Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Turkije helpt de zuivelsector

De Turkse overheid subsidieert de zuivelsector met €2,2 miljard per jaar en met renteloos geld. Doel is de sector op EU-niveau te brengen, in opmaat naar een EU-lidmaatschap.

Turkije is er trots op een van de weinige landen in de wereld te zijn die zelfvoorzienend is op gebied van voedselproductie. Daarbij gaat het om voedsel voor 76 miljoen mensen. Met een bloeiende landbouwsector en een gunstig klimaat is het land nu bezig om de landbouwpraktijken te harmoniëren met de EU-normen in opmaat naar een EU-lidmaatschap.

Een kwart van de Turkse bevolking is werkzaam in de landbouw en de sector, die zwaar wordt ondersteund door de Turkse regering, exporteert jaarlijks voor meer dan €15 miljard. Turkije is qua areaal, zo'n 24 miljoen hectare, een van de grootste landen ter wereld. Van dat areaal is 18% zo droogtegevoelig dat irrigatie nodig is.

Het verbruik van verse melk is laag

Turkije is 's werelds grootste producent van hazelnoten, vijgen, abrikozen en rozijnen. Het is naar grootte de vierde producent van verse groenten en druiven, de zesde producent van tabak, de achtste producent van tarwe, en de tiende producent van katoen. Zuivel is een belangrijk deel van het dieet van de mensen. De consumptie van verse melk is er echter zeer gering. Mensen drinken vaker Ayran, een vloeibaar gezouten melkdrank. Ze gebruiken ook grote hoeveelheden yoghurt en feta-type witte kaas.

Groot deel van melkplas wordt geëxporteerd

De jaarlijkse consumptie per hoofd van de bevolking is ​​37,3 kg melk-equivalent. Dat is laag in vergelijking met andere ontwikkelde landen. Een groot deel van de in Turkije geproduceerde melk gaat daarom in UHT-vorm (lang houdbaar) naar Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

De Turkse overheid is sinds de jaren 80 van de vorige eeuw bezig met een massale herstructurering van boerderijen. Sinds 2010 biedt de Turkse Agricultural Bank langlopende leningen aan tegen een nul-rente voor melkvee- en vleesveehouders om deze sectoren te ondersteunen. Daardoor zijn er een aantal zeer grootschalige landbouwbedrijven en zuivellaars ontstaan, met name in de regio Izmir aan de westkust van het land.

22 miljard subsidie per jaar

De Turkse regering voert momenteel een strategisch plan voor de landbouw tot 2023 uit. Daarbij worden de subsidies opnieuw ingevuld, juist om de industriële landbouw te stimuleren. Jaarlijks is €2,2 miljard beschikbaar. Melkveehouders ontvangen daaruit 3 cent per liter melk. Daarnaast krijgen veehouders omgerekend ruim €15 per rund om het bedrijfsniveau aan te passen richting EU-norm en ruim €62 per rund voor het verbeteren van de diergezondheid door het uitvoeren van vaccinatieprogramma's.

Naar meer melkkoeien en een eigen slachterij
Een van de grootste van de melkveebedrijven in de Turkse regio Izmir is Titar Dairy Farm gerund door Mehmet Dogan. Deze boerderij met 50 medewerkers heeft nu 1.000 Holstein-koeien aan de melk, met daarnaast in totaal 2.000 droge koeien, jongvee en vleesstieren. Het melken gaat in een 48-stands visgraat melkstal. Irrigatiewater wordt vanuit diepe bronnen opgepompt. De mest wordt deels verwerkt in de biogasinstallaties om energie op te wekken.
Melkprijs €0,35 per liter
De koeien worden driemaal per dag gemolken. Ze produceren gemiddeld 30 liter per koe per dag. Ze krijgen een mix van maïs, kuilvoer, luzerne, soja, zonnebloemen en gerst. Dagelijks gaat er 30 ton voer door om de hele veestapel te voeden. De melk met 4,2% vet en 3,4% eiwit brengt rond de €0,35 per liter op. De productiekosten liggen rond de €0,28 per liter.
20.000 runderen per jaar slachten
Mehmet heeft grote ambities voor de boerderij en wil deze met de hulp van investeerders fors uitbreiden. "Ons melkveebedrijf loopt goed, maar we moeten voorzichtig zijn met onze kosten. We hebben 80 hectare land en proberen dat areaal uit te breiden. Ik wil meer gewassen telen voor de zuiveltak, maar ik heb ook de ambitie om de ​​vleesvee-unit uit te breiden met een eigen slachthuis. Ik wil dan 20.000 runderen per jaar slachten, afkomstig uit Uruguay en Australië. De Turkse regering steunt ons goed, maar we moeten aan de EU-normen voldoen om onze toekomst veilig te stellen."

Chris McCullough

Laatste reacties

  • Peerke1

    Er zijn ook daar nog koeien die aan de lijn bijgestaan door iemand van het gezin grazen langs de berm van de weg en hooguit 3 of 4 koeien.

  • BO(skabout)ER

    In europa willen ze de boeren minder steunen, en in Turkije meer. En dan zijn de kosten daar ook nog lager. Tja..

Of registreer je om te kunnen reageren.