Rundveehouderij

Achtergrond

'Het moment voor weidevogelzuivel is nu'

Melkveehouders verenigd in het Boerengilde willen met de introductie van Weide Weelde zuivel samen met de consument de weidevogelstand in Nederland verbeteren.

NoorderlandMelk levert een aparte melkstroom voor de productie van dagverse zuivel onder het nieuwe natuurinclusieve zuivelmerk Weide Weelde. De ruim 10 miljoen kilo melk is afkomstig van 12 coöperatieleden, verenigd in het Boerengilde. Katshaarzuivel in Coevorden neemt de zuivelverwerking voor haar rekening. De zuivelproducten, in eerste instantie halfvolle melk, karnemelk, magere yoghurt en 2 soorten vruchtenyoghurt, staan binnenkort bij alle Jumbo-supermarkten in het schap. Doel van het nieuwe initiatief is om als melkveehouders samen met de consument de biodiversiteit en daarmee de weidevogelstand, te verbeteren. "Het moet samen, individueel wil het niet", zegt Adrian Langereis (36) secretaris en vicevoorzitter NoorderlandMelk.

Wat stelt NoorderlandMelk voor eisen aan deze nieuwe melkstroom?

Langereis: "De melkveehouders die deze melk leveren moeten fanatiek weiden. Dat wil zeggen zo vroeg mogelijk in het seizoen starten en minimaal 180 dagen per jaar. Daarnaast moet voor minimaal 10%, groeiend naar 20%, van hun grond sprake zijn van een uitgestelde maaidatum. Op deze grond mag alleen stalmest worden uitgereden. Doel is om kruidenrijk grasland te creëren en zodoende de weidevogelstand te verbeteren."

Adrian Langereis: "Adviesbureau Boerenverstand gaat in het najaar bij de melkveebedrijven langs om samen met de melkveehouders een natuurplan op te stellen."</p>
<p><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>
Adrian Langereis: "Adviesbureau Boerenverstand gaat in het najaar bij de melkveebedrijven langs om samen met de melkveehouders een natuurplan op te stellen."

Foto: Jan Willem van Vliet

Hoe worden deze eisen geborgd?

"Voor wat betreft de weidegang werken we op basis van perceel registratie via Zuivelnet al samen met controleorganisatie Qlip. Zij gaan ook de 180 dagen eis controleren. Voor wat betreft de natuureisen zijn we een samenwerking aangegaan met adviesbureau Boerenverstand. Zij gaan in het najaar bij de melkveebedrijven langs om samen met de melkveehouders een natuurplan op te stellen. In het voorjaar komen ze opnieuw om te kijken of de plannen zijn gerealiseerd."

Wie neemt deze borgingskosten voor haar rekening?

"Deze kosten dragen we als leverancierscoöperatie. Wel is het zo dat we een beroep kunnen doen op de beschikbaar gestelde duurzaamheidssubsidie voor het geborgd op de markt brengen van weidevogelzuivel."

Wat levert dit initiatief de melkveehouders zelf op?

"Binnen NoorderlandMelk kennen we al een duurzaamheids- en weidepremie van beide 1 cent per kilo melk. Daar bovenop ontvangen de Boerengilde-boeren nog een cent extra. Ook gaat er van de verkochte zuivel in de supermarkten 2 cent per product in een weidevogelfonds. De Boerengilde-boeren kunnen van dit geld gebruik maken als zij verder gaan investeren in natuurontwikkeling op hun bedrijf. Bijvoorbeeld de aanleg van een plasdrasgebied of natuurvriendelijke oevers."

FrieslandCampina heeft aangegeven geen mogelijkheden te zien voor de introductie van weidevogelzuivel. Waarom gaat het NoorderlandMelk wel lukken?

"Wij denken dat nu het moment daar is om als melkveehouders een beroep te doen op consumenten om samen te investeren in herstel van het natuurlandschap. Dat kan volgens ons goed via een merk als Weide Weelde. Dat gevoel hadden we een half jaar geleden al, toen we dit concept begonnen te ontwikkelen. In de afgelopen maanden is dit met een toenemende aandacht voor natuurinclusieve landbouw alleen maar sterker geworden. Wat ook helpt is dat Vogelbescherming Nederland ons helpt om deze boodschap met nog meer mensen te delen."

Zet een volume van 10 miljoen kilo melk wel zoden aan de dijk?

"We moeten natuurlijk realistisch zijn. Het gaat niet meteen om gigantische volumes. Komende tijd kunnen we prima met de melk van deze 12 melkveehouders vooruit. Voordeel is wel dat het 12 voor de consument zichtbare boeren zijn, afkomstig uit 4 verschillende provincies te weten Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarbij kunnen we indien nodig snel opschalen."

Afbeelding: Weide Weelde

Wat is jullie doel?

"Voor NoorderlandMelk staat natuurlijk voorop dat het initiatief moet bijdragen aan een goede melkprijs en continuïteit in de bedrijfsvoering. Maar dat is het niet alleen. Het merk moet faciliterend zijn voor een systeeminnovatie. Ook ik als melkveehouder denk steeds vaker na over de keerzijdes van het bestaande systeem. Economie is heel belangrijk, maar je wil ook gewoon genieten van de omgeving, net als de consument. Daarom denk ik dat het goed is om samen te werken aan het herstel van de natuurwaarden van het landschap. Ik begrijp dat niet iedere melkveehouder een volledige omslag in zijn bedrijfsvoering kan maken, maar ben er tegelijk van overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren. Weide Weelde is nadrukkelijk een samenwerking tussen natuurorganisaties, de verwerkende industrie en een collectief van boeren. Daarbij is het een oproep aan de consument. Samen voor een Rijke Weide. Groot voordeel wat betreft weidevogelzuivel is dat het om een melkstroom tussen gangbaar en biologisch is. De potentie, voor wat betreft het verbeteren van de weidevogelstand vanuit de gangbare sector, is vele male groter dan vanuit de biologische."

Of registreer je om te kunnen reageren.