Rundveehouderij

Achtergrond

Keurentjes: 'Uitdagingen sector samen oplossen'

Frans Keurentjes (58) volgt Piet Boer op als voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Tegelijkertijd wordt hij voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina nv.

Frans Keurentjes (58) mag, na 10 jaar bestuurslid van zuivelcoöperatie FrieslandCampina te zijn geweest, vanaf 20 december 2016 de voorzittershamer gaan hanteren van Nederlands grootste zuivelonderneming.

Hoe zit uw bedrijf er uit?

"We hebben een melkveebedrijf in Hornhuizen, Groningen, met 140 melkgevende koeien met bijbehorend jongvee. We werken met een automatisch melksysteem. Vanwege slechte verkaveling voor volledige weidegang voeren we deelweidegang uit op ons bedrijf. Een deel van de grond wordt verhuurd voor akkerbouw."

Hoe handelt u als bestuurder?

"Ik vind samenwerking een van de belangrijkste woorden die bij een bestuurder past. En flexibiliteit. Als de omstandigheden er naar zijn moet je samen handelen. Dat is op ons eigen melkveebedrijf zo, maar als bestuurder bij een groot bedrijf als FrieslandCampina niet anders. Je moet het samen doen."

U bekleedt nog een functie bij Provinciale Staten. Die legt u neer. Is dat naar aanleiding van deze benoeming?

"Ja, meerdere functies tegelijk nemen te veel tijd in beslag. Maar nog belangrijker vind ik dat ik straks voorzitter moet zijn van alle leden, ongeacht hun politieke kleur. Daarom vind ik dat een functie bij Provinciale Staten daar niet meer in past. Ik moet dan geen politieke functie bekleden naast mijn toekomstige voorzitterschap."

Hoe gaat u de komende tijd tegemoet?

"Ik ga mij nu eerst voorbereiden op het overdragen van het voorzitterschap in samenwerking met Piet Boer. Ook hier is de eerder genoemde samenwerking nodig. Dat geldt trouwens niet alleen voor binnen het bestuur, maar binnen de hele sector. Als je als veehouder kunt samenwerken in de coöperatie, kun je een vuist maken. Samen sta je sterker en kun je meebewegen met de markt en zijn ook kansen te pakken als die zich voordoen."

U neemt de voorzittershamer niet over op het gemakkelijkste moment?

"Nou, dat is maar hoe je het bekijkt. De sector heeft een heleboel uitdagingen, die we uit samenwerking moeten benaderen en oplossen. Dat is op korte termijn een extra uitdaging, Maar ik denk ook dat we in Nederland zeker niet alleen naar de korte termijn moeten kijken. Voor de lange termijn ben ik positief. FrieslandCampina zit als bedrijf goed in elkaar en is sterk. Ook de sector steekt goed in elkaar. Het kennisniveau van onze leden is hoog en de infrastructuur is geweldig. Dat zijn voorwaarden die nodig zijn voor een gezonde melkveehouderij. Wat mij betreft is het glas halfvol."

Of registreer je om te kunnen reageren.