Rundveehouderij

Achtergrond 10 reacties

Lintje voor veehouder voor succesvol weidevogelbeheer

Het aantal grutto-broedparen op de percelen van Ted Boon in de Noord-Hollandse Eilandspolder is sinds 2005 met 60% toegenomen.

Ook andere weidevogels doen het goed op zijn pachtgronden. Eerder dit jaar kreeg Boon een lintje voor zijn verdiensten als agrarisch natuurbeheerder.
Veehouder Ted Boon is trots op het grote aantal weidevogels op zijn percelen in de Noord-Hollandse Eilandspolder. Tientallen jaren zet hij zich al in als boer voor de natuur in de polder. Uitrijden van ruige mest op het juiste moment in weidevogelseizoen, laat maaien en, dat vooral, de rust bewaren in het gebied. Rust, rust en nog eens rust, daar gaat het om volgens Boon.

Hij pakt de tellingen van Staatsbosbeheer erbij, de organisatie aan wie hij in de jaren tachtig zijn grond in de polder heeft verkocht en van wie hij nu pacht. De aantallen zijn indrukwekkend. In 2015 werden op zijn percelen 126 broedparen grutto’s geteld, 199 kieviten, 162 rietzangers. Zelfs een broedpaar porceleinhoentjes nestelde op zijn grond.

Veehouder Ted Boon (67) zet zich al tientallen jaren in voor het behoud van de weidevogels: "Natuurbeheer zit in je genen. Je hebt het of je hebt het niet."</p>
<p><em>Foto: Henk Riswick</em>
Veehouder Ted Boon (67) zet zich al tientallen jaren in voor het behoud van de weidevogels: "Natuurbeheer zit in je genen. Je hebt het of je hebt het niet."

Foto: Henk Riswick

Eerder al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Boon en zijn vrouw Afra hebben een veehouderijbedrijf in Noordbeemster. Op zo’n 100 hectare pachtgrond in de Eilandspolder houden zij kalveren, pinken en vleesvee. Hun wijze van boeren en de positieve invloed daarvan op de weidevogelstand blijkt op te vallen bij de autoriteiten. Eerder dit jaar werd Boon benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Joyce van Beek van gemeente Beemster zei tijdens de uitreiking: "U zet zich als natuurboer dag en nacht in voor het behoud van het 1.000-jarige cultuurlandschap in de Eilandspolder en voor de bescherming van zeldzame weidevogels. En dat met veel succes."

Weidevogelbeheer gaat volgens Boon vooral om liefde voor de natuur en om ervaringskennis: "Je kunt het niet uit boekjes leren'

Boon ervaart de ontvangst van het lintje als de officiële erkenning van de samenleving dat zijn manier van werken als agrarisch natuurbeheerder resultaat oplevert. "De tellingen op mijn land wijzen uit dat agrarisch natuurbeheer de enige juiste wijze van beheer is om weidevogels de kans te geven zich te vermeerderen."

Maar dat geldt niet per definitie, voegt hij er aan toe. "In de Eilandspolder zijn meer boeren met een beheerovereenkomst. De een houdt paarden, een ander weidt grote aantallen schapen. Ze zullen zich wel aan de beheervoorschriften houden, maar op hun grond zie je nauwelijks vogels. Die zitten allemaal op de percelen die ik in gebruik heb."

Een nest van een watersnip met eieren in een weiland. <br />Ted Boon: "De hoogte van het waterpeil, het uitrijden van ruige stalmest op het juiste moment in het seizoen, het precieze moment van maaien, noem maar op, je kunt weidevogelbeheer niet in regels vastleggen."</p>
<p><em>Foto: Hans Hut</em>
Een nest van een watersnip met eieren in een weiland. 
Ted Boon: "De hoogte van het waterpeil, het uitrijden van ruige stalmest op het juiste moment in het seizoen, het precieze moment van maaien, noem maar op, je kunt weidevogelbeheer niet in regels vastleggen."

Foto: Hans Hut

Het gaat volgens Boon vooral om liefde voor de natuur en om ervaringskennis. “Je kunt het niet uit boekjes leren. Het tegenwoordige agrarische natuurbeheer is in beton gegoten, het is allemaal bureaucratie en ambtelijk geneuzel. Wie weidevogels wil beschermen, moet vooral goed rondkijken en leren van zijn ervaringen. De hoogte van het waterpeil, het uitrijden van ruige stalmest op het juiste moment in het seizoen, het precieze moment van maaien, noem maar op, je kunt dat niet in regels vastleggen.”'

Een grutto in een weiland. In 2015 werden op Boons percelen 126 broedparen grutto's geteld.</p>
<p><em>Foto: Hans Hut</em>
Een grutto in een weiland. In 2015 werden op Boons percelen 126 broedparen grutto's geteld.

Foto: Hans Hut

Boon geeft onmiddellijk toe, agrarisch natuurbeheer is niet eenvoudig. “In de broedtijd moeten de broedparen volledig met rust worden gelaten. Dat is voor een boer niet eenvoudig, maar het lukt mij steeds beter. Dat blijkt uit de harde cijfers, het aantal gruttobroedparen op mijn land is sinds 2005 gestegen met 60%.”

Toch maakt hij zich zorgen. Landelijk is het droevig gesteld met de weidevogelpopulatie. De toename van het aantal ganzen is hem een doorn in het oog. "Ik telde er onlangs op een morgen meer dan 5.000. Ze vreten alles op, het is een ramp voor flora en fauna. Datzelfde geldt voor roofvogels en vossen, je ziet ze steeds meer in de polder. Ze dreigen al mijn werk teniet te doen, maar niemand grijpt in.”

Boos over afspraken voorkeursrecht

Hij maakt zich boos over afspraken die er zouden zijn tussen de terreinbeherende organisaties en de Vereniging van Professionele Natuurboeren over een voorkeursrecht voor leden van deze vereniging als er gronden pachtvrij komen. "Het gaat die boeren vaak helemaal niet om natuurbeheer, ze willen die grond hebben om hun fosfaatboekhouding rond te krijgen of om beheersubsidie te ontvangen."

Staatsbosbeheer en ook Natuurmonumenten werken toe naar een systeem waarbij alleen boeren die kunnen aantonen dat zij vakbekwaam zijn als agrarisch natuurbeheerder in aanmerking komen voor pachtgronden in natuurgebieden. Boon: "Op zich ben ik daar niet tegen, maar ik heb wel mijn twijfels. Natuurbeheer zit in je genen, je hebt het of je hebt het niet. Praktijkervaring, gevoel en echte liefde voor de natuur zijn volgens mij veel belangrijker."

Laatste reacties

 • John*

  dat krijg je toch al als je gras laat staan voor de ganzen en vogels kweekt voor de vossen..

 • koestal

  ze hebben daar geen predators

 • vink

  Wat is zijn verdienmodel?

 • simpel boerke

  @vink, de spijker op z'n kop!

 • alco1

  Als het zo doorgaat met de aanwas van predators is al zijn werk vergeefse moeite.

 • raymond

  Reclame!!! voor de nederlandse veehouderij; deze agrarier heeft veel succes en heeft zelf de regie. Hij bewijst het ongelijk van de stuurlui aan de wal met hun onderzoek fantasieen.
  Verdienmodel ?!?!. Hij zorgt indirect voor het nederlandse zuivel-verdienmodel. nl zuivel met WAARDEN.

 • mtseshuis

  Sorry Raymond, maar als dat met die (hondsbrutale) ganzen en allesvretende predatoren geen (menselijk) halt toegeroepen wordt, gaat het bij hem exact hetzelfde als hier en andere delen van NL: De weidevogels verdwijnen en de boer krijgt het op schuld!
  Wat denk je dat het die Grutto en Kievit uitmaakt of er gras of (on)kruiden staan? Nee, enkel beschutting en een paar stuks natuurlijke vijanden en voedingsrijke bodem, meer vraagt een weidevogel niet.

 • rub2

  Mooi dat deze meneer zo succesvol is in het beheren van weidevogels, dat verdient zeker een pluim. Als veehouder beaam ik ook weidevogels en vele met mij, hoewel ik dat niet uit de vorige reacties op kan maken. De vraag is alleen wanneer komen er meer weidevogels? Wat je ook goed doet, de ooievaars, vossen en kraaien vliegen af en aan. In het oosten is deze druk nog groter dan in het westen van het land. Daarbij is de pachtprijzen inmiddels opgelopen richting 1000 euro, een beetje onkruid laten staan voor de vogels is dan economisch niet meer te onderbouwen. Al helemaal niet wanneer reintje dan nog eventjes deze stroken afstruind. Met alle respect, 100 ha grond, beetje pinken en kalveren, handen ophouden voor natuurpremies, weidevogelbeheer. De liefde voor de natuur heeft elke boer, wie stapt er nu niet uit om tijdens het maaien een haasje te verzetten.

  Iedere boer is weidevogelbeheerder maar we moeten beginnen met de vos en ooievaar deze zorgen voor terugloop.

 • DJ-D

  Hoeveel zijn er niet opgegeten dit jaar? Dus 2016?

  Deze manier van beheer zou ook toegepast kunnen worden in de 100000 ha van de natuurclubjes. Maar de liefde voor de natuur ontbreekt helaas bij hun.

 • koestal

  We moeten eerst de predators uitroeien ,maar die zijn juist beschermd,dat vinden ze juist leuk op het ministerie, het is voor de boer mission imposible om weidevogels in stand te houden ,ze zitten in Den Haag achter hun bureau te glimlachen..

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.