Rundveehouderij

Achtergrond

Kwaliteit zomerkuil valt tegen; lage voederwaarde

Voor veel veehouders zal het geen verrassing zijn dat de kwaliteit van de zomerkuilen, gemaakt in de periode 16 juni tot eind juli, niet meevalt.

De voederwaarde is de laagste van de afgelopen 5 jaar waarbij de gemiddelde VEM-waarde op 870 per kilo droge stof uitkomt. Vorig jaar lag de gemiddelde VEM-waarde van de zomerkuilen nog op 905 VEM per kilo droge stof. Het gemiddelde eiwitgehalte is 138 gram per kilo droge stof, waar het vijfjarig gemiddelde 149 gram is.

Gehaltes in kuil wijken af van normaal

Het drogestofgehalte komt uit op 45% en het aandeel celwanden (NDF) is hoog: 514 gram per kilo droge stof. De celwandverteerbaarheid komt uit op 68,7%. Normaal is dat boven de 70. Het ADL-gehalte, maat voor de verhouting van het gewas, is 24 gram per kilo droge stof, terwijl dit gewoonlijk op 22 gram ligt. De verteringscoëfficiënt van de totale organische stof komt uit op 74,4 %. Ook dat is een stuk lager dan normaal.

Zware snede met veel stengelvorming

Dit alles wijst er op dat het gewas toen het werd gemaaid al flink uitgegroeid is tot een relatief zware snede, met veel stengelvorming. Het wat lagere drogestofgehalte is wel positief omdat dit ervoor zorgt dat voor de conservering meer zuur gevormd is bij de omzettingen van suiker. Mede daardoor is dat suikergehalte met 77 gram per kilo droge stof wat lager dan normaal.

Zomerkuil minder gevoelig voor broei

Zowel de waarden voor azijnzuur als melkzuur liggen flink hoger dan normaal. Deze cijfers wijzen er op dat de zomerkuilen niet erg gevoelig voor broei lijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.