Rundveehouderij

Achtergrond 20 reactieslaatste update:19 sep 2016

FrieslandCampina: melklevering afstemmen op markt

De les van de voorbije tijd voor Royal FrieslandCampina is: meer afstemming met de leden-leveranciers, maar ook koers houden, aldus CEO Roelof Joosten.

Bij Royal FrieslandCampina (RFC) in de ontvangsthal ligt nog steeds een oude 'Spark' (personeelsblad FrieslandCampina) van juni met voorin een column van CEO Roelof Joosten onder de titel 'All hands on deck'. Tekent dat nog steeds de atmosfeer bij de zuivelonderneming?

Joosten moet er om lachen, net als om de opmerkingen van boeren op internetfora dat ze in Amersfoort vast nog met zwemvesten aan lopen. Er is heel veel melk gekomen. Dat is niet anders en FrieslandCampina heeft een lastig halfjaar achter de rug, maar dat 'All hands on deck' slaat volgens hem op de taak die nog voorligt. "Wie zien het komende halfjaar nog kansen om de doelen te halen die we hebben gesteld voor dit hele jaar. Met de verwachte kentering in de markt hebben we een kans, maar dan moeten we wel alle zeilen bijzetten. Wat we hebben meegemaakt was zeer uitzonderlijk. We ontvingen 12% meer melk. In een jaar tijd kregen we 1,2 miljard kilo melk erbij. Dat is wel heel veel. Bij de fusie in 2009 hebben we gezegd: als we in 2020 eens 20% melk erbij krijgen.... dat doel hebben we nu dus al gerealiseerd, maar de marktgroei blijft nog steeds op de 2% zitten. Dan krijg je dus spanning."

Roelof Joosten (58) is sinds juni 2015 CEO van FrieslandCampina. Hij werkt sinds 2004 bij de onderneming (toen nog Friesland Foods).<br /><em>Foto: Herbert Wiggerman </em>
Roelof Joosten (58) is sinds juni 2015 CEO van FrieslandCampina. Hij werkt sinds 2004 bij de onderneming (toen nog Friesland Foods).
Foto: Herbert Wiggerman

Een jaar als dit kun je er niet nog eens bij hebben, toch? Niet alleen qua groei, maar ook qua volatiliteit of onvoorspelbaarheid.

"Na het einde van de quotering hebben we een overreactie gezien en zolang de markt meewerkte, was het hosanna. Nu er wat spanning optreedt zijn we van de leg. Het hoort, denk ik, bij de gewenningsfase waarin we zitten. We zijn met elkaar bezig om een marktgerichte aanvoer te krijgen."

Moet daar ook actiever in worden gereguleerd, misschien een beetje in de richting zoals dat in Frankrijk gaat, met aanvoersturing?

"We zijn daarover met elkaar, met de coöperatie, in gesprek. Het is goed dat de interactie tussen coöperatie en onderneming versterkt wordt. Vroeger was het aanvoervolume min of meer een gegeven, nu is dat anders."

Want feitelijk heeft niemand iets verdiend in het voorbije jaar, toch?

"Dat wil ik niet direct zeggen. Elk lid maakt zijn eigen afwegingen en is verantwoordelijk voor zijn eigen onderneming, maar je hoopt dat je in die totale keten toch iets van waarde creëert. Gebeurt dat niet, dan doe je iets verkeerd. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leden toch iets blijven verdienen. We moeten wel, als onderneming en coöperatie, samen zorgen dat we het zo goed mogelijk doen."

Maar leveringsovereenkomsten, zoals in Frankrijk, dat is nog toekomstmuziek?

"Nou, dat weet ik niet. We hebben op dit moment daar wel gesprekken over. Hoe je je aanbod flexibiliseert en beter inspeelt op wat in de markt gebeurt."

De woordvoerder, die ook bij het interview aanwezig is, vult aan: "Zulke gesprekken heb je natuurlijk altijd wel tussen onderneming en coöperatie."

Joosten: "Jawel, maar dit is natuurlijk wel wat uitzonderlijker. Dat je te maken hebt met het afschaffen van het quotum, een vrij lage melkprijs, een overheid die wat onduidelijk is en iedereen die denkt: weet je, na mij de zondvloed. De prijs gaat naar beneden, gooi er maar wat volume tegenaan. En iedereen mag wel wat doen, zolang het maar mijn buurman is."

Verwachten jullie dat de melkaanvoer nog verder gaat stijgen?

"Als wij niks doen, dan gaat de melkaanvoer verder omhoog. We zullen niet meer de sprongen zien zoals in de voorbije tijd, maar de aanvoer zal blijven stijgen, zeker bij FrieslandCampina."

Jullie boeren doen wel extra hun best. Waarom?

"Ik denk dat zij op innovatief gebied en qua efficiëntie heel goed weten wat ze kunnen. Ik denk dat daarin ook de kracht van Nederland zit. Ze weten met hun creativiteit en innovativiteit heel goed hoe ze het volume op een slimme manier omhoog kunnen brengen. Daarbij spelen: A. Hoe behoud ik een goede kwaliteit, die inspeelt op de behoefte van de markt en B: hoe kan ik zo efficiënt mogelijk produceren, en dat moet binnen de nieuwe richtlijnen voor mest en milieu."

'Aan volumestijging moeten wij richting geven. Ik zegt niet: paal en perk stellen'.

Zal ook meespelen dat ze denken: FrieslandCampina ontvangt alles en zorgt ook wel voor een goede melkprijs?

"Als ze dat gedacht hebben, dan zijn ze daar het afgelopen jaar misschien wat in teleurgesteld geraakt. Maar als je kijkt naar de gemiddelde melkprijs, dan zitten we toch nog altijd boven de andere coöperaties en voldoen we aan die gedachte. Alleen op een structureel te laag niveau. Als wij de enige zekerheid zijn in een omgeving waarin verder alles onzeker is en de boer, door het verhogen van het volume, toch probeert een zo goed mogelijk inkomen te behalen, is dat wat er gebeurt. Aan die volumestijging moeten wij richting geven. Ik zegt niet: paal en perk stellen, maar wel dat we er meer richting aan moeten geven. Als zuivel zijn we ook bezig noodzakelijke maatregelen te nemen, waar ik nu om begrijpelijke redenen nog niet veel kan zeggen."

Joosten: "Van groot belang is dat je goed moet blijven inspelen op veranderingen in de markt."<br /><em>Foto: Mark Pasveer </em>
Joosten: "Van groot belang is dat je goed moet blijven inspelen op veranderingen in de markt."
Foto: Mark Pasveer

Wordt daarmee ook het verdienmodel weer verbeterd? In andere sectoren als de glastuinbouw en varkenshouderij zie je dat daar ook de efficiëntie steeds werd verbeterd, maar niemand verdient ondertussen nog iets.

"Ik denk dat wij in de zuivel iets hebben opgebouwd, dat we ook voor de toekomst kunnen blijven vasthouden. We moeten blijven focussen op toegevoegde waarde. Van groot belang is daarbij ook dat je goed moet blijven inspelen op veranderingen in de markt. Produceren wat de markt vraagt. Als we dat allemaal waar kunnen blijven maken, hebben we een heel goed businessmodel. We moeten echt in alles op de markt georiënteerd zijn en niet te afhankelijk zijn van subsidies. De zuivelindustrie in Europa is te afhankelijk van subsidies (red.: onder meer steun voor melkvermindering, inkomenssteun in EU en speciale regelingen voor achtergebleven gebieden). Dat is geen goed nieuws. Naar mijn mening is daar bij ons in Europa en dat zal niet iedereen mij in dank afnemen, nog een stukje rationalisatie mogelijk. Als de markt een keer tegenzit, moeten we niet verdwaasd blijven zitten, maar koers houden. Het kompas gericht op de toegevoegde-waardemarkt. Soms moeten we grote volumes verwerken, maar daar moeten we rationeel mee omgaan en ons ondertussen niet van de wijs laten brengen. We hebben een paar moeilijke jaren gehad, maar je ziet dat China weer gaat importeren. Ze merken op dat de melk bij hun 50 cent kost en op de wereldmarkt een kwartje. Daarom importeren ze weer. Daar kunnen we ons voordeel mee doen, maar je moet niet alleen denken: nu gaat het weer beter. Je moet ook een model ontwikkelen wat past bij zo’n situatie van nu eens meer export en dan weer minder."

Probleem lijkt wel dat de zuivelmarkt moeilijker voorspelbaar lijkt dan bijvoorbeeld de graanmarkt.

"Ik denk dat wij de zuivelmarkt redelijk kunnen voorspellen, maar probleem is dat er nogal wat afnemers zijn die onvoorspelbaar optreden. De aanbodkant is redelijk overzichtelijk. De afzet van toegevoegde-waardeproducten groeit overigens nog steeds. Als nu de vraag naar basiszuivel nog aantrekt en het aanbod in Europa iets terugloopt komt er meer balans in de markt. Het gaat dan met de basiszuivel ook weer beter. Gevolg is dat de zuivelmarkt als geheel op een beter, hoger niveau komt. Daarbij blijven we groeien met de toegevoegde-waardeproducten. We hadden heel gemakkelijk in het eerste halfjaar onze investeringen kunnen terugschroeven om de leden-melkveehouders te compenseren, maar dat zou wel ten koste gaan van onze langetermijnstrategie en onze marktposities."

Waarom hebben jullie ditmaal geen resultaten gepubliceerd voor de divisie met basis-zuivelproducten.

"Als we dat deden, zou iedereen er maar specifieke conclusies aanhangen. Het gaat erom: wat gebeurt er op hoofdlijnen met het bedrijf?

Het is niet dat de resultaten van de basiszuivel veel pijn deden?

"Nee. De markt van basiszuivel had te maken met een grote dip, maar is niet de kern van onze langetermijnstrategie."

'Zonder kaas geen wei en zonder wei geen kindervoeding'.

Wat is eigenlijk de kaasstrategie van het bedrijf?

"Ik denk dat er nog steeds te veel wordt gedacht in afzonderlijke producten. Kaas is wel een van belangrijkste producten van FrieslandCampina, al was het maar omdat het grootste deel van de melk erin gaat. We maken 550.000 ton kaas per jaar. Er is niemand anders die zo veel doet. Maar we moeten niet alleen daarop focussen. Er zijn ook mensen die zeggen: 'Kaas, dat voegt geen waarde toe'. Ik zeg: we moeten door de keten denken. Denk aan kindervoeding: zonder kaas geen wei en zonder wei geen kindervoeding. Kaas is een enorm belangrijk product, maar het gaat om de waardecreatie door de hele keten. De business groep China verdient goed geld, maar dat kan niet zonder kaas."

Veel leden kijken toch erg naar de resultaten van kaas.

"Ja. Het is ze jarenlang ingeprent dat dat de dobber is waar het bedrijf op drijft. En in zekere zin is dat ook zo, want waar moet je anders met al die melk heen? Hoewel, er zijn ook steeds meer markten waar je met andere eiwitrijke producten heen kunt. Denk aan sportvoeding en producten gericht op een actieve levensstijl, voor onderhoud van je spieren. Denk aan ouderenvoeding. Een groot deel van onze kaas is basiskaas. Focus je op onze toegevoegde-waardekaas, het segment waarin ook de Cono’s en Rouveen’s actief zijn, en haal je dat deel uit de totale kaasproductie, dan zul je zien dat wij het beter doen dan al die andere jongens. Die benchmark houden wij altijd.

Je hebt natuurlijk diverse segmenten: toegevoegde waardekaas, een tussensegment en folie, maar ook zo’n verdeling is relatief. Je zag de laatste tijd dat, omdat de markt van folie zo slecht was, iedereen naar natuurkaas ging. Maar wat zie je nu? Waar wordt de toegevoegde waarde gecreëerd? Dat is in de folie. Omdat er te weinig van is. Wij zagen dat voor de zomer aankomen en speelden er op in. Ik lach altijd een beetje als men zegt: 'FrieslandCampina is met kaas niet goed bezig, je moet kijken naar Cono'. Als ik 30.000 ton kaas op de markt moest zetten, was het voor mij ook een ander spel."

Hoeveel reserveren jullie nog extra voor de laatste betaling voor kaashandelaar Zijerveld?

"Kijk in het jaarverslag. Daar staat het in."

Dat is toch niet het hele verhaal?

"Dit is het hele verhaal."

Er heerst geheimzinnigheid over het aankoopbedrag. Volgens documenten van Zijerveld betalen jullie eerst €80 miljoen en later nog eens €80 miljoen.

"Dat weet ik niet. Dat is hun verantwoordelijkheid. Kijk, wij hebben, denk ik, een goede aankoop gedaan en het levert ons qua business precies op wat wij dachten dat het zou opleveren. De deal was met een bepaalde onzekerheid (red.: over het bedrag na de eerste €80 miljoen). Dat is iets waar je mee moet leven. Niks is zeker. Misschien was het, met de kennis van nu, beter geweest een deal af te sluiten zonder open einde."

Er hoeft niet straks nog een derde partij, zoals de rechter, over te beslissen?

"Weet ik niet. Wij hebben gedaan wat we moesten doen. En nogmaals, de acquisitie is succesvol geweest. Wij rollen het concept van Zijerveld uit in heel Europa, we zitten in een breder segment dan voor de overname."

'Onze thuisbasis hier zal ook onze thuisbasis blijven, denk ik'.

Je hoort mensen er vaak over speculeren: is FrieslandCampina op een gegeven ogenblik niet toe aan een overname waar ook boeren bij betrokken zijn?

"Dat is erg onwaarschijnlijk. We hebben natuurlijk wel onze dairy development programma’s in een aantal landen, zoals Nigeria en Vietnam. Echter, onze thuisbasis hier zal ook onze thuisbasis blijven, denk ik. Daarom moeten we dus ook toegevoegde waarde creëren, want we zijn gewoon duur. We zijn ook met Huishan (red.: Chinese zuivelproducent, waarmee RFC onder meer in babyvoeding stapt) bezig, in China. Zullen we die helpen met het verbeteren van de melkkwaliteit? Jazeker. Zullen we er ooit een joint-venture mee beginnen? Erg onzeker."

In oktober lanceert FrieslandCampina samen met Huishan een nieuw merk babyvoeding.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer. Afbeelding: Huishan</em>
In oktober lanceert FrieslandCampina samen met Huishan een nieuw merk babyvoeding.

Foto: Mark Pasveer. Afbeelding: Huishan

Jullie zouden erin gezogen kunnen worden. De eigenaar doet financieel gezien soms rare dingen.

"Ik denk dat we geen medelijden met hem hoeven hebben, maar in zijn expansiedrang... Ik geloof dat het zijn droom is om ooit 1 miljoen koeien te hebben en hij zit nu op zo’n 200.000. In zijn expansiedrang zal hij zich misschien ooit overstretchen, maar als we kijken naar de feiten, dan moet ik constateren dat hij gewoon melk maakt van Europese kwaliteit. Het is melk waar we ook kindervoeding van maken. Bovendien zijn, in zijn geval, de kosten laag. Huishan hoeft namelijk amper voer te importeren. Bovendien produceert hij efficiënt. Maar kunnen we hem helpen om verder te verbeten? Zeker. Ik denk echter niet dat we daar een aandeel in nemen om onze melk zeker te stellen. We zijn daar actief om een blik op de markt te kunnen houden en onze positie te versterken."

Jullie gaan samen een nieuw merk babyvoeding op de markt zetten. Spannende onderneming?

"Ja, maar dat is ondernemen. We hebben een jaar voorbereidingstijd genomen. In oktober gaan we het lanceren."

Tenslotte de mestverwerking. Hoe zit het daarmee? Jullie willen begin oktober iets presenteren. Gebeurt er dan ook echt wat, want ervaring leert dat het met mest altijd langer duurt dan verwacht en dat de resultaten niet altijd meevallen.

"Vorig jaar zat ik met Piet Boer en Jan Keizer (red.: coöperatiebestuurders) hier aan tafel en toen zei ik: Het is ontzettend belangrijk dat we hier iets mee bereiken. We waren toen al 3, 4 jaar bezig met het onderwerp en we moesten stappen maken om onze doelen voor 2020 te halen. Grotere stappen dan tot nog toe, anders zouden we er niet komen. En 90% van de uitdaging ligt op het boerenerf. Ik zei toen tegen Boer en Keizer: Hier moeten we iets mee doen. Of we maken er iets van, of we flikkeren het met een grote boog de tent uit."

'Voordeel van mest: je krijgt iedereen om tafel!'

Zoals tot nog toe iedereen heeft gedaan, toch?

"Ja, wacht eens even. Er werd mij ook gezegd, als je je reputatie te grabbel wilt gooien, moet je hiermee doorgaan. Ik heb er mijn schouders onder gezet. Ben er een jaar mee bezig geweest en ik vind het fantastisch! Weet je. Het doet me heel sterk denken aan wei. Iedereen zag het als afvalproduct, maar dat heeft te maken met denkwijze. Als je denkt, het is een afvalproduct, dan behandel je het zo. Maar, als je denkt, het is iets van waarde en vol nutriënten, dan kun je er werkelijk iets van maken. Wil je echter iets doen, dan krijg je direct met heel veel partijen te maken. Dat is wel het voordeel van mest: je krijgt iedereen om tafel! Maar anderzijds: wat een spaghetti-gebeuren is het.

Punt is nu toch wel dat we begin oktober zo ver zijn dat we een ja of nee kunnen uitspreken. Dat is toch wel een klein mirakel. We hebben gezorgd dat iedereen betrokken is en er bij zit."

Waarom heeft u zoveel haast?

"Kijk, tijdens de ledenvergadering heb ik gezegd dat je soms dingen moet doen waar je later vergeving voor moet vragen, maar waardoor je wel snelheid kunt creëren. We hopen zover te komen dat ook de maatschappij straks zegt: Potverdorie! Dat is toch een mooie industrie die zoiets kan oplossen. Daar mogen we als Nederland best wel trots op zijn. Die trots zit erin dat we van een probleem een oplossing kunnen maken en dat boeren – een deel van hen – een microvergister wil plaatsen. Deze boeren gaan mest verwerken voor biogas en krijgen per slot van rekening maandelijks ook nog €500 bijgeschreven op de bankrekening. De technologie is nog niet geschikt voor alle bedrijfsomvangen. We hebben nu technologie die robuust is voor bedrijven met 150 koeien en het mag niet ten koste gaan van weidegang. Als het eenmaal loopt, trekt het verdere verbeteringen aan. Net zoals stront vliegen aantrekt. Dan komen ook robuuste versies voor andere bedrijfsomvangen beschikbaar.

Wij als FrieslandCampina moeten alleen zorgen dat het van de grond komt en dan zo snel mogelijk weer terugtrekken. Uiteindelijk moeten we niet alleen groen gas produceren, maar ook zover komen dat we de ingrediënten uit de mest kunnen gebruiken voor op het land. We moeten het voor elkaar krijgen dat we straks geen kunstmest meer nodig hebben om het land voldoende vruchtbaar te houden."

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Het begrenzen van de melkaanvoer gebeurd binnen anderhalf jaar al door de fosfaatrechten. Is een regulatie door FC dan nog zinvol?

 • 8911077012

  hallo vraag
  bennie steveling
  wie was hier de vragen steller

 • Farmer4life2

  Joosten heeft waarde gemaakt van wei.
  Ondertussen is kaas een afvalproduct geworden bij RFC.

  - Er is veel melkverwerkingscapaciteit in kaas.
  Makkelijk om aanvoer melk te verwerken.

  In 2014/2015 gaf ik in een ledenvergadering duidelijk aan dat kaas en Europa de belangrijkste markten zijn voor RFC. Deze twee hebben met elkaar gemeen dat ze in Europa juist ook veel kaas eten per inwoner. 1 cent meer per kilo kaas heeft meer impact dan 10 cent meer voor babyvoeding!
  Focus houden op je "problem child"

  Jammer dat boerderij geen vragen heeft gesteld over het falen van de investering(en) in Leeuwarden.

  En hoe het nu zit met de vestiging in Borculo

 • melkveehouderijritsema1

  Als zuivel zijn we ook bezig noodzakelijke maatregelen te nemen, waar ik nu om begrijpelijke redenen nog niet veel kan zeggen.

  gooi gelijk op tafel waar je mee bezig bent.
  dan hebben de leden ook nog wat in te brengen

 • Bennie Stevelink

  @farmer4life2, twee weken geleden stond op verzoek van district Twente op Melkweb een uitleg over de gang van zaken in Borculo. Ik weet alleen niet of dit alleen voor de leden van district Twente te lezen is of voor alle leden.

 • 8911077012

  en de 170 miljoen die van het eigen vermogen is afgehreven
  door foute aankopen en bouw fouten die onder depet worden gehouden
  en nu ons leden vragen om presatietoeslag verdeling aan tepassen zo dat we minder contant melkgeld krijgen en meer naar eigen vermogen van FC gaat
  terwijl ons eigen ver mogen ook gemiddeld een flinke deuk oploopt
  fc kan het met winstuit onderneming zelf oplossen dus ga naar de vergadering
  EN STEM TEGEN enook tegen minder leden zegge schap LAATJE HOREN!!!!!!!!!!

 • 8911077012

  klaas wat bracht je dit verhaal op een etentje + 1000

 • ........

  van "we gaan alle melk verwerken" naar een zwalkbeleid....

 • ........

  stal nog maar even volhouwen ,rfc komt met een nieuwe referentie

 • farmerbn

  In het begin van het artikel begreep ik dat FC weer een soort quotum wil creeren. Iets naar Frans model dus meer melken als er vraag is en wat minder als het verkopen wat tegen zit. Is natuurlijk niks mis mee maar hou er wel rekening mee dat zoiets ineens kan ingaan. Ik zou niet te snel de productie beperken.

 • Farmer4life2

  Na de race van fosfaatoverschotreferentie, naar AMvB naar fosfaatrechten, koeienslacht premie LTO en nu fabrieksquotum??????

  Hahaha wat een lachertje is het geworden.....

 • landboer

  Melk afstemmen op de markt? Door schade en schande wordt men wijs...
  Quotum was zo gek nog niet!

 • halbe

  Goed interview. Je kunt het er mee eens zijn of niet, Joosten weet waar hij over praat en heeft visie. Als ik dat vergelijk met Sodiaal, waar wij aan leveren en toch geen kleintje met 5 miljard omzet, dan is dit een verademing. Onze CEO praat alsof hij nog nooit een melkveehouder heeft gezien( 'oh ja, komt die melk in onze fabriek van koeien?') en het interview met onze voorzitter laatst in Boerderij liet duidelijk zien dat hij met meel in de mond praat. Ondertussen lukt het Sodiaal niet om een echte grote speler op de markt te zijn.

 • halbe

  Er is trouwens contact geweest tussen RFC en Sodiaal. Kennelijk wilden ze afkijken hoe Sodiaal het A en B systeem heeft opgezet. Op zich niets mis mee, want de laatste liters levert de onderneming niets op (Joosten wil daar niets over zeggen 'anders zouden daar maar specifieke conclusies aan worden gehangen') en die zijn voor de boer de duurste om te produceren. Maar Sodiaal straft met haar invulling van A en B melk de bedrijven die zich op de toekomst richten. Zo moet het dus niet!

 • de melk naar china wat toch de oplosing vraag ging toch grooter worden dan aanbod?

 • ........

  "Als "IK" 30.000 ton kaas op de markt moest zetten, was het voor "MIJ" ook een ander spel."

  wat een arrogantie....

 • ........

  "Maar als je kijkt naar de gemiddelde melkprijs, dan zitten we toch nog altijd boven de andere coöperaties "

  komt die man van een andere planeet?

 • Ella7009

  Sterk artikel hoor.!!
  Wel jammer dat de boeren eerst een heel lang een lage melkprijs mogen ontvangen, en men dan reageert op wat de markt vraagt aan melk leveranties.
  Schijnbaar is een kosten dekkende melkprijs voor de leden van de coöperaties niet belangrijk en bijzaak.
  De conclusie van mij is, de leden leveranciers moet je ook het verlies gunnen.
  En als er dan maar genoeg stoppen dan mogen de leden nog een keer het verlies betalen van die uitbreidingen die dan overbodig worden.
  Ik vind het diep triest dat men zo reageert.!!!
  De coöperaties horen de leden te informeren wanneer het verkopen van het product niet meer lukt tegen een kosten dekkende melkprijs. zodat het coöperatie gevoel samen uit samen thuis beter tot zijn recht komt, zoals het nu is kan je als individu niets bereiken om de melkprijs kosten dekkend te houden.

 • Jan van het Zand

  Een uitgelezen overname deed zich in het verleden voor. Maar.......Danone kocht Nutricia....
  De tijd was er niet rijp voor en de boeren keken nog niet zover in de toekomst..... en zo ketste dat af.
  Nu gaat Friesland Campina zelf een eigen merk in de markt zetten.....
  En Danone heeft besloten om zelf in China de babyvoeding te gaan verkopen....

 • euvelgoor

  waarom draait de fabriek in Borculo nog niet volop, daar hoor je niemand over

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.