Rundveehouderij

Achtergrond 1745 x bekeken 2 reacties

Gips op veengrond verlaagt grasproductie

Voor grasopbrengst op veen werkt bij een te lage pH-waarde, bekalking met kalk of magnesite beter dan gips of kieserit. Dat zegt Joachim Deru, onderzoeker van het Louis Bolk Instituut.

Het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en Alterra onderzochten de effecten van calcium- en magnesiumhoudende meststoffen op bodemkwaliteit en grasopbrengsten in het westelijk veenweidegebied. Het onderzoek is onderdeel van het project 'Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden'.
Bekalken met gips remt de mineralisatie in veenbodems af en dat verlaagt de grasopbrengt. "Kalk heeft het tegenovergestelde effect", zegt Joachim Deru, onderzoeker agrobiodiversiteit en duurzame veehouderij van het Louis Bolk Instituut.

Wat was het doel van het onderzoek?

"In 2010 bleek het gemeten stikstofstofleverend vermogen van veengraslanden te variëren van 170 en 340 kilo per hectare. De Ca/Mg-verhouding in de bodem zou dit beïnvloeden. We wilden graag weten of veehouders het stikstofleverend vermogen en daarmee de grasopbrengsten kunnen sturen met verschillende calcium- en magnesiumhoudende meststoffen. We hebben de effecten bepaald van bemesting (in 2014 verdeeld over drie giften) met kalk (CaCO3), gips (CaSO4), magnesite (MgCO3) en kieseriet (MgSO4) op grasopbrengsten en bodemkwaliteit in 2015."

Wat zijn de resultaten van de bemestingsproef?

"In 2015 zijn de percelen niet aanvullend bemest. Het meest opmerkelijk was dat zowel gips als kieseriet de grasopbrengsten in 2015 verlaagden met 600 kilo droge stof per hectare. Kalk en magnesite hadden het omgekeerde effect. Kalk verhoogde de grasproductie met 400 kilo droge stof per hectare ten opzichte van de referentie zonder bekalking. Gips wordt vaak als meststof geadviseerd om de calciumbezetting te verhogen zonder de pH te beïnvloeden. Uit onze proef blijkt dat niet, met gips daalden de pH en de calciumbezetting."

Joachim Deru, onderzoeker van het Louis Bolk Insituut: "Meer afbraak van organische stof door kalk vermindert de bodemvruchtbaarheid niet, omdat veen voldoende organische stof bevat."</p>
<p><em>Foto: Herbert Wiggerman</em>
Joachim Deru, onderzoeker van het Louis Bolk Insituut: "Meer afbraak van organische stof door kalk vermindert de bodemvruchtbaarheid niet, omdat veen voldoende organische stof bevat."

Foto: Herbert Wiggerman

Welke conclusies trekt u uit het onderzoek?

"Stikstofnalevering en grasproductie hangen minder samen met de Ca/Mg-verhouding en meer met een hogere pH en calciumbezetting. Een hoge pH stimuleert het bodemleven, waardoor meer organische stof mineraliseert. Dat verhoogt de grasproductie. Meer afbraak van organische stof door kalk vermindert de bodemvruchtbaarheid niet, omdat veen voldoende organische stof bevat. Van belang is wel dat de controle- en proefpercelen geen reguliere bemesting hebben gehad. De resultaten kunnen anders uitpakken als dat wel zo is."

Wat kan de boer met de onderzoeksresultaten?

"Bekalk voor goede grasopbrengsten op basis van het pH-streeftraject van 4,6-5,2 voor veen. Bij een te lage pH is bekalking noodzakelijk. Bekalk in kleine stappen voor een goede benutting van de vrijkomende stikstof. Voor grasopbrengst op veen werken kalk of magnesite beter dan gips of kieseriet. Het nadeel van kalk en magnesite is dat ze bodemdaling versnellen door de mineralisatie van organische stof. De daling is circa 1 tot 2 centimeter per jaar. Op de langere termijn krijg je dan een keer natte voeten en houd je geen productieve grond meer over. Dan is het de vraag: ga je voor hoge productie op korte termijn of voor gematigde productie op langere termijn? Veehouders die meer willen weten over ons onderzoek, kunnen de brochure 'Bodemkwaliteit op veengrond' gratis downloaden."

Laatste reacties

 • verzekering

  Wat een dom artikel en een dom onderzoek.
  Dit maakt de verwarring alleen maar groter, omdat gips en landbouwkalk 2 totaal verschillende zaken zijn , welke niet met elkaar te vergelijken zijn .
  Kalk strooi je om je Ph te verhogen. Gips doet totaal niets aan de Ph en eerder gaat je Ph zelfs nog wat omlaag.
  Kalk wordt veelal toegepast op lichtere gronden. Gips nauwelijks.( zie onderzoek Koeien&Kansen )
  Gips wordt met succes toegepast op zwaardere gronden ( afslibbaar + 35% ).
  Ooit begonnen om het calciumgehalte te verhogen wordt het nu eerder toegepast om de structuur te verbeteren. De waterdoorlaatbaarheid en zuurstofhuishouding verbeteren sterk. ( Zie meerjarig onderzoek PPO/Lelystad.)
  Daarnaast maakt gips dat de reeds in de grond aanwezig bemestende nutriënten weer beschikbaar komen voor de plant.
  Dat soort zaken kun je niet realiseren met landbouwkalk op die gronden.
  Kortom als je als reporter de achtergronden niet kent, schrijf dan niet van die onzin verhalen

  Fred Boom ( AGRIGYPS)

 • verzekering

  naschrift : Naar aanleiding van enkele telefonische reacties nog wat aanvulling;

  Op lichte gronden met een lage PH ( beneden 4.8 ) kun je door simpelweg ca 1500 kg landbouwkalk te strooien de PH weer redelijk snel naar het juist streefgetal werken ( 4.8 - 5.2 ).
  Met gips kun je de pH niet verhogen.
  Op zware gronden ( afslibbaar +35% ) hebben ze veelal al te maken met hoge Ph
  getallen ( 7 tot soms wel 8 ). Graag zagen de meeste telers dit getal wat lager.
  Om die reden wordt er op die gronden nauwelijks kalk gestrooid, immers dat zou de Ph nog meer verhogen.
  Op zware gronden hebben ze daadwerkelijk te maken met calciumgebrek.
  Dat probleem kun je alleen maar oplossen met landbouwgips en nauwelijks of niet met kalk.
  De dosering gips op zware gronden is meestal ca. 5 ton p.Ha.
  De dosering gips op blijvend grasland zoals gebruikt door Koeien & Kansen is ca. 300 kg p.Ha.
  Vraag me af welke dosering ze in de proeven van L. Bolk Inst. gebruikt hebben


  F. Boom ( Agrigyps )

Of registreer je om te kunnen reageren.