Rundveehouderij

Achtergrond

Ieren blijven flink doormelken

Ondanks lage melkprijzen denkt één op de zes melkveehouders zelfs aan verhogen van de productie met 20% of meer in een termijn van 3 jaar.

De lage prijzen in de zuivel treffen ook de Ierse melkveehouderij. Het gemiddelde inkomen wordt gehalveerd, waardoor boeren zwaar leunen op de Brusselse inkomenssteun. Toch weerhoudt dit hen er niet van om de productie verder te verhogen. Anders dan in Nederland hebben de Ierse boeren nog de mogelijkheden.

Over heel 2016 zal de Ierse melkproductie 7% hoger uitkomen dan over 2015. Wel is de productie dit jaar langzaam iets afgezwakt. In juni werd 856,2 miljoen liter melk opgehaald, dat is bijna 40 miljoen liter ofwel 4,5% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Omdat het verschil de eerste maanden van 2016 veel groter was, komt de toename over de eerste jaarhelft nu uit op ruim 10%.

Melkproductie kunstmatig laag

Het kleine Ierland zit ruim onder zuivelgiganten als Frankrijk of Duitsland, maar haalt toch een hogere productie dan Denemarken of België en bijna net zo veel als Spanje. In een aantal van die landen is de melkplas inmiddels kleiner dan vorig jaar rond deze tijd, in Ierland dus niet.
De agrarische onderzoeksdienst Teagasc voorspelt dat de Ieren over heel 2016 7% meer melk zullen leveren dan vorig jaar. Bij dat alles tekent de dienst wel aan dat de melkproductie begin vorig jaar juist kunstmatig laag werd gehouden om – voor de laatste keer – de superheffing binnen de perken te houden.

Europese problemen gelden ook ook voor Ierse boer

Ierse melkveehouders hebben te kampen met dezelfde problemen als hun collega’s elders in Europa: overproductie op wereldschaal, een inzakkende maar inmiddels weer wat herstellende vraag in China, het Russische embargo en door dat alles lage prijzen. Daarnaast waren de weersomstandigheden begin dit jaar niet al te goed voor het gras, hoewel mei opeens een opleving liet zien. Daardoor is de grasgroei nu weer terug op het normale niveau.

De weersomstandigheden in Ierland waren begin dit jaar niet al te goed voor het gras, hoewel mei opeens een opleving liet zien.</p>
<p><em>Foto: RBI</em>
De weersomstandigheden in Ierland waren begin dit jaar niet al te goed voor het gras, hoewel mei opeens een opleving liet zien.

Foto: RBI


Teagasc verwacht niet dat de situatie dit jaar nog drastisch zal verbeteren, onder meer doordat er nog grote voorraden boven de markt hangen. De dienst meldt 'dat ondanks een herstel in de vraag, het evenwicht tussen vraag en aanbod op korte termijn toch een probleem blijft'. Voor veel Ierse melkveehouders blijkt dat geen reden in te binden. Uit een enquête van de universiteit van Limerick blijkt dat veel boeren de komende 3 jaar gewoon verder willen groeien. Eén op de zes denkt daarbij over een uitbreiding met 20% of meer.

Crisis heeft gevolgen voor Ierse melkprijs

De crisis heeft uiteraard gevolgen voor de Ierse melkprijs. Die daalde in de piekperiode tot ruim onder de 25 cent per liter, dat is 15% lager dan een jaar eerder. Inmiddels beginnen de eerste coöperaties ook hier de prijs op te trekken. Zo heeft Glanbia de gewone melkprijs voor augustus met 1 cent per liter verhoogd naar 23 cent, terwijl de coöperatie daar ook nog 2 cent per liter als steun voor de boeren bij doet. Bij Lakeland Dairies kwam er eveneens een cent bij naar 24 cent per liter, terwijl Arrabawn er ook een cent bijdoet en op 24,25 cent per liter komt (prijs bij 3,6% vet en 3,3% eiwit).

Melkveehouders ontvangen helft minder inkomen

Voor de inkomens zijn de lage melkprijzen dramatisch, vreest Teagasc. Melkveebedrijven met een hoog kostenplaatje komen zeker in de rode cijfers terecht, hoewel dat hier en daar nog wat wordt rechtgetrokken door de hogere productie. Over de hele linie verwachten de Ieren dat de inkomens in de melkveehouderij hooguit de helft zullen zijn van die in 2015. Per hectare komt de inkomensdaling soms zelfs uit op 80%.

Het uiteindelijke verlies wordt echter getemperd door de directe steun en inkomen van andere activiteiten van de boer of zijn gezin. Verdienden de melkveehouders vorig jaar gemiddeld €60.000, dan komt dat dit jaar dus uit op €30.000. Dat betekent ook dat de directe steun van gemiddeld €20.000 per boerenbedrijf van nog grotere betekenis is om het hoofd boven water te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.