Rundveehouderij

Achtergrond 31 reactieslaatste update:30 mei 2016

Grotere melkplas stuwt inkomen

Melkveehouders hadden van 1 april 2015 tot 31 maart 2016 €70.270 beschikbaar voor privé, aflossing en reserveringen. Dat is €10.500 meer dan een jaar eerder, blijkt uit analyses van Flynth over 900 zuivere melkveebedrijven. De toename is vooral gevolg van de 38.700 kilo grotere melkplas.

De melkproductie per koe steeg van 8.415 kg naar 8.567 kg melk. Het aantal melkkoeien nam toe van 108,1 naar 110,7. De totale melkproductie op bedrijfsniveau nam toe met 38.700 kilo naar 948.500 kilo op jaarbasis. De melkprijs (inclusief nabetaling) daalde van 34,23 naar 33,74 per 100 kg melk. Het totaal ontvangen melkgeld is met €8.650 gestegen. De omzet vee steeg met €300 euro per bedrijf.

Voerkosten per kg melk gelijk

De voerkosten bleven per kg melk gelijk op 10,7 cent per kg melk. De totale voerkosten stegen op bedrijfsniveau met €4.140. De kosten voor voedergewassen daalden met 0,15 cent per kg melk door de lagere kunstmestprijzen en het latere begin van het groeiseizoen. Ook is er minder kunstmest aangekocht in voorkoop.

Op bedrijfsniveau stegen de mestafzetkosten met €950 naar €7.410. Dit is een stijging van 14,7%. Uiteindelijk zijn de totale overige directe kosten met 0,15 cent gedaald per kg melk. Op bedrijfsniveau stegen ze met €860.

Saldo licht gestegen

Het saldo melkvee daalde per kg melk met 0,37 cent per kg melk (-2,0%). Op bedrijfsniveau is het saldo melkvee €3.900 hoger. Bij de overige bedrijfsontvangsten zijn, door een gemiddeld latere uitbetaling van de toeslagrechten, de ontvangsten met €2.650 gestegen. Hierdoor is het totaal bedrijfssaldo met €6.550 gestegen (+3,7%). Per kg melk daalde het bedrijfssaldo met 0,22 cent.

Indirecte uitgaven licht gedaald

Op bedrijfsniveau daalden de indirecte bedrijfsuitgaven met €420. Per kg melk daalden ze met 0,46 (- 4,5%). De uitgaven onroerende zaken daalden met €530, de uitgaven machines en werktuigen daalden met €220, de uitgaven loonwerk stegen met €90 en de uitgaven algemene kosten stegen met €250.

Bedrag voor privé, aflossing en reservering steeg €10.500

Door het wegvallen van de leasekosten gaven de bedrijven €4.160 minder uit. De uitgaven voor pacht stegen met €270. De betaalde arbeid op bedrijfsniveau bleef gelijk, per kg melk daalde deze met 0,02 cent. De netto rente-uitgaven stegen op bedrijfsniveau met €320 (+ 1%), per kg melk daalden de netto rente-uitgaven met 0,11 (- 3,0%) naar 3,54 cent per kg melk. Het uiteindelijke bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossing en reservering is met €10.500 ( + 17,6%) gestegen van €59.750 naar €70.270. Per kg melk is het met 0,84 gestegen naar 7,41 cent. Het gemiddelde van het 1e kwartaal 2010 t/m het 1e kwartaal van 2016 ligt op 12,31 cent. Het huidige niveau ligt 4,9 cent lager.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Flynth rekent dus hetzelfde bedrag uit wat de Fransen EBE noemen. Bij de EBE zit ook nog de betaalde rente erbij. (Bovenaan het artikel zit rente er niet bij maar onderaan wel.) In Frankrijk hebben efficiente melkveebedrijven meer dan 40% van hun omzet aan EBE. Gemiddelde bedrijven halen 30-33%. Jammer dat de jaaromzet in euro's niet is vermeld zodat je kunt omrekenen hoe efficient die Nederlandse melkveehouders zijn.

 • cornelis 22

  Conclusie : er is dus helemaal niets loos en ga aub ook niet maandag in Amsterdam op de straat staan brallen en het openbare leven verstoren.

 • Achterland

  Er is niets loos totdat je over enkele maanden ziet dat de kuilplaten wel erg leeg geraken en totdat je merkt dat je toch niet zoveel mais meer hebt!!! Iets meer koeien en een hogere productie kost voer.

 • simpel boerke

  Ik dacht dat de economische en technische cijfers niet meer gepubliceerd werden.

 • agratax(1)

  Met deze cijfers zullen de veehouders weinig begrip kweken bij de politiek en de burger. Die zullen zeggen "Zie je wel, boeren kunnen alleen maar klagen. Nooit eens positief". Ik zou wel eens willen weten "Wie heeft gelijk?" Heeft de accountant gelijk of hebben de dalende bankrekeningen en leveranciers gelijk. Beide hebben te kampen met daling, de een heeft elke maand minder bijschrijving en de ander kan zijn nieuwe machines niet aan de man brengen. Laat de accountant eens een prognose maken over hoe het op 1 april 2017 is gesteld met de boeren en dan ook nog even denken aan een meer normaal rente percentage voor geleend geld.

 • parnas

  Dit is een artikel over slechts 900 melkveehouderijbedrijven.
  Dit is slechts een aantal procenten van de bedrijven die er zijn.
  Dit kun je niet een afspiegeling noemen van de hele tak.

  Voor de buitenstaander weer prachtig maar voor een groot aantal die niet aan deze prachtige cijfers komen niet fijn om te lezen.
  Ik vind dit geen goede afspiegeling met de werkelijkheid.

  +

 • Wisegay

  Conclusie is toch echt triest te noemen een prive inkomen van €70.000,00 is minimaal bij een 7 daagse werkweek......

 • Snel

  Vaker genoemd niet meer publiceren, welke andere ondernemer publiceert zijn cijfers überhaupt nog. Friesland Campina hoeft nog niet zo nodig met de melkprijs omhoog, boeren hebben `t zo slecht nog niet . Dombo`s bij flinth

 • arnomiedema1

  Over een paar weken wordt de kostenberekening voor een liter Nederlandse melk voor 2015 gepubliceerd. Deze toont aan dat het gat tussen opbrengstprijs en kostprijs nog nooit zo groot is geweest.
  De kostenberekeningen gedaan in opdracht van de DDB baseren zich òp het Farm Accountancy Data Network (FADN) van het Directoraat-generaal Landbouw van de Europese Commissie (DG Agri) ). Dit gegevensbestand bevat o.a. de representatieve boekhoudkundige gegevens van alle Nederlandse melkveebedrijven, evenals die uit de meeste Europese lidstaten en wordt door alle EU lidstaten officieel erkend. Op het institutionele vlak van het landbouwbeleid,is het FADN de basis en het instrument voor beleidsbeslissingen.
  Het FADN registreert een zeer breed spectrum aan gespecialiseerde melkveebedrijven van verschillende bedrijfsgrootteklassen (echter beperkt tot commerciële landbouwbedrijven) en maakt het daarom in tegenstelling tot andere gegevensbestanden mogelijk een kostprijs te bepalen die beter overeenkomt met de daadwerkelijke regionale en operationele verhoudingen tussen de melkveebedrijven.
  afz. Sieta van Keimpema

 • 344412

  Als je €50.000 moet aflossen hou je privé nog 20.000 over, kan precies, niks aan de hand inderdaad

 • Piet 1

  De melkboeren zijn nog niet gewend aan de schommelingen van prijzen waar varkensboeren en pluimveehouders al jaren mee van doen hebben.
  Nu ervaren ze dit ook eens.
  De boeren die maar gewoon door geboerd hebben en geen groten investeringen gedaan hebben hoor je niet die zingen het nog wel uit, het zijn de grote jongens die het hardst staan schreeuwen.
  Dit hebben ze uit eindelijk aan zichzelf te danken.

 • H.Grotenhuis1

  @344412
  Even voor de vuist weg, normale bedragen passend bij een modern gefinancierd bedrijf met 950 ton melk
  Beschikbaar 2015/16 € 70k
  Af:
  Vervangingsinvestering € 15k
  Betaalde Rente € 30k
  Aflossing € 50k
  Prive € 30k
  Derhalve tekort € 55k, bijna 6 cent per kg melk
  N.B. het beschikbare bedrag in de goede jaren 2010 t/m 2016 was 4,9 cent hoger, maar dus ook nog een tekort.

 • 344412

  @grotenhuis, je hebt gelijk, in de kop hadden ze de rente er niet bij, viel me ook nogal mee, jouw sommetje is beter, had in het artikel niet misstaan

 • Ranger

  Sieta van keimpema wil de straat op nu het even ietsje minder gaat , ruim een jaar geleden vierden ze nog Bevrijdingsdag , akkerbouwers varkens en kippenhouders en niet te vergeten de tuinbouw voelt al jaren de grillen van de markt . Melkveehouders betalen nog steeds de hoogste grondprijs van Europa . Sieta als je dit echt doorzet zet je de hele agrosector voor schut ! En heb je wel heel veel boter op je hoofd .

 • farmer135

  Vreemd dat aflossing ook onder inkomen valt, volgens mij is dit toch vooral een uitgave.

 • arnomiedema1

  Mijnheer Antema: "Sieta van Keimpema stond te juichen voor Bevrijdingsdag???" U bent wel héél slecht op de hoogte én zet en passant uzelf voor schut. Maar even googelen.

  Afz. Sieta van Keimpema

 • leo,s vriend

  Antuma, akkerbouwers betalen dat bedrag ook.........

 • hans v

  Klopt farmerbn,dit is de EBE in Frankrijk .Momentueel In Frankrijk zitten de melkveehouders gemiddel rond de 12.5 cent EBE per liter .In 2010 lag dit boven de 15 cent

 • kenmvdwind

  Kees Antuma hoe kom je erbij?
  Waarom geven boeren altijd zo op elkaar af? Ik gun elke boer een goed inkomen!

 • koeboertje

  farmer 135 aflossingen betaal je wel aan de bank maar het zijn geen kosten want je schuld wordt hierdoor ook minder.

 • Waardeloos artikel
  -nog over periode voor de grote daling
  -wekt de indruk dat t meevalt maar wel vijf cent onder laatste vijf jaar
  -laat auteur eerst eigen inkomen en inkomen van flynt ff in de krant zetten
  -rendement op geïnvesteerd vermogen is nihil <1%

 • gvleemingh1

  Bodde is HET perfecte voorbeeld van onoordeelkundig gebruik van cijfers.

 • gvleemingh1

  De melkprijs daling volgt de melkplas vergroting met vertraging. Over 2015 de lusten in 2016 de lasten?

 • Ella7009

  Direct een ander accountants kantoor opzoeken, als je de boekhouding en jaarcijfers bij Flynth laat uitvoeren.
  Dit is weer zo.n half verhaal wat achter de feiten aanloopt en waar niemand wat aan heeft. behalve de bla bla figuren.
  De werkelijkheid is op dit moment anders, en ik zou zelf willen dat ik geen melkvee bedrijf in bezit had. Er zijn er teveel die aan de agrariërs verdienen terwijl de agrariërs nog geen fatsoenlijk brood op de plank mogen hebben en een fatsoenlijk rendement op het eigen vermogen.
  Maar wakker dier en consorten mogen wel illegaal filmen in stallen waar ze niets te zoeken hebben.
  Conclusie.: een waardeloos verhaal.

 • Ranger

  Sieta ik hoef niet te googelen om te weten dat jij tegen afschaffing bent , maar de buitenstaander ziet jullie als gehele melkveesector , uiteraard gun ik elke agrariër een goed inkomen , beter voor iedereen . Maar de weg ernaar toe is niet om de straat op te gaan , gezien de afgelopen jaren . De sectoren die ik noemde hebben dit proces al doorlopen , er zijn idd een aantal uitgetreden , maar als sector zijn allen er sterker uitgekomen . Ik kan je zo vijf items noemen waar de gemiddelde veehouder eenvoudig duizenden euro op kan besparen . Harmonisatie van regelgeving in de EU ,investeer in de stal , niet in machines ,koop gezamelijk met collega' s.in etc.

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Zie hieronder wat bij Flynth staat:
  Bruto Geldstroom
  T.o.v. 2014 is de bruto geldstroom met 65.170 gedaald, dit is een daling van 35,4 %. Per kg melk is de bruto geldstroom t.o.v. 2014 gedaald met 8,91 cent van 21,44 naar 12,53. Dit is een daling van 41,6 %.

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  En verder nog (kan maar 1500 tekens bevatten)
  En verder:
  "Vooruitzichten komende kwartalen.
  De hoogte van de huidige voorschot melkprijs van 24 a 25 cent zorgt er voor dat de liquiditeit van veel melkveehouderij bedrijven zwaar onder druk komt te staan. De noodzakelijke uitgaven voor gewaskosten en loonwerk kunnen nauwelijks meer dalen. Verwacht wordt dat ook de voerprijzen en de afzetprijs van mest nauwelijks dalen. De nabetaling melkgeld ontvangen in april heeft op sommige bedrijven nog enige lucht gegeven. De verwachting is dat de huidige lage melkprijs pas aan het eind van 2016 of begin 2017 gaat herstellen. Veel ondernemers zullen proberen via een hogere melkleverantie de kasstroom op gang te houden. Indien dit gepaard gaat met noodzakelijke ruwvoeraankoop en mestafzet dan is de bijdrage aan het inkomen en aan de liquiditeit echter klein van deze laatste kg melk. Het uitstellen van vervangingsinvesteringen in machines en werktuigen en in overleg met de financier de aflossingen geheel of gedeeltelijk stopzetten zal op veel bedrijven noodzakelijk zijn omdat de overschrijding van kredietlimiet op de lopende rekening bij veel bedrijven de komende maanden in zicht komt of al aanwezig is."

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Conclusie:
  Niet volledig gewinkeld in een gepubliceerd rapport.

  Wanneer gaan we nu eens "echte" cijfers publiceren:
  Gepubliceerd zou moeten worden met vergelijkbare cijfers over de vorige periode.
  Werkelijk fiscaal inkomen
  Te betalen belasting
  Afschrijvingskosten
  Afgeloste bedragen over deze jaren
  Te betalen rente over deze jaren

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Als je nog even verder kijkt op de site van Flynth zie je nog meer zaken waar Robert een dikke onvoldoende voor krijgt:

  Flynth heeft een opzet gemaakt voor heel 2015; dus van 1-1-2015 tot en met 31-12-2015.
  Verder hebben ze een opzet gemaakt van 1-4-2015 tot en met 31-3-2016. Dus één kwartaal eraf en één vergelijkbaar kwartaal erbij.

  Robert doet net of de vergelijking over twee vergelijkbare periodes gaat. Dit is dus absoluut niet correct.

  Conclusie: laat ik aan anderen over....

 • cornelis 22

  Die man kan niet rekenen maar dat kan niet een journalist. Wel zijn ze na kritiek altijd verschrikkelijk op hun teentjes getrapt immers vrije pers de journalist mag alles zeggen maar een kritisch weerwoord wordt niet geaccepteerd.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.