Rundveehouderij

Achtergrond 26 reacties

'Alles voor behoud derogatie melkveehouderij'

Het behoud van de derogatie is voor de Nederlandse zuivelsector essentieel. Boer, bank, industrie en politiek moeten daarom eensgezind de strijd aangaan voor verlenging van de derogatie, mestregels die vanuit Brussel worden opgelegd. Dat vinden voorzitter van LTO Melkveehouderij Kees Romijn en Food&Agri-directeur van de Rabobank Ruud Huirne.

Romijn voegt eraan toe dat de markt de situatie heeft verergerd. Als we een normale melkprijs hadden gehad, dan (hadden melkveehouders niet zo veel melk geproduceerd en) hadden we niet de helft van deze discussie (over fosfaat) gehad."

10% productie op het spel

Nu is het tijd om de blik te verzetten naar het langetermijnbelang, aldus Romijn. "Daarvoor moeten we nu even een stapje terug doen en minder melk, minder fosfaat produceren. We moeten alle energie inzetten op het behoud van de derogatie."

Huirne: "Dat bepaalt je milieugebruiksruimte en ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn. Verlies van de huidige derogatie komt al snel neer op verlies van 10% van het productievermogen. Dat betekent kapitaalvernietiging, want onderbezetting in stallen en verwerking kost geld. We moeten juist de kracht van het totale zuivelcomplex overeind houden. En we moeten daarvoor al een aantal hordes nemen. Medio 2017 krijgen we nationaal nog met een fosfaatkorting te maken van misschien 8%, maar misschien ook 4% of 12%."

Gelegenheid om bij te sturen

Volgens Romijn is er nog gelegenheid om bij te sturen. "De onderhandelingen over een nieuwe derogatie moeten nog beginnen. We kunnen laten zien dat het ons menens is, dat we echt binnen milieugrenzen willen blijven."

Beiden zijn het er wil over eens dat de melkveehouderij en zuivel nu de goede maatregelen nemen. Ze verwijzen daarbij naar het melkverminderingsplan van FrieslandCampina. Dat helpt volgens Romijn ook om 'goodwill' te kweken, vooral omdat het kan helpen om de hele zuivelmarkt in Europa een positieve impuls kan geven. Dat zal niet onopgemerkt blijven in de politiek, weet Romijn. Huirne knikt instemmend.

Werkt overheid mee?

Maar al is de zuivel het eens over een gezamenlijk optrekken, zal ook de overheid meewerken? Bij de Dutch Dairymen Board wordt gesuggereerd dat staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw/PvdA) misschien wel helemaal niet wil vechten voor een nieuwe derogatie.

Romijn, fel: "Ik heb de staatssecretaris uitgelegd dat, als de derogatie verdwijnt, dan ook de eis verdwijnt van 80% grasland, dat er veel meer mais wordt geteeld en dat er veel meer gebeurt in de melkveehouderij wat de overheid niet wil. Behoud van de derogatie is in ieders belang."

Klaas van der Horst en Jan Cees Bron

Laatste reacties

 • boerderij12

  romijn je bent te laat die derogatie raken we kwijt

 • John*

  t wordt tijd voor een dikke vinger naar de eu.. ze kunnen t niet veroorloven om na groot Brittannië nog meer netto betalers kwijt te raken.

 • Peerke1

  Weg met de derogatie en weg met de Fosfaatrechten. Kijk mijn milieuvergunning wordt met het invoeren van Fosfaatrechten helemaal niets meer waard. Wat hebben we dan nog aan de Derogatie? Op deze manier worden vele milieu rechten waardeloos ten voordele van de harde groeiers. Pure diefstal bij de ene boer ten voordele van de andere boer.

 • Mtstermors1

  derogatie moet er af is beter voor iedereen. word het op de mestmarkt ook makkelijker om mest af te zetten, als rundveehouder word je flexibeler, kun je ook weer rustig varkensmest aanvoeren. is het engerlingen probleem ook opgelost

 • vrije boer

  Laat de groeiers na april 2015 het fosfaat probleem maar oplossen. Maar dit kan niet, want dan valt de RABO om met hun toekomst visies.

 • parnas

  Leuke zin meneer Romijn. Als de melkprijs niet zo slecht was hadden we niet zoveel fosfaat gehad.
  Meneer Romijn dan hadden we hetzelfde probleem want als de melkprijs nu goed of slecht is we blijven maar melken. De plannen voor de grote stallen zijn juist gemaakt toen de melkprijs zo lekker hoog was. Was hij toen net zo laag geweest als nu waren er meerdere collega's geweest die niet het plan gemaakt hadden om zo flink uit te breiden. Er zijn er nu vast wel bij die, al zullen ze het nooit toegeven, spijt als haren op hun hoofd hebben. Gewoon gaan voor derogatie . En 100 % grasland eens extra gaan belonen .

 • wmeulemanjr1

  Misschien is het beter dat derogatie er af gaat, je zal dan eens opkijken hoeveel minder melk er komt (vanzelf) is geen 1 plan meer nodig voor melkvermindering!

 • alco1

  @John. Ik denk ook dat de vuist maar eens op tafel moet.
  Het LTO is al veel te vaak met een kluitje het riet ingestuurd.
  De overheid zette ergens zijn zin op en dreigde altijd met nog iets slechters en het LTO ging er dan maar weer in mee, want anders!!!!!

 • Sjerrydejong

  Het zijn een bepaalde aantal organisatie die de hele zuivelsector beïnvloeden, waarvan de Rabobank een van de grote is die het aan het opnemen is voor de snel groeiende boeren die intensief zijn, waardoor het een strijd wordt tussen intensief en extensief. Ik ben zelf van mening als de fosfaat rechten in worden gevoerd en grondgebondenheid ook er bij wordt gekoppeld. Zodoende komen de intensieve boeren wel op slot te staan omdat ze eerst land moeten kopen voor dat ze fosfaat kunnen kopen, en dat ze denken dat ze knelgeval zijn is messchien wel zo maar ze krijgen geen meer rechten omdat er wel ruimte moet zijn voor de extensieve boer om er bij te kopen als ze willen want hun zitten niet met het grondgebonden verhaal.

 • j35meer1

  mtrtermors1 , engerlingen probleem opgelost ? vertel ....

 • boer drenth

  Er zou minder melk zijn als de prijs beter was geweest. Romijn vertel geen sprookjes. Als de prijs van de melk 35 cent was geweest ,dan was er nog veel meer gemolken . LTO heeft er zelf op aangestuurd dat er vrij gemolken mocht worden ,nou zover zij we nu. En nu moet alles uit de kast getrokken worden omde derogatie veilig te stellen. Lto heeft er aan meegewerkt dat het in de veehouderij een grote chaos is .

 • Mtstermors1

  Wij hebben geen last van engerlingen en nooit gehad. Bemesten alles met varkensdrijfmest

 • vandenbrandcv1

  derogatie eraf is ramp voor alle sectoren met vee en ramp voor koe in de wei; die scheidt immers niet in de put

 • Schraar

  De LTO en de NZO zijn de grootste schuldigen aan het drama dat zich nu aan voltrekken is. Hebben melkveehouders allemaal op het verkeerde been gezet met hun verhalen over de mogelijkheden na afschaffing van de melkquotering. Bevrijdingsdag, eindelijk ruimte zonder die vervelende quotumkosten, oneindige kansen op de wereldmarkt, we gaan alle melk afnemen, enz, enz,
  Het grootste probleem is een gebrek aan empathie, werkelijk niet begrijpen hoe individuele melkveehouders op een dergelijke situatie reageren. Zie de werkelijk stompzinnige opmerking van Romijn dat er minder gemolken zou zijn als de melkprijs hoger geweest was???? Weet hij dan werkelijk niet wat voor een hekel boeren aan belasting betalen hebben, liever verlies draaien dan belasting betalen, dus direct weer investeren en groeien. De snelle groei en het overschrijden van het fosfaatplafond waren allemaal te voorzien. De ambitieuze Nederlandse boer kan gewoon niet zonder begrenzing dat weten we al 30 jaar en gaat ook niet veranderen. De melkquotering had nooit afgeschaft mogen worden, de hele ellende van lage melkprijzen, fosfaatrechten, melkveewet, enz zijn daar op terug te voeren.

 • alco1

  De enigste begrenzing die er voor de boer toe doet is de liquiditeit.

 • Farmer4life2

  Volgens mij moet je minimaal 70% grasland hebben om te voldoen aan de glb/vergroeningseisen. Correct me if im wrong.

  LTO is de grootste zwengel club die er bestaat. Schandalig! Is er nu werkelijk niemand die op de bres springt en zegt:

  Wij willen een melkveehouderij die fair trade en duurzaam is. Waar het landschap onderhouden wordt, biodiversiteit voor natuur en weidevogels en weidegang om het landschap te kleuren en ons af te zetten tegen grote boeren. (500+ koeien)
  We zullen zorgen om meer werkgelegenheid voor wa-jong jongeren en andere mensen met een beperking.

  Liever 5 van 100 dan 1 van 500 melkkoeien, laten we eerlijk zijn. Bij de varkenshouderij, pluimveehouderij en geitenhouderij zie je dat er massaal bezwaar worden gemaakt tegen uitbreiding en nieuwbouw.

  Als wederdienst vragen/eisen we hiervoor minimaal een kostprijs dekkende prijs voor betaald wordt, waarbij er een nationale productie daling in zowel melk als fosfaat komt.

  De vergoeding zal moeten komen uit o.a. de markt met weidegang, fair trade voor boeren en hoogwaardige zuivel producten.
  Daarnaast ondersteunt door subsidies voor landschapsbeheer, biodiversiteit,weidevogelbeheer en fauna en flora Fonds om de dierstand in Nederland op peil te houden mbt roofdieren.

  Het is belachelijk dat we opgezadeld worden met zoveel regels, waarbij we de vraag uit de markt geheel voorbij lopen omdat we investeren moeten in o.a. fosfaatrechten. Het is gewoon te duur aan het worden om in Nederland te melken tegen wereldmarkt prijzen. Waar Rfc op dit moment een slecht resultaat heeft neergezet.

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life, hoe willen we in Nederland op nationaal niveau de melkprijs garanderen met 70% export?
  Er zullen erg weinig boeren overblijven en net als in Frankrijk en Griekenland wordt het moeilijk om de staatsbegroting rond te krijgen.

 • mtseshuis

  @Bennie, er zullen sowieso weinig boeren overblijven, de schaalvergroting zal nóg sneller gaan dan ze nu al gaat.
  Er komen steeds meer boeren die er niks meer aan vinden en stoppen. De overblijvers zijn gewoon industrieel boer, ondernemer die personeel aanstuurt en de boel op de fles laat gaan als het even niet meer lukt... Schulden kwijt, doorstart en gaan weer. Wie kapitein op de boot is maakt niet uit..

 • landboer

  eshuis, zulken zullen er zeker zijn ,maar lang niet alle ,ik verdien nog steeds geld met mn 60 koetjes, schaalvergroting moet uit het bedrijf komen en niet met veel vreemd geld ,die hebben nu problemen.

 • teunisenwilly1

  Als er 5 intensieve stoppen van die grote bedrijven lever dat veel meer fosfaat in dan 30 klein bedrijven met grond. Bij de kleine bedrijven word nog met het hart en zeil voor het vee gewerkt en met plezier kalfjes op gefokt. Die grote intensieve willen geen kalfjes zien die kosten alleen maar geld van op fokken hebben geen hart voor vee alleen maar grootheids waanzin en dollar tekens een teken van geen gezond boeren verstand.

  En Romijn gaat hij ook een mestvergister zetten bij de molens in de Alblasserwaard als promotie van ons Hollands vooruit streven. Daar komt heel de wereld.

 • MKRouveen1

  Hoe is het mogelijk dat er boeren zijn die van derogatie af willen!? Er zegt hier zelfs iemand dat het dan makkelijker wordt om mest af te zetten!! Laat ik het dan toch maar herhalen: wil je 170 kg stikstof per hectare bemesten of 250 kg? Die keuze is toch snel gemaakt lijkt me.

 • jeannettedekker1

  Ik vraag me af waarom we voor de gek gehouden worden,die 250 kg stikstof is toch gewoon nodig voor grasgroei , er spoeld toch niks uit,er komt toch niks in het grondwater. Die derogatie is toch geen gunst van Brussel maar een onderbouwt verhaal. En als iedereen zich aan de regels houd komt er toch nergens teveel mest op het land.

 • mtseshuis

  @landboer, natuurlijk blijven die er , maar wanneer Den Haag en Brussel maar door blijven gaan met het de boeren moeilijk maken, gaat het stoppen, zeker bij slechte prijzen, steeds sneller.
  Laten we eerlijk zijn, we zijn bijna allemaal toch boer omdat we het een prachtig vak vinden en graag mogen werken in de natuur met koeien? Die narigheid met al die regels en beperkingen nemen we er steeds maar weer bij, maar er komt een punt dat het klaar is. Voor de 1 is dat punt nu bereikt, voor de ander over een jaar.
  Maar Den Haag en Brussel (en de melkfabrieken niet te vergeten) houden niet op, net zolang totdat de liefhebbers vertrokken zijn en hebben plaatsgemaakt voor industriële boeren, waar ook de papierwinkel een afdeling is, die door een medewerker of boekhouder gedaan gaat worden...

 • koestal

  het is een verloren zaak

 • info519

  bij verdwijnen derogatie gaat aandeel mais wel wat omhoog maar zal beperkt zijn door fosfaatnorm grasland die hoger is dan bouwland. Evenwichtsbemesting met nitraatmeting is veel beter dan derogatie en simpeler plus goedkoper....laat derogatie maar schieten en kom met alternatief......waterkwaliteit daar gaat het om!!!!

 • alco1

  Ik zal het hier ook nog eens vertellen:
  Derogatieboeren zijn een groep boeren die vaak mais aankoopt om aan de derogatie voorwaarden te voldoen.
  Voer aankoop en vaak mestafzet geeft voor de laatste liters maar weinig netto opbrengst.
  Dus iets inkrimpen en behoud van derogatie is begrijpelijker wijs hun ideaal.
  Echter zijn er ook boeren die wel land genoeg onder hun bedrijf hebben, maar dus niet in het derogatie verhaal mee kunnen. Ook zorgen zij niet voor een scheve verhouding melk/land.
  Als er al derogatie toegekend zou worden, heeft deze groep, alsmede de akkerbouwers geen poot meer om op te staan voor hun hogere norm.
  Ik denk dat we massaal moeten gaan voor evenwicht bemesting, dat is voor ieder gerechtigheid.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.