Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:11 aug 2016

Melkpoedermarkt komt langzaam in beweging

Na boter, room en kaas lijkt nu ook de markt voor melkpoeders verder aan te trekken, al is het herstel nog zwak. Het is een ontwikkeling waarop veel boeren zitten te wachten; zo wordt de basis voor een gezondere melkprijs verbreed.

De Europese zuivelmarkt maakt een mooi herstel door, maar de melkpoeders doen nog niet echt mee. Voor de zuivelhandel voelt dit onwennig. Het zorgt ook voor wat onrust; is het huidige herstel wel echt? Hoe lang houdt het aan?

Zulke vragen zijn niet te beantwoorden, handelaren weten dat als geen ander. Maar het is bijna raar te noemen dat de grootste 'commodities' (bulkgrondstoffen) niet meedoen als de markt herstelt.

De zuivelmarkt was lange tijd echter volstrekt overvoerd met melkpoeders, vooral vanuit Europa en Nieuw-Zeeland. Er was zo veel aanbod, dat kopers achterover gingen leunen. Ook daalde de koopkracht van veel ontvangende landen. Gevolg was dat de verkoopprijs voor zowel magere- als vollemelkpoeders dramatisch onder druk kwam te staan.

In EU veel melkpoeder in opslag

In Europa is er in de voorbije maanden veel melkpoeder in gesteunde opslag gegaan. Dat is per definitie mageremelkpoeder, want vollemelkpoeder kan vanwege melkvet slecht worden bewaard. Het wordt dan ranzig. Begin augustus zat in de EU 290.000 ton mageremelkpoeder in de opslag. Bedrijven hebben zelf ongetwijfeld ook nog voorraden. Landen buiten de EU hebben eveneens nog wel wat product achter de hand.

Voordat deze pijplijn met producten leeg is, zal er nog heel wat tijd verstrijken. Ook zitten in de EU nog flinke volumes boter en kaas in de opslag. Die zijn echter een minder groot probleem.

Meer vraag naar boter en kaas

De vraag naar boter en kaas is inmiddels weer goed op gang gekomen. Een aantal fabrikanten heeft zelfs moeite de vraag bij te houden. FrieslandCampina maakt mede om die reden nog steeds gebruik van productiecapaciteit bij anderen.

De melkpoedermarkt beweegt dus nog weinig, maar daarin lijkt verandering te komen. Door de sterk teruglopende melkproductie in grote delen van de EU (uitgezonderd Nederland) bouwen voorraden evenwel niet meer op. Daarbij komt dat China en Rusland dit jaar behoorlijk meer zuivel hebben geïmporteerd. Dat maakt ook de wereldmarkt gezonder, al is Europa door een ongunstiger valutakoers nog niet heel concurrerend.

Tijd van afwachten en koopjesjagen voorbij op melkpoedermarkt

Er lijkt meer in het vat te zitten, want vorige week schoot de notering voor vollemelkpoeder van Fonterra opeens hard omhoog. Er zijn signalen dat zo'n stap omhoog zich volgende week gaat herhalen. Kopers krijgen door dat de tijd van afwachten en koopjesjagen voorbij is. Grote kans dat er nu meer afnemers gaan inslaan. De dollarkoers is nog steeds laag, maar er moet ook worden gegeten.

Of registreer je om te kunnen reageren.