Rundveehouderij

Achtergrond 12 reacties

‘Vrijloopstal is goed voor koe, duurder voor boer'

De vrijloopstal scoort beter dan de ligboxenstal. Nadeel zijn de fiks hogere kosten, concludeert onderzoeker Eline Nijhof.

Derdejaars studente Diergeneeskunde Eline Nijhof (22) deed literatuuronderzoek naar de verschillen tussen de innovatieve vrijloopstal (met compostbodem) en de reguliere ligboxenstal. Nijhof richtte zich daarbij op diergezondheid, dierenwelzijn en de kosten."Vanwege het nog geringe aantal vrijloopstallen in Nederland heb ik ook buitenlandse studies geraadpleegd. Israël is voorloper met vrijloopstallen. In de VS wint het staltype terrein."

Wat was de aanleiding voor uw onderzoek?

"Ik wil me de komende jaren specialiseren tot veearts. Ik wil daarom graag meer weten over alternatieve huisvestingswijzen voor de Nederlandse melkkoe."

Wat zijn de belangrijkste conclusies die uw onderzoek hebben opgeleverd?

"Ongeveer de helft van de Nederlandse ligboxenstallen voldoet niet aan de ‘eisen’ van de huidige melkkoe. De vrijloopstal heeft daarentegen een positief effect op de gezondheid en het welzijn van melkkoeien. Kreupelheden, uierproblemen en vruchtbaarheidsproblemen komen er minder vaak voor. Juist deze drie aandoeningen zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen in de melkveehouderij. Het voorkomen van aandoeningen heeft een positief effect op de levensduur. De vrijloopstal komt ook de rust in het koppel ten goede."

Eline Nijhof, derdejaars studente Diergeneeskunde.<br /><em>Foto: Ruud Ploeg</em>
Eline Nijhof, derdejaars studente Diergeneeskunde.
Foto: Ruud Ploeg

Kunt u het positieve effect op de diergezondheid met cijfers onderbouwen?

"In meer dan de helft van de ligboxentallen, 57,8% om precies te zijn, komen laesies aan de hakken voor. In vrijloopstallen is dat 25,1%. Ook klinische kreupelheid is veel minder vaak aan de orde. Lichte tot ernstige kreupelheid komt in slechts 7,8% van de vrijloopstallen voor, tegenover 28,5% in ligboxenstallen. Ook is de hygiëne van koeien in vrijloopstallen beter. Dat komt de uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid ten goede."

Hoe bepalend is huisvesting op de resultaten, volgens u?

"Qua gezondheid en welzijn zijn dieren in vrijloopstallen beter af. Maar uiteindelijk bepaalt de boer zelf in hoeverre hij dit voordeel uitbuit. Hij kan in zijn vrijloopstal nog zulke goede koeien hebben, hijzelf moet ze in de hand houden. Het management is sterk bepalend. De praktijk leert dat in goede ligboxenstallen ook prima resultaten haalbaar zijn."

Hoe verhoudt de vrijloopstal zich tot de ligboxenstal als het gaat om het financiële plaatje?

"Qua bouw- en jaarkosten is de ruim opgezette vrijloopstal fors duurder dan de kostenbesparende ligboxenstal. De bouwkosten kunnen tot wel €1.000 per ligplaats hoger uitvallen. De strooiselkosten komen daar nog bij. Daarentegen besparen het betere dierenwelzijn en de diergezondheid ook veel kosten."

Meer weten? Vraag het literatuuronderzoek op bij Eline Nijhof

Laatste reacties

 • flyinghollander

  Email gestuurd, vond het prachtig systeem toen ik in China was. Schone koeien die erg comfortable lagen en inderdaad minimaal klauwproblemen.

 • alco1

  Eén zeer goede zin: "De praktijk leert dat in goede ligboxenstallen ook prima resultaten haalbaar zijn".
  De boeren die minder comfortabele stallen hebben roepen ook het hardst dat weidegang beter is. Ze willen daarvoor meer centen beuren, maar vergeten waar de koeien het overgrote deel van het jaar in moeten verkeren.

 • g*n

  @Alco1 juist!
  De tweede goede zin: "het management is sterk bepalend"
  Je kunt nog zo'n mooie stal hebben, als je het niet in de vingers hebt, wordt het nooit wat.

 • A1967

  Alco,mooi dat u geïnvesteerd hebt in een goede ligboxenstal en zo kunt laten zien dat binnen ook kan ,jammer dat u totaal niets begrijpt van boeren die weiden en van weiden op zich.

 • alco1

  A1967. Denk je dat ik niet weet wat weiden is???
  Ik wil alleen dat boeren zich niet zo tegen elkaar afzetten.
  Weidegang werd gepromoot alsof het op de stal een crime was.
  Vraag het de consument!! Die is geïndoctrineerd.
  En daarbij is "voer" gegeven aan de antiboer partijen.
  Het zal ook niet lang op zich laten wachten dat zij door krijgen dat 8 uur gedurende 120 dagen maar 1/12 deel van het jaar is en daarmee is dan Leiden in last.

 • A1967

  Alco,dus boeren die vol overtuiging weiden moeten vooral niet vertellen waarom ze dit doen , want dat kan schadelijk zijn voor de rest?
  En dat wilt u duidelijk maken door ze te schofferen, dat helpt voor de eenheid?

 • alco1

  A1967. Natuurlijk mag er verteld worden waarom er vol overtuiging geweid wordt.
  Net als een vertegenwoordiger van een bepaald merk tractor zijn te verkopen product aan mag prijzen.
  Maar bij de consument heerst de opvatting dat het een crime is in de stallen en dat schoffeert en dat komt niet door het verhaal van de opstallers zelf.
  PS Ik ben ook voor de weidegangpremie, maar we moeten geen voer voor de anti's zaaien.

 • mtseshuis

  weiden is het mooiste wat er is, helaas wordt het door het in een slecht daglicht zetten van de "opstallers"(zie verhaal Pon) uiteindelijk een molensteen om onze nek. Wie bepaalt waar de koe zich thuisvoelt? De boer, de zuivelfabriek, de consument, de politiek òf de koe zelf?? Vind het een angstaanjagend, over de kling gejaagd en ZWAAR overtrokken verhaal waar men nu mee bezig is, de koe moet centraal staan en niet die andere wijsneuzen, mooi dat dat voor de 1 volop dag en nacht weiden is, mooi dat dat voor de andere 100% opstallen is. En, A1967, weidepremie moet 1 op 1 uit de markt komen en nergens anders!!
  Ja, wij weiden, volop plezier van, maar als de helft van de koeien niet naar buiten gaat omdat ze binnen net zo goed hebben, vinden wij het ook prima, geen probleem! De koe bepaalt! Niemand anders!

 • alco1

  Prima neergezet Eshuis.
  Sluit haarfijn aan bij het eerlijke verhaal van Claudia de Wit.
  Emotie en wijsneuzen hoeven voor ons niets te bepalen.

 • arjangeenen

  "In een ligboxenstal zijn ook prima resultaten haalbaar" Mijn ervaring: Het doel is haalbaar bij beide stalsystemen maar met de vrijloopstal is het makkelijker.

 • Farmer4life2

  Wij weiden ook, (altijd al gedaan) maar principieel ben ik tegen weidegang geworden. Puur omdat het inderdaad te overtrokken is.

  Iedereen zijn/haar keuzes. Als je maar het beste acht voor de koe.

 • landboer

  Weidepremie komt 1 op 1 uit de markt, en zelfs veel meer dan dat!!!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.