Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:1 jun 2016

'Compliment voor melkleveranciers DOC'

Melkveehouders volgen met spanning de ontwikkeling van de melkprijzen.

Gaat de melkprijs verder omlaag bij de eigen en andere melkfabrieken in binnen- en buitenland? Dat is immers mede bepalend voor het melkgeld bij de grootste zuivelcoöperatie in Nederland, FrieslandCampina. Daar is de melkprijs de afgelopen maanden met ruim 4 euro gedaald naar zo'n 25 euro per 100 kilo. Melkveehouders die leveren aan andere melkfabrieken krijgen soms nog minder voor hun melk. DOC Kaas verlaagde de voorschotprijs voor mei naar €22,48 per 100 kilo bij levering van 800.000 kilo melk per jaar. Voor juni is de prijs verder verlaagd naar goed €21,30 per 100 kilo.

Financiële problemen

Je zou verwachten dat DOC-boeren nu als eerste in financiële problemen komen en moeten aankloppen bij de bank. Die vraag krijgt Alfa accountants en adviseurs in de vestiging in Hoogeveen ook geregeld. "In de regio Hoogeveen is het aandeel DOC-leden/leveranciers significant hoger dan elders. Regelmatig wordt daarom gevraagd of de medewerkers van ons kantoor in Hoogeveen niet heel druk zijn met het maken van liquiditeitsbegrotingen en financieringsaanvragen", zegt bedrijfskundig adviseur Herald Aalderink op de website van het accountantskantoor.

Nee dus. "Het antwoord op de vraag is dat er de laatste maanden juist meer liquiditeitsprognoses voor niet DOC-leden gemaakt zijn dan voor DOC-leden. Ook verhoudingsgewijs is dat beeld niet anders. Dat is een compliment voor de DOC-leden. Blijkbaar zijn zij beter gewend aan deze omstandigheid dan andere melkveehouders, doordat zij al een aantal jaren een lagere en sterker schommelende melkprijs hebben. Hier kan een parallel worden getrokken met de varkenshouders en de invloed van de varkenscyclus op hun financiële planning. Oefening baart kunst", aldus Aalderink.

Sneller schakelen

Ergens is het ook wel logisch, redeneert de bedrijfskundig adviseur. "Omdat de kostprijs vaak de melkprijs volgt, hebben DOC-leden minder liquiditeitsproblemen. Hierdoor zijn de kosten bij deze bedrijven over de gehele linie vaak net wat lager. Daarnaast weten deze bedrijven blijkbaar sneller te schakelen wanneer de melkprijs daalt, zodat de kosten mee dalen."

Door vervangingsinvesteringen en aflossingen uit te stellen kan snel financiële ruimte worden gecreëerd, stelt accountantskantoor Alfa. Maar als melkveehouders dat al eerder hebben gedaan en geen buffer meer hebben verandert de situatie. Aalderink noemt het zorgelijk dat bij steeds meer bedrijven de buffers leeg zijn, doordat deze situatie nu al enige tijd duurt. "Zijn daarnaast het afgelopen jaar ook vervangingsinvesteringen en dergelijke al uitgesteld? Dan kan deze groep ondernemers het komende jaar weleens in grotere getale in de problemen komen."

Het ontkennende antwoord op de vraag of het accountantskantoor het niet heel druk heeft met DOC'ers die in financiële problemen zitten, kan dus waarschijnlijk beter worden aangevuld met 'nog niet'. Analisten verwachten pas prijsherstel in 2017.

Maar analisten hebben de situatie eerder verkeerd ingeschat. Dus misschien zit het deze keer mee, en trekt de melkprijs eerder aan, al of niet met behulp van marktmaatregelen uit Brussel of de zuivelindustrie.

Verrassingen voorkomen

Ook de Rabobank constateert dat de buffers van melkveehouders verdampen. "Door het langer aanhouden van lagere melkprijzen raken de financiële buffers van melkveehouders steeds meer uitgeput. Van de volle beurs waar melkveehouders in 2015 mee startten, was begin 2016 weinig meer over. "

De Rabobank voorziet daarom (in vergelijking met vorig jaar) meer liquiditeitsproblemen bij melkveehouders. Hun advies: "Blijf uw liquiditeit maandelijks monitoren om verrassingen op de lange termijn te voorkomen. Bereken wat het produceren van extra melk nog oplevert. De voerkosten blijven – afhankelijk van het groeiseizoen – op het huidige relatief lage prijsniveau, maar kijk hierbij wel verder dan vandaag. De extra melk die de komende tijd geproduceerd wordt heeft gevolgen voor mestafzet en ruwvoeraankoop in het najaar."

Ook andere bedrijven hebben adviezen voor melkveehouders. PPP-Agro Advies (PPP staat voor Perspectief, Plezier en Pegels) zette er enkele op een rij om de uitgaven te beperken en inkomsten te verhogen.

- Hou zo min mogelijk jongvee aan en insemineer maximaal met Belgisch blauwe stier sperma. Dit laatste verhoogt de omzet en aanwas en het eerste verlaagt de voeraankoop en mestafzet.

- Pas zoveel mogelijk beweiding toe. Iedere hap die een koe in de wei vreet, hoeft niet te worden gemaaid, gekuild en gevoerd. Als u zelf de machines heeft, maak dan meer uren om te zomerstalvoeren waar u anders zou maaien en kuilen. Wees kritisch met krachtvoer verstrekken: Levert die laatste liter melk nog geld op met de huidige prijzen?

Omslagpunt

Flynth Accountants heeft berekend waar dit omslagpunt ligt voor melkveehouders. Bij welke melkprijs loont het nog om koeien te melken? Voor intensieve melkveebedrijven die mest moeten afzetten en voer moeten aankopen is dat volgens Flynth bij een melkprijs van 22 cent per liter. Bij deze melkprijs kunnen ze de laagproductieve koeien beter droogzetten of opruimen, dan doormelken.

Niet zenuwachtig

De lage melkprijs is voor de Rabobank echter geen reden om generiek zenuwachtig te worden over de melkveehouderij, zegt Marijn Dekkers, sectormanager Veehouderij en Food & Agri Nederland bij de Rabobank in The Milk Story.

"Ja, wij gunnen onze klanten ook de hoogste melkprijs, maar we weten ook dat door schommelende vraag en aanbod er periodes kunnen zijn van lage melkprijs. Het komt dan bij de melkveehouders aan op ondernemerschap, het managen van de situatie."

"Een ondernemende melkveehouder voorziet een mogelijk tekort op tijd en gaat goed voorbereid met zijn bank in gesprek. Met een liquiditeitsprognose onder de arm en een passend verhaal waarom je extra krediet nodig hebt, en hoe lang. Ook moet er een beeld van de toekomst zijn. Wat zijn de ambities, wanneer worden vervangingsinvesteringen verwacht en is de huidige bedrijfsvoering toekomstbestendig? Als we samen tevens kunnen becijferen dat er met een prognosemelkprijs (niveau van iets onder gemiddelde van afgelopen 5 jaar) op het bedrijf niets aan de hand is, is er geen reden om geen extra krediet te verlenen voor een melkveehouder. "

Of registreer je om te kunnen reageren.