Rundveehouderij

Achtergrond 5105 x bekeken

Groot aantal runderslachtingen blijft

Het aantal geslachte runderen is groot en lijkt niet snel te krimpen door wet- en regelgeving. Het melkverminderingsplan kan ook van invloed zijn

Het aanbod van slachtkoeien is groot, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van West-Europa. De prijs van slachtkoeien is door het grote aanbod en het niet meestijgen van de vraag gedaald. De vrees is dat het aanbod van slachtkoeien in Europa verder zal stijgen zodra het melkverminderingsplan in werking treedt en de prijzen verder onder druk komen te staan.

In Nederland lijkt het er op dat het plan, 14 cent per niet geleverde kilo melk, op weinig interesse kan rekenen. Vooral melkveehouders die flink geïnvesteerd hebben en hoge financieringslasten hebben, kunnen niet uit de voeten met de 14 cent die zij kunnen ontvangen. Toch gaan er in Nederland naar verwachting in dezelfde periode meer koeien naar de slacht dan in voorgaande jaren. Dit komt door de invoering van de fosfaatrechten/grondgebondenheid en de flinke groei van de veestapel in het afgelopen jaar. Ook gaan er vanuit LTO stemmen op om de melkveehouderij te helpen met krimpen met het geld dat uit de EU beschikbaar komt. Het is echter erg onzeker of dat plan wel haalbaar is, daarnaast zullen er door de grondgebondenheid en fosfaatrechten al de nodige koeien naar de slacht gaan.

Al flink meer geslacht

In het afgelopen halfjaar is er al veel meer geslacht dan in voorgaande jaren. In Nederland zijn er dit jaar, tot en met week 29 bijna 23% meer runderen geslacht dan in dezelfde periode van vorig jaar, waarvan het overgrote deel melkkoe is. Een stijging van bijna 59.000 slachtingen.

Ook in Frankrijk ligt het aantal slachtingen hoger dan vorig jaar. In mei ligt het aantal geslachte koeien en vaarzen 5% hoger dan in mei vorig jaar. Een stijging van 8.650 slachtingen in 1 maand tijd. In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal slachtingen ook flink, met 8.000 stuks (11%) in juni ten opzichte van juni vorig jaar. In Duitsland is de melkveestapel gekrompen, ten opzichte van november werden er in mei 12.500 minder melkkoeien aangehouden, een daling van 0,3%.

Melkveestapel gekrompen

Zoals het er uit ziet is er in de ons omringende landen al aardig gesneden in de melkveestapel door de lage melkprijs. Het is dan ook de vraag of er nog veel extra geslacht moet worden om aan de eisen voor het melkverminderingsplan te kunnen voldoen. In veel landen ligt de melkaanvoer immers al onder het niveau van vorig jaar. Alleen in Nederland blijven melkveehouders stug doormelken en lag de melkproductie in juni nog 4,8 procent boven het niveau van vorig jaar.

In Nederland zal het aantal slachtingen naar verwachting wel verder oplopen, maar dan door de fosfaatrechten en grondgebondenheid. De afzet van het rundvlees is nu al niet gemakkelijk door een te groot aanbod voor de vraag. Het is dan ook waarschijnlijk dat dit nog even zo blijft, vooral als het aanbod nog verder toeneemt. Na de zomer trekt de vraag naar rundvlees wel altijd aan, maar dat zal niet opwegen tegen het extra aanbod.

Prijsdruk blijft

In Frankrijk lijkt er vooralsnog de meeste interesse te zijn voor de gesponsorde productiebeperking, maar of dit ook direct tot nog veel meer extra slachtkoeien leidt is nog de vraag.

Dat er in Nederland extra koeien beschikbaar komen voor de slacht is wel duidelijk. Maar of melkveehouders in het buitenland massaal kiezen voor de 14 cent is nog de vraag. Hoe dan ook, de prijs van de koeien zal dit najaar en ook komend voorjaar onder druk blijven staan, ook zonder de 14 cent regeling.

Prognose: prijs slachtkoe onder druk.

Klik hier voor meer informatie over runderslachtingen

Of registreer je om te kunnen reageren.