Rundveehouderij

Achtergrond 10603 x bekeken 24 reacties

Intensief kansloos tegen extensief op markt voor melkveefosfaatrechten

Intensieve bedrijven zonder beweiding kunnen voor uitbreiding €7,30 per kilo melkveefosfaat aan jaarkosten maken. Dat is veel minder dan de €25,60 die extensieve, weidende bedrijven met een ruwvoeroverschot en onbenutte mestplaatsingsruimte kunnen betalen.

Dat blijkt uit berekeningen van Flynth accountants en adviseurs voor Melkvee100plus.

Extensieve, weidende bedrijven kunnen veel meer betalen dan intensieve opstallers, blijkt uit een analyse van Flynth.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>
Extensieve, weidende bedrijven kunnen veel meer betalen dan intensieve opstallers, blijkt uit een analyse van Flynth.

Foto: Mark Pasveer

Acht varianten doorgerekend

Flynth rekende acht varianten door, zie tabel. De berekening is gebaseerd op uitbreiding in melkproductie, waarbij de vaste kosten gelijk blijven. In het geval van een (forse) uitbreiding moeten ook kosten voor financiering geteld worden.

Intensief kansloos tegen extensief op markt voor melkveefosfaatrechten

Uit de tabel blijkt dat de maximale jaarkosten per kilo fosfaat bij deze acht varianten variëren van €7,30 voor het intensieve bedrijf zonder beweiding tot €25,60 voor het extensieve bedrijf dat met voldoende ruwvoer nu geen mest aanvoert maar wel plaatsingsruimte heeft. Als een fosfaatrecht in acht jaar kan worden afgeschreven, betekent dat dus een maximaal investeringsbedrag per kilo fosfaat van ruim €58 tot krap €205 (zonder rentekosten). In de huidige markt, die formeel nog niet bestaat, worden bedragen genoemd tot €100 per kilo fosfaat.

Hierbij is niet gerekend met een eventueel BEX-voordeel. Als bedrijven dat wel verzilveren, kan de meest gunstige categorie €27 tot €28,50 aan jaarkosten per kilo fosfaat maken voor aankoop. Voor bedrijven met de minste financiële armslag op basis van saldo is dat €8,10 of €8,60.

Vergoeding voor arbeid

Als ook arbeid moet worden betaald voor de extra kilo’s melk die met het fosfaat gemolken worden, dalen de maximaal te betalen bedragen. Geteld is met een arbeidsvergoeding van €6 per 100 kilo melk, vergelijkbaar met een uurloon van €18 en een productie van 300 kilo melk per uur.

Voor het extensieve bedrijf dat het meeste kan betalen resteert dan een bedrag van €15,40 per jaar, wat een maximale investering betekent van ruim €123 per kilo fosfaat, zie tabel.

Intensief kansloos tegen extensief op markt voor melkveefosfaatrechten

Het intensieve bedrijf hoeft nu niet eens te tellen: er resteert een negatief bedrag dat over is om jaarlijks aan fosfaatrechten uit te geven. Ook een BEX-voordeel kan daar niets aan veranderen. Op het extensieve bedrijf leidt het BEX-voordeel wel tot iets meer ruimte, namelijk €16,20 tot €17,10 per kilo fosfaat.

'Melkveehouder moet heel goed rekenen'

De grote verschillen in investeringsmogelijkheden tussen bedrijven zijn niet onverwacht, maar wel confronterend, vindt Henk van Dijk, bedrijfskundige melkveehouderij bij Flynth adviseurs en accountants. "Het geeft aan dat individuele melkveehouders heel goed moeten rekenen wat wel en niet uit kan. Op een sigarendoos is het vaak gemakkelijk uitgeteld, maar er zijn veel factoren die invloed hebben op de werkelijke financiële ruimte." Vooral de structureel hogere kosten voor voer en mestafzet drukken hard op de saldo’s van de extra kilo’s melk.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Al eerder heb ik op deze site geschreven dat als je voor de extra koeien een stal moet bouwen, voer moet kopen, mest moet afvoeren én nog arbeid moet inhuren je de koeien beter achterwege kunt laten omdat je er geld achteraan gooit. Nu wordt dit bevestigd door Flynth.
  Ik vraag mij af op welke berekeningsbasis boeren in Brabant een stal van 250 koeien hebben gebouwd op 25 ha.

 • rub2

  Voor of na juli 2015? Daarvoor wellicht dikke superheffing betaald wat uiteindelijk een super bonus wordt door gratis verkregen fosfaatrechten.....

  De tijd zal het leren, wat er in het artikel staat komt iig nog niet overeen met wat de praktijk laat zien.

 • robert1

  berekend vanuit de stopper?

 • koekalf8

  Hallo, ik vraag me af, of de aannames en berekening wel kloppen, 8 cent per liter ruwvoer verkoop en 4 cent voor mest aanvoer, dat is ongeveer 20 ton mais verkopen per aanwezige koe en 30 kub mest aanvoer,en dan word het er ook nog van de opbrengsten afgetrokken.

 • H.Grotenhuis1

  @ Bennie Stevelink
  Ten tijde van de stalbouw werd in de bedrijfsplannen algemeen gerekend met enerzijds een enorme arbeidsprestatie cq een minimale arbeidsvergoeding en anderzijds een prijs voor aankoop snijmais van < 10 cent per kg ds en nauwelijks mestverwerkingskosten, dit was conform het toen geldende advies van nagenoeg de volledige agribusiness en de belangenbehartiger.
  De complete agribusiness heeft de afgelopen jaren enorm verdiend aan de melkveehouderij, en is ook de komende jaren verzekerd van een goed verdienmodel aan de melkveehouderij.

 • farmerbn

  Boekhouders vinden dat ze goed kunnen rekenen en willen dat ook van de daken schreeuwen. Adviseren zelfs dat boeren hen moeten vragen om die berekening tegen betaling uit te laten voeren. Als boeren iets kopen dat geld kost dan vinden boekhouders die boeren dom. Zelf rijden ze in auto's die veel duurder zijn dan de auto's die boeren rijden. Dan gaat dat economische denken niet op. Hun autokosten zijn te hoog maar dan doen ze een oogje dicht.

 • Bennie Stevelink

  @H.Grotenhuis, jou informatie komt aardig overeen met wat ik al vermoedde. Om de bouw van de mini-megastal op 25 ha te rechtvaardigen werd geen rekening gehouden met de enorme stijging van mestafzetkosten wanneer iedereen meer koeien gaat houden. Ook werd geen rekening gehouden met stijging van de prijs van aan te kopen ruwvoer als iedereen meer koeien gaat houden. Iedere boer die per sé een mini-megastal wilde bouwen rekende alsof hij de enigste was en de markt om hem heen hetzelfde zou blijven. Ook werd blijkbaar gerekend met enorme arbeidsprestaties die je op de lange duur niet kunt volhouden. En als je het wel kunt volhouden heb je geen leven en werk je alleen maar om de boerderij overeind te houden zonder wat te verdienen. Met de helft van de koeien, grotendeels op eigen grond verdienen ze net zoveel en hebben wél een leven.

 • daan1908

  Boekhouders ''grond kopen net als quotum , kan niet / of nooit uit '' Maar diegene die hun advies heeft opgevolgd is geen boer meer . Zoals altijd , wat de een net niet kan , kan de ander net wel .

 • rub2

  Dus met andere woorden waar wordt straks het meeste ingeleverd/ gekort qua fosfaatrechten
  ? Dat zijn de grondgebonden veehouders, deze kunnen wel tegen een stootje, paar koeien minder is nog wel een bammetje te verdienen en het te veel aan voer en te kort aan mest is makkelijk opgelost door de intensieve groeier. Deze kan niet worden gekort aangezien die nu al met de rug tegen de muur staat. Wacht maar af, de druk van het bedrijfsleven hijgt van Dam achter in de nek. Ik wacht alleen nog op LTO dat ze het standpunt nog even voor de 10e keer bijstellen naar dit plan. Iedereen tevreden....... ahum

 • raar om uit te rekenen wat je maximaal kan besteden aan p rechten als je dat vervolgens ook uitgeeft verdien je er dus niets aan !!
  mest en voer gaan goedkoper worden omdat trend naar extensief is ingezet

  ik vind dat rechten niets waard mogen zijn allemaal geld de sector uit en als we derogatie kwijt raken hebben p rechten geen bestaansrecht meer

 • Bennie Stevelink

  @daan, die vergelijking klopt niet. Op grond schrijf je niet af waardoor iedere cent die je aflost een toename van eigen vermogen is. Zelfs als je niet aflost is er nog een toename van eigen vermogen doordat grond in de loop van de jaren stijgt in prijs.
  Een stal schrijf je op af. Ieder jaar verdampt een deel van het geld wat erin geïnvesteerd is. Als je minder aflost dan afschrijft ga je achteruit in eigen vermogen.

 • Bennie Stevelink

  @rub2, doordat de overheid en belangenbehartiging de groei van de melkveestapel uit de hand hebben laten lopen krijgen wij straks een bizarre situatie. De extreem intensive groeiers melden zich als knelgeval. Er moet hun extra fosfaatrechten toegewezen worden. De niet-groeiers krijgen een generieke korting van meer dan acht procent. De niet-groeiers moeten hierdoor rendabele koeplaatsen inleveren om de extreme groeiers onrendabele koeien te laten houden.

 • Bennie Stevelink

  Het zou mij niet verbazen dat achter de schermen de banken druk uitoefenen op de regering om de extreem intensieve groeiers als knelgeval te erkennen en extra fosfaatrechten toe te wijzen. Als we één of twee jaar verder zijn kunnen deze boeren onder druk van de bank deze rechten verkopen voor naar verwachting €5000 per koeplaats. Dit komt ongeveer overeen met wat de stal per koeplaats gekost heeft. Zo kan de extreem intensieve groeier de overtollige stalplaatsen afbetalen zonder dat de bank er onder lijdt. De boeren die niet gegroeid zijn betalen via de generieke korting de rekening.

 • daan1908

  Wat ik bedoel te zeggen is dat het gepreek van al die mee-eters de sector nooit veel heeft gebracht . Achteraf weten ze het allemaal , maar als het momentum daar is voor een forse investering zul je het toch zelf moeten doen . Hoeveel rapporten van adviseurs , boekhouders en banken zijn de afgelopen jaren niet verschenen en welke herinneren we ons nog , nou ik niet een . Wat er nu gaande is heeft niemand durven dromen . Maar het kan net zo snel weer andersom gaan .

 • Farmer4life2

  Wij hadden gerekend op dierrechten en 4 jaar lagere prijzen dan 34,5 cent. We rekende tussen de 30 en 32 cent per liter melk.
  Voer en mest werden duurder dan eerder.
  Dacht 10€ per kuub mest en 65€ per ton maïs.

  Rente was op een gezondpeil gebleven van 4%
  Waardoor financiering (slagkracht/solvabiliteit) belangrijker was dan nu het geval.

  Verwachting van mij is nu:
  Voedsel wordt over de gehele linie goedkoop gehouden. Zie actuele graanprijzen, melkprijs en olieprijs.

  In Nederland wordt het een serieus probleem om de kostprijs structueel laag te blijven houden.
  Ivm schaalvergroting niet voor iedereen weggelegd is en regels nijpend zijn bij uitbreiding.

  Back2thebasic
  Als je "kunt" zijn er veel Nederlandse boeren terug moeten naar een balans in hun bedrijf. Goed kijkend naar land, koeien, arbeid en omgeving.
  Productie naar +9000 liter en doorzetten naar boven de 10.000 mits je gezonde koeien houdt en het rendabel blijft qua voerkosten. Denk het wel ;-)
  M.a.w. Denemarken de tweede!

 • Farmer4life2

  My2cents

 • simpel boerke

  Wat is er in de berekening anders dan in het quotumtijdperk? Toen zou de conclusie niet anders geweest zijn.

 • tonny60

  We gaan er gemakshalve maar van uit dat fosfaatrechten verhandelbaar zijn

 • 5537

  klopt helemaal niets van de eerste tabel ,extensief nr1 bij ruwvoerverkoop zijn dit opbrengsten dus + en niet min, intensief zal het bex voordeel groter moeten zijn dan bij extensief. en mestafzet van 25 euro per kub vindt ik vrij fors dus het is maar net waar je naar toe wil rekenen

 • alco1

  Het enigste wat goed is het hele fosfaatplafond ter discussie te stellen en dan de AMVB wet te respecteren.

 • melkveehouder .

  Als dat realiteit zou worden, dan kun je het ook omdraaien. Jaarlijks 26.60 per kilo fosfaat beuren zou betekenen dat een gemiddeld extensief bedrijf circa een ton per jaar kan vangen door te stoppen met melken. Het lijkt te mooi om waar te zijn.

 • 344412

  Uitgangspunten niet reëel, 8 cent ruwvoer verkoop= €1000 per ha, dan heb je een veebezetting van 0 gve. Berekening wel interessant, maar vraag dan DMS ofzo naar praktijkcijfers.

 • landboer

  Juist 5537 ,snap er weinig van ,bij mij komt ruwvoer verkoop en mestaanvoer bij mn saldo op en hier trekken ze het er af???

 • Flynthagro

  Het artikel gaat over uitbreiden. Als je meer melkkoeien gaat melken kun je minder ruwvoer verkopen en minder mest aannemen. Daarom gaat het van de opbrengst af.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.