Rundveehouderij

Achtergrond

‘Het is nu zaak de marktkansen voor bio te benutten’

Zuivelondernemingen moeten zich, gezien de enorme aanloop voor bio, opnieuw oriënteren en hun beleid herzien. Het is volgens Teunis Jacob Slob van Natuurweide zaak nu de marktkansen voor bio te benutten.

Veel melkveebedrijven wagen nu de overstap naar bio. Zuivelondernemingen zien zich vanwege de grote toeloop zelfs genoodzaakt te werken met wachtlijsten. Voorzitter van de belangenorganisatie voor biologische melkveehouderij Natuurweide Teunis Jacob Slob is blij met veel animo, maar tegelijk verrast door de snelheid waarmee dit is ontstaan.

Wat vindt u ervan dat er in een keer zoveel biologische melkveebedrijven bijkomen?

“Het is goed om te zien dat er veel animo is voor bio. Aan de andere kant is de voornaamste aanleiding voor omschakeling de langdurig slechte gangbare melkprijs die velen niet zagen aankomen. Bedrijven die gezien hun extensieve bedrijfsvoering gemakkelijk kunnen omschakelen, komen er nu aan.”

Is het niet vreemd dat een bank oproept over te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering, terwijl de afnemers al werken met wachtlijsten?

“Iedereen ziet marktkansen en uit deze op zijn eigen manier. Het zijn uiteindelijk de verwerkers die het beste zicht op de markt hebben en de toestroom van nieuwe bedrijven moeten doseren.”

De biologische voorschotmelkprijs ligt nu rond de 45 cent per kilo. Is dat voldoende?

“Op jaarbasis vinden we dat de gemiddelde biologische melkprijs rond de 50 cent zou moeten liggen. Tenminste als je er een goede boterham aan wil verdienen en perspectief wil houden wat betreft bedrijfscontinuïteit.”

Lees meer over het omschakelen van gangbaar naar biologisch en bekijk beelden van biologische bedrijven.

Is een omschakelperiode van 2 jaar, gezien het behoorlijke financiële risico voor de boer, nog wel van deze tijd?

“De cijfers liegen er niet om, dus in die zin kun je stellen dat deze drempel niet onoverkomelijk is. De grootste bottleneck is volgens mij dat niet alle melkveehouders tijdig weten of zij hun biologische melk ook als biologisch kwijt kunnen tegen een 'faire prijs'.”

Investeren zuivelondernemingen voldoende in het creëren van nieuwe kansen voor de afzet van biologische zuivel?

“Het is aan de zuivelondernemingen om de marktkansen in te schatten. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de gehele keten om de markt in balans te houden en een stabiele afzet te behouden. Een partij als FrieslandCampina moet zich, gezien de enorme aanloop, opnieuw oriënteren en haar beleid herzien. Het is nu zaak de marktkansen voor bio te benutten. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere zuivelondernemingen.”

Wat adviseert u melkveehouders die op eigen risico het omschakelingstraject zijn gestart zonder afzetgarantie voor hun biologische melk?

"Het is voor hen zaak goed te kijken waar kansen liggen. Ze moeten zich de vraag stellen of ze getrouwd zijn met de afnemer van hun melk of hun ondernemerschap.”

De verwerkers van biologische melk proberen de markt in balans te houden. Is dat wel houdbaar in een tijd waarin het vrijemarktdenken hoogtij viert?

“We zien nu in de gangbare melkveehouderij waar een vrije markt toe kan leiden. Brussel is alweer druk in de weer met steunpakketten. Dan heb ik het nog niet eens over het fosfaatprobleem dat de Nederlandse melkveehouderij boven het hoofd hangt. Gelukkig reageerden de meeste partijen in de Tweede Kamer positief op ons voorstel om biologische melkveebedrijven buiten het fosfaatrechtenstelsel te houden, maar die strijd is nog niet gestreden. We weten nog niet wat de staatssecretaris gaat besluiten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.