Rundveehouderij

Achtergrond

Engelsen breiden strijd tegen runder-tb uit

De Engelse overheid heeft het gebied waar dassen geruimd mogen worden in de strijd tegen runder-tb drastisch uitgebreid. Daarnaast wil Londen meer gevoelige testen voor runder-tb invoeren en veestapels in een zone rond het feitelijk besmette gebied scherper onder controle houden.

"Runder-tb kost de belastingbetaler jaarlijks meer dan €120 miljoen en Engeland heeft de hoogste besmettingsgraad van heel Europa. Alleen al in 2015 moesten 28.000 runderen worden geslacht om de ziekte onder controle te houden. Dat is rampzalig voor de getroffen boeren en de plattelandsdorpen waar veestapels vaak generaties lang zijn opgebouwd op familieboerderijen", licht staatssecretaris van landbouw George Eustice toe.

Ondanks tegenstand meer dassen ruimen

In dat kader wil de bewindsman, ondanks alle tegenstand van natuurgroepen en dierenactivisten, in nog eens 7 gebieden vergunningen verlenen voor het ruimen van dassen. Die regio’s grenzen alle aan de omgeving waar al een jaar of twee proefprojecten met dat ruimen lopen. "Acties om te voorkomen dat vee besmet raakt vanuit de belangrijke reservoirs aan runder-tb in plaatselijke dassenpopulaties vormen een essentieel onderdeel van onze strategie om de ziekte uit te roeien. Proactieve controle is op dit moment de beste beschikbare optie en het ruimgebied uitbreiden is noodzakelijk om de ziekte op regionale schaal onder controle te krijgen," zegt hoofd diergeneeskundige dienst Nigel Gibbens.

Maatregelen voor veehouders

Tegelijk neemt Eustice echter ook maatregelen bij het vee zelf. Behalve het invoeren van meer-gevoelige testmethoden voor veestapels in risicogebieden krijgen boeren in en rond de streken waar runder-tb heerst ook een informatiepakket om de voorzorgsmaatregelen op en rond hun bedrijf effectiever te maken. Bovendien worden de kaarten van het met runder-tb besmette gebied vaker bijgewerkt ‘zodat boeren een goed-geïnformeerde keus kunnen maken als ze dieren willen bijkopen’.

NFU tevreden met aanpak

De National Farmers Union is tevreden met de nieuwe maatregelen, zegt voorzitter Meurig Raymond: "runder-tb blijft een grote bedreiging voor de vleesvee- en melkveehouders in een groot deel van ons land. Vorig jaar werden weer bijna 4.000 bedrijven die tot nu toe runder-tb vrij waren besmet verklaard. Voor boeren die dagelijks tegen de ziekte moeten vechten, is het goed nieuws dat er eindelijk wat gedaan wordt aan de besmettingen onder het wild. Met deze uitbreiding ondernemen we nu actie in 10% van het gebied waar vee het meeste risico loopt om runder-tb te krijgen."

Of registreer je om te kunnen reageren.