen: “TMR versimpelt het voerproces en het voerrantsoen kunnen we precies afstemmen op de behoefte van de koe, die met elke hap in één keer hetzelfde binnenkrijgt. Sinds het TMR-voeren ervaren we beiden opvallend meer rust in de nieuwe stal en gezondere koeien. De nieuwe stal zorgt ook voor meer rust voor onszelf Voorheen stonden de koeien en jongvee verspreid over drie locaties; nu staat alles bij elkaar. Naast een stijgende melkproductie en betere voerefficiëntie steken we ook de marge van de mengvoerbedrijven op de krachtvoerbrokken in eigen zak."

Hoeveel levert het gebruik van TMR precies op?

Jeffrey: “Dat is moeilijk aan te geven. Het bespaart zeker veel werk. Uiteraard hebben het hoger diercomfort en de voordelen van de nieuwe stal ook een positief effect op de melkproductie. In onze binnenmelkerdraaimelkstal (een 36 stands BouMatic Xpedia 360 IX) melkt één persoon 150 koeien per uur."

Hoe is de stal ingericht?

"Het is een 3+3-stal met één voergang in het midden, die 20 centimeter hoger ligt dan de roosters. Dat geeft een goed overzicht over de veestapel en vergemakkelijkt zo de controle. Verder is de stal voorzien van 280 Zimmermann Doro ligboxen voorzien van Zimsoft matrassen en een Anders Beton Eco-vloer. De melkopslag is in een Mueller silotank van 34.000 liter. Behandelingen en insemineren gebeurt na selectie in de behandelstraat. De looplijnen in de stal en tussen de gebouwen zijn kort.

Op vrijdag 23 september van 11 tot 16 uur houden de gebroeders Conjarts een open-dag voor collega-veehouders en zondag 25 september van 10 tot 17 uur is er een open dag gericht op burgers. Het adres is Termaar 65 te Margraten.

Eén reactie

  • koestal

    ja, maar doorgroeien met deze melkprijzen,ze moeten wel aards-optimisten zijn,blijkbaar geen last van fosfaatheffingen

Of registreer je om te kunnen reageren.