Rundveehouderij

Achtergrond

Meer praktische ondersteuning voor dikbilfokkers

Om fokkers van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont beter de ondersteunen in het traject naar meer natuurlijke geboortes, heeft het project Bewust Natuurlijk Luxe een praktijkcoördinator aangesteld.

Bert van Abeelen hoopt als praktijkcoördinator meer veehouders bij het project te betrekken: "Ik wil veehouders die op het kantelpunt zitten bereiken. Die mensen zoeken antwoorden en hebben nog twijfels, die hoop ik weg te nemen."

Hoe wilt u meer veehouder betrekken bij Bewust Natuurlijk Luxe?

“Je moet mensen die nu standaard insteken op een keizersnede niet dwingen samen te kijken naar de kansen op fokkerij- als managementgebied. Dat begint met het beantwoorden van vragen, de bekkenmaten meten en op basis daarvan samen kijken welke stieren er op hun bedrijf geschikt zijn. In het management zijn met relatief kleine aanpassingen al grote stappen te halen. Door in de laatste maanden van de dracht op voeding te sturen, kalven koeien niet in een te rijke conditie af. Bijkomend voordeel van een schraler rantsoen is dat de kalveren ook lichter zijn, wat een eventuele natuurlijke geboorte makkelijker maakt.”

Bert van Abeelen (37) is naast Verbeterd Roodbontfokker ook praktijkcoöordinator bij het project Bewust Natuurlijk Luxe.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>
Bert van Abeelen (37) is naast Verbeterd Roodbontfokker ook praktijkcoöordinator bij het project Bewust Natuurlijk Luxe.

Foto: Peter Roek

Bewust Natuurlijk Luxe heeft een database met bekkenmaten van 5.000 koeien. Ontwikkelt het meten zich nog steeds?

“Er komen steeds meer veehouders die de bekkenmaten van hun veestapel laten meten. Het is een sneeuwbaleffect dat we verder willen uitbouwen. De toenemende interesse is goed want we moeten als fokkers richting Den Haag laten zien dat we er serieus mee bezig zijn. Ik hoop dan ook dat ze de fokkers die aan het natuurlijk afkalven werken ook door laten gaan.”

Hoe belangrijk zijn die gegevens?

“Je kunt niet alles op gevoel. Thuis deden we dat wel, ook omdat er nog geen gegevens waren, en dat gevoel blijkt nu bij meten bij een aantal stieren goed uit te pakken. Het mooie is dat we dit nu op meerdere bedrijven zien gebeuren. Zij krijgen met de gegevens bevestiging dat ze ongemerkt al op de goede weg waren. Met de fokwaardegegevens kunnen deze veehouders gerichtere keuzes maken.”

Hoe gaat u veehouders bij de fokkerij helpen?

“Bij het eerste project liepen we bij de stieren al tegen het vraagstuk op welke stiermoeders nu in aanmerking kwamen voor natuurlijk afkalven. Dat bleken voor beide rassen de koeien met een minimale schofthoogte en ruime bekkenmaten te zijn. Dat betekent niet dat zo’n koe direct natuurlijk afkalft, maar wel dat als je meer van je koeien afweet je voorzichtig eens kan proberen of het lukt om een kalf er natuurlijk af te krijgen. Belangrijkste is om de komende tijd zo veel mogelijk bekkens te meten zodat we van zoveel mogelijk dieren gegevens krijgen zodat de fokwaardes betrouwbaarder worden. Met als doel om te werken naar meer natuurlijke geboortes.”

Of registreer je om te kunnen reageren.