Rundveehouderij

Achtergrond

Meer kans op schimmel in mais

Builenbrand, bladvlekkenziekte en maiskopbrand liggen ook dit jaar op de loer. De vochtige omstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak.

De maisteelt wordt dit jaar geconfronteerd met een hogere ziektedruk dan in een gemiddeld jaar. Schimmelaantastingen als bladvlekkenziekte (Helminthosporium), eyespot, builenbrand en maiskopbrand worden mede door de weersomstandigheden gestuurd.

De meeste mais is gezaaid tussen 20 april en 20 mei. De relatief lage temperaturen in die periode leidden tot een trage opkomst. Daarna groeide de mais in een rustig tempo, maar in het zuiden hield overvloedige neerslag de bodem koud en zuurstofarm. In heel het land waren felle buien die zorgden dat gronddeeltjes opspatten tegen het gewas. Deze gronddeeltjes kunnen sporen van de schimmels bevatten die verantwoordelijk zijn aantasting met verschillende typen bladvlekkenziekte. Ook zorgt de vele regen voor extra stress, waardoor het gewas minder sterk is en mogelijk gevoeliger is voor aantasting.

Wel of niet spuiten

Twee middelen, Retengo Plus (BASF) en Quilt Xcel (Syngenta) bieden een beschermende werking tegen deze schimmels. Dan moeten deze middelen kort voor bloei worden ingezet. Michiel Bosdijk, teelttechnisch voorlichter van BASF, denkt dat dit jaar zich daar bij uitstek voor leent, gezien de ziektedruk. "Maisplanten op percelen waar uitspoeling van nutriënten heeft plaatsgevonden, zijn ­extra gevoelig."

Ruwvoerronde mais: schrijf u nu in!

Na twee succesvolle dagen grasteelt in Amen (Dr.) en Breda (N.-Br.) organiseert Boerderij ook de 'Boerderij Ruwvoerronde' mais. In samenwerking met Limagrain worden alle aspecten van de teelt behandeld op twee locaties. Op 25 augustus in Haarlo (Gld.) en op 1 september in Berlicum (N.-Br.). Schrijf u nu in op www.ruwvoerronde.nl. Deelname is gratis, aanmelden verplicht.

Builenbrand

Builenbrand kan aanslaan op stengels van planten die beschadiging hebben opgelopen. "Vaak als gevolg van hagelschade", weet Mark de Beer, productmanager bij Limagrain. "Een aantasting op die plaats is niet dramatisch, maar het kan wel in de kuil komen. Schimmels in de kuil zijn per definitie niet smakelijk en werken negatief op de conservering. Builenbrand in de kolf is veel erger. Dat gaat direct ten koste van de opbrengst en voederwaarde." Hier zijn rasverschillen zichtbaar, meent De Beer. Jan Bakker, directeur KWS Benelux, denkt dat invloed van het ras niet zo groot is: "Vooral de beschadiging van de stengel speelt een rol en daar komt bij dat builenbrand op de kolf maar zeer weinig voorkomt."

Maiskopbrand

Een ander probleem is de opkomst van headsmut of maiskopbrand. Bakker stelt dat op sommige velden 65% of meer aantasting is gevonden. Telen van een tolerant ras is de oplossing (zie kader hieronder).

Maiskopbrand leidt tot vernietiging van de kolf. In ernstige gevallen moet de hele teelt als verloren worden beschouwd. Foto: KWS Benelux
Maiskopbrand leidt tot vernietiging van de kolf. In ernstige gevallen moet de hele teelt als verloren worden beschouwd. Foto: KWS Benelux Foto: KWS Benelux

Tolerantie tegen maiskopbrand

Advies is op besmette percelen 4 jaar gras te telen. Dat moet voldoende zijn om het perceel uit te zieken. Wil men toch mais telen, kies dan voor de meest tolerante rassen. Hier zijn geen officiële cijfers van beschikbaar, maar bij PPO-WUR is voldoende informatie over de belangrijkste rassen. Ook bij de kwekers is kennis aanwezig over de tolerantie van hun maisrassen ­tegen maiskopbrand. De meest tolerante rassen laten een aantastingspercentage zien van 0,1% (100 planten op 1 hectare), waar de meest gevoelige rassen gemiddeld rond 30% zitten. Bij een aantasting tot 5% is er een vervoerbaar gewas te telen, maar de ziekte blijft wel aanwezig op het perceel. Bovendien is er grote kans op verspreiding van de ziekte via wind en machines. Het advies is dan ook om aangetaste percelen als laatste te oogsten, apart in te kuilen en de machines na de oogst goed schoon te maken. Maiszaad behandelen met Alios kan de aantasting halveren, maar bij een aantasting van 30% blijven er nog altijd 15% aangetaste planten over. Extra informatie is te vinden op www.handboeksnijmais.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.