Rundveehouderij

Achtergrond 14 reacties

Kamer komt met suggesties over fosfaatrechten

De Tweede Kamer is met een schriftelijke vragenronde officieel begonnen met de behandeling van het wetsvoorstel fosfaatrechten.

De vragen zijn divers, net als sommige creatieve oplossingsroutes. De compensatie van grondgebonden en biologische bedrijven is een belangrijk punt voor SP, PvdA en ChristenUnie.

Carla Dik-Faber (CU) vraagt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) of hij alle wetten voor de melkveehouderij die gericht zijn op het verminderen van het mestoverschot in één wet kan vatten, zodat er duidelijker beleid komt.

Doel fosfaatrechten

VVD, SGP, ChristenUnie en CDA zijn kritisch over het doel dat het kabinet heeft met de fosfaatrechten. Aan de vraagstelling is te zien dat ze twijfelen of de fosfaatrechten daadwerkelijk alleen worden ingevoerd om de omvang van de sector te begrenzen vanwege de derogatievoorwaarden, of dat er nog een ander doel is.

VVD'er Helma Lodders wil van Van Dam weten waarom productiebegrenzende maatregelen een bijdrage leveren aan de realisatie van milieudoelen voor het grond- en oppervlaktewater, en of de invoering van fosfaatrechten ook een breder doel heeft. Dik-Faber is kritisch over de voorwaarden duurzaamheid en dierenwelzijn voor de uitgifte van fosfaatrechten uit de fosfaatbank. “Dit zijn immers geen doelen van dit wetsvoorstel”, vindt de politica. PvdA'er Dikkers ziet dit juist als kans om de sector te verduurzamen.

SGP: wet niet nodig

SGP'er Elbert Dijkgraaf zegt dat de fosfaatrechten niet nodig zijn voor derogatie. Er zijn volgens hem voldoende bewijzen dat derogatiebedrijven de milieunormen halen, en dat fosfaat die door de melkveehouderij wordt geproduceerd niet de oorzaak is van het hoge fosfaatgehalte in het oppervlaktewater. Hij vindt dat Van Dam in Brussel beter zijn best moet doen om de Nederlandse oplossing met mestverwerking en export van fosfaat naar fosfaatarme gebieden uit te leggen.

CDA'er Jaco Geurts pleit voor simpelere regelgeving op basis van grondgebondenheid, waarbij de fosfaatrechten niet ook nog op het bord van de melkveehouder terechtkomen.

Juridische houdbaarheid

Veel Kamerleden zijn bezorgd over de juridische houdbaarheid van het afromen van de fosfaatrechten; zowel de generieke afroming als de afroming bij transacties. Kamerleden volgen de kritiek van de Raad van State dat hier sprake is van inbreuk op het eigendomsrecht. Zeker wanneer de fosfaatproductie weer onder het plafond zit, zetten Kamerleden vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van afroming. Meerdere partijen vinden dat de afroming moet stoppen, als de productie onder het fosfaatplafond zit.

De peildatum van 2 juli 2015 wordt ook als knelpunt gezien. CU en CDA vragen of een referentieperiode geen betere oplossing is dan een referentiedatum. Dan is het probleem met uitgeschaard vee ook opgelost.

Effect voor vleesveehouders

Het effect van het wetsvoorstel voor andere sectoren baart Kamerleden ook zorgen. Ze willen duidelijkheid over het effect van de wet voor vleesveehouders, die volgens meerdere fracties buiten de wet moeten worden gehouden. VVD vindt het niet gepast om in dit wetsvoorstel ook de mogelijkheid te maken om te korten op pluimvee- en varkensrechten, zonder eerst met deze sectoren te overleggen.

Het ministerie zal de vragen naar verwachting binnen 2 weken beantwoorden.

Boerderij organiseerde een webinar over het wetsvoorstel fosfaatrechten. Boeren stelden LTO en Accon AVM veel vragen over dit onderwerp. Lees een samenvatting en kijk het webinar terug

Laatste reacties

 • info519

  dijkgraaf geeft enige verstandige antwoord. Jammer dat hij weer alleen staat....

 • alco1

  Het hele fosfaat stelsel is een gedrocht.
  Heeft stront van geiten , paarden e.d. geen fosfaat?
  Net wat info stelt. Dijkgraaf is de enigste met wijsheid.

 • Arnens

  Of Dijkgraaf zo'n verstandig antwoord geeft, valt nog te bezien. Feit is dat de derogatie een afspraak is om af te wijken van een Europese norm onder een aantal voorwaarden, 1 van de voorwaarden is dat de productie van dierlijke mest, uitgedrukt in tonnen fosfaat het afgesproken plafond niet mag overschrijden. De melkveehouderij was toen begrensd door het quotum, varkens en kippen door dierrechten, schapen en geiten met hun eigen plafond.
  Toen het quotum ging verdwijnen zeiden kippen- en varkenshouders dat de koemest een bedreiging zouden vormen, om koerechten af te wenden is op verzoek van o.a. LTO het fosfaatrechten-idee van stal gehaald. Dat koeboeren een grens nodig hebben blijkt wel uit de explosieve groei van de veestapel. Bewerkte en geëxporteerde mest niet meetellen voor het plafond is een utopie, er is een afspraak gemaakt o.b.v. productie van fosfaat. En ook al halen we de nitraatdoelstelling bijna overal, Brussel haalt zo een volgende grens van stal: de KRW, die nog ruim overschreden wordt. De waterschappen en milieulobby doen de rest.

 • lepercheron 46

  Ik vind Jaco Geurts ook nog niet zo slecht, voldoende grond en de mestafzet goed geregeld of verwerkt, dan heb je geen fosfaatrechten nodig

 • deB.

  En wat te denken van die 16mln mensen op dit kleine stukje aarde!
  Die barsten met elkaar van de stront :)

  Nogmaals, geen grond geen vee!! simpel

 • van der berg

  ach we kunnen altijd nog net zo doen als spanje ,griekenland ed voor de subsidies,complete rotspartijen ed opgeven als grasland en daar hoeven ze het niet terug te betalen en krijgen geen boetes. wat nou dan,fosfaatprobleem. wij gooien ook gewoon heel nederland in als grasland en probleem opgelost

 • abjongeneel

  Arnens, wanneer de overschrijding van het fosfaatplafond teveel mest op het land zou betekenen had u gelijk.
  Maar mestnormen staan vast, er mag geen kg mest daar boven op het land.
  Het mestplafond is dan ook niet iets wat met het milieu of met overbemesting te maken heeft, maar een zuiver politiek verhaal van Brussel.
  Laat men dat dan ook door overheid en politiek zo zeggen.
  En niet doen alsof boeren door teveel mest nu bodem en milieu verontreinigen, en dat er daarom minder melkvee moet komen.
  Dat is niet juist, maar zo wordt het wel gebracht in de politiek en in vele kranten..

 • Insp.

  @abjongeneel, uw redenering zou kloppen als er geen fraude meer gepleegd zou worden m.b.t. tot mest. Echter dat is een utopie.
  Mijn mening en vermoedelijk ook die van politici in binnen en buitenland is: Wat niet geproduceerd wordt hoeft ook niet geplaatst te worden en daarmee vervalt ook veel fraude.

 • abjongeneel

  Heer Meert, dat verhaal van veel vermoede fraude kennen we.
  Het is echter niet meer dan een vermoeden.
  Als dat allemaal zo gemakkelijk zou geen had heel de mestwet met zijn normen weinig tot geen waarde
  Dan hoefde er ook niet alles uit de kast gehaald worden om de derogatie te redden enz.
  Maar we weten allemaal dat wie geen derogatie heeft dat niet via fraude kan goed maken
  Zonder onderbouwing is het een dikke duim verhaal, een stol om de hond te slaan, en niet anders.
  Je

 • teunisenwilly1

  @ Wvo1 helemaal met je eens.Geen grond,Geen vee !!!
  Maar het probleem is de LTO bestuurders hebben zelf geen voldoende grond en hebben, zelf als gekken uit gebreid en roepen nog steeds er is plaats voor groei. Dus dan maar roven bij de gronde gebonden. Waarom zei hebben zich altijd netjes aan de regels gehouden. Nooit over bemest !ook geen mest aan gevoerd terwijl er wel plaatsings ruimte was. Maar dat niet wilde uit angst voor samonelle. 25 jaar achtereen eerste klas melk gelevert. Jaren mee gedaan aan drain en water onderzoek , schoon ver onder de norm. DE papieren liggen in huis. Het is schandalig als ik als grond gebonden krimpen moet voor de genen die de boel in het honderd gegooit hebben forse uitbreiding.

 • puinhoop

  LTO ers hebben met voorkennis gehandeld(uitgebreid) en willen nu met alle geweld veel boeren snel laten krimpen om de derogatie te behouden(ook beleid van FC die toch alle geproduceerde melk wilde afnemen), en dus hun hun eigen omvang die ze vlak voor 2 juli 2015 hebben opgebouwd kunnen houden.
  Iedere grondgebonden boer zonder fosfaatoverschot moet bij een eventuele korting DIREKT bezwaar maken en zich beroepen op de inbreuk op eigendom, zoals dat vastgelegd is in de Europese verklaring voor de rechten van de mens.
  Vooruit hakken met de bijl en Martijn van Dam nog een zware pijp laten roken met die stapeling van wetten.

 • alco1

  Geen grond hoeft ook totaal geen belemmering te zijn.
  Als je goed met je buurman kunt die groot akkerbouwer is, dan is er ook niets om tegen om vee te houden.
  Iedereen moet vrij zijn in zijn bedrijfsvoering, waarin iedereen ook zijn verplichting heeft.

  Goede verzorging met oa. voer
  Goed mest beleid.
  Acceptatie in de omgeving.

 • Peerke1

  Inderdaad echte inbreuk van het eigendomsrecht. Wat zijn mijn rundveestallen en milieu vergunningen nog waard, omdat ik door omstandigheden bijna geen vee had op 2 juli 2015. Bedrog en pure diefstal.

 • jeannettedekker1

  We willen minder soya (eiwit) ui Zuid-Amerika. De Nederlandse boer is in staat uit graseiwit 20000kg melk per ha te produceren keer 0,35 cent 7000 euro. Vervolgens houd hij daar niks van maar verdeeld het onder leveranciers etc. Dat is nog eens algemeen belang.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.