Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Geitenzuivel lokt, maar zit al vol

De melkgeitenhouderij doet het mooi en oogt aanlokkelijk, maar de concurrentie zit ook niet stil. Verwerkers hanteren al een aannamestop.

Je hebt koemelk, biologische (koe)melk en dan geitenmelk. In die volgorde is de melkmarkt verdeeld, in prijstechnisch opzicht dan. Vertaald naar actuele cijfers komt dat neer op 25, 48 en 68 cent per kilo. Veel veehouders die nu zo’n 25 cent beuren, willen maar wat graag naar een hogere prijsklasse.

Ziehier een sterk versimpelde weergave van de 
situatie in melkveehoudend Nederland. Nu de markt voor gangbare zuivel slecht is, voelen de biologische melkveehouderij en de melkgeitenhouderij toenemende belangstelling.

Aantal omschakelaars groeit

Het aantal omschakelaars naar biologisch groeit sterk. Steeds meer boeren kijken ook naar de geitenhouderij. Die branche heeft sinds 2010 een sterke doorontwikkeling doorgemaakt. Het aantal bedrijven is gekrompen, maar het aantal geiten per bedrijf, de melkproductie per dier en de totale geitenmelkproductie zijn sterk gegroeid. De gemiddelde prijs per liter melk is bovendien met bijna 85% gestegen.

Ongekend herstel

In 2010 had het gemiddelde geitenbedrijf zo’n 430 melkgeiten, een gemiddelde melkgift van 700 tot 800 liter per geit en een melkprijs van €37,35 per 100 kilo. De totale productie bedroeg 185 miljoen kilo en daalde. De Q-koorts trok nog sterke sporen, maar kort hierop zette een ongekend herstel in.

Productie naar 1.100 kilo

Anno 2015 telde het gemiddelde bedrijf bijna 600 geiten met een gemiddelde productie van 1.100 kilo en bedroeg de melkprijs €69,08 per 100 kilo. De totale melkproductie beliep minstens 260 miljoen kilo, mogelijk meer. LTO Melkgeitenhouderij spreekt al jaren over zo’n 250 miljoen kilo, maar de sector stond bepaald niet stil. Wie gaat rekenen met de CBS-landbouwtelling vermoedt eerder een productie van 270 of 280 miljoen kilo. De sterke productiegroei komt door een kleine productie in Frankrijk en een sterk verbeterd imago van geitenmelk wereldwijd.

Nieuwkomers

Het beeld van de geitenhouderij is, kortom, het beeld van een sterk groeiende bedrijfstak, die ook nog eens goed verdient. Dat trekt nieuwkomers. De vraag is echter of er nog extra bedrijven bij kunnen?

Een rondvraag bij verwerkers levert bijna overal een ontkennende reactie op. CBM, de grootste coöperatie, hanteert al enige tijd een ledenstop. Reden is dat de markt vol begint te raken en volop goedkoop Spaans aanbod opduikt, signaleert directeur Wim Brilman. Bij HGM, Amalthea, de Bettinehoeve, het Belgische Capra en bij handelaren valt hetzelfde te horen.

Geiten melken is erg arbeidsintensief. Automatische afnameapparatuur en een carrousel geven verlichting.</p>
<p><em>Foto: Fullwood</em>
Geiten melken is erg arbeidsintensief. Automatische afnameapparatuur en een carrousel geven verlichting.

Foto: Fullwood

Kaasafzet moet kar trekken

Bij alle mooie verhalen over geitenzuivel in babyvoeding, in sport- en gezondheidsdranken, is het toch nog altijd de afzet van geitenkaas die de kar moet trekken. Hiervoor moet afzet blijven. In kaas wordt veruit de meeste melk verwerkt. Andere hoogwaardige producten geven een mooie plus aan de totale prijsvorming, maar kunnen de markt niet maken.

Ook Jeannette van der Ven, voorzitter van LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij, maant tot voorzichtigheid. Er zijn genoeg veehouders die oren hebben naar een overstap, maar de markt wordt onzekerder, ziet ze. “De geitenhouderij mag heel blij zijn met de huidige prijzen, maar deze zijn geen gegeven. Het kan deze zomer zijn, of volgend jaar, maar er komt weer een keer een neergang.”

Financiering bank

Wie toe wil treden, moet eerst hordes nemen. Er is financiering nodig van de bank. Maar die bank wil eerst garanties zien voor afname van de melk. Zonder geborgde afzet geen financiering. Vervolgens moet het vergunningentraject worden doorlopen en is draagvlak nodig. Dat is tijdrovend. In Brabant is eigenlijk totaal geen vergunning meer te krijgen. “In België is het gemakkelijker. We hebben ook relatief veel starters”, aldus Guy Hex, directeur van Capra in Halen.

In totaal zijn er zo’n 365 professionele melkgeitenbedrijven actief in Nederland, stelt Van der Ven. De verwachting is dat dit aantal nog wel even zo zal blijven, ondanks de begerige blikken.

Klik op de iconen voor meer informatie.

Eén reactie

  • el

    Valt nog wel mee dat "arbeidsintensief"je hoeft maar 2 spenen aan te sluiten!

Of registreer je om te kunnen reageren.