Rundveehouderij

Achtergrond

Koeien weiden met virtuele afrastering

Is het mogelijk om koeien te weiden met behulp van signalen zonder zichtbare afrastering? Op deze vraag hoopt het project GrazeGuide van Innovatieprogramma Dairy Campus antwoord te geven.

Efficiënt beweiden is mogelijk met stripgrazen, waarbij melkvee een hoog percentage afgraast. Door de hoge arbeidsbehoefte van het telkens verplaatsen van de afrastering, past echter slechts een klein aantal melkveehouders stripgrazen toe.

Dairy Campus onderzoekt of stripgrazen efficiënter kan door het weiden van koeien met behulp van signalen. "We willen onderzoeken of het mogelijk is om runderen met signalen te sturen en ze zo in een bepaald en in de tijd variabel graasgebied te houden", zegt projectleider Pieter Hogewerf. "Ook de impact van deze signalen op dierenwelzijn nemen we mee in ons onderzoek." Het doel van het project GrazeGuide is om efficiënt graslandgebruik te realiseren met weinig arbeid.

Meer over project: GrazeGuide

Doel: onderzoek naar arbeidsextensieve, efficiënte en welzijnsvriendelijke weidegang met virtuele afrasteringsmethoden (geen zichtbare afrastering).
Projectleider: Pieter Hogewerf, Wageningen UR Livestock Research.
Betrokken instellingen: Dairy Campus, Veenweiden Innovatiecentrum, Carus, Courage en HAS Den Bosch.
Financiers: Courage, Dairy Campus Innovatiefonds, Melkveefonds.
Status: lopend.
Looptijd: eerste project in 2013, huidige project tot eind 2016.

GrazeGuide werkt met onzichtbare afrastering

Het principe van GrazeGuide is eenvoudig. De koe krijgt aan haar halsband een sensor, die stuursignalen geeft zodra het dier een onzichtbare, ingegraven afrastering nadert. Een rond een perceeldeel ingegraven draad (ringleiding) geeft continu een signaal af. De sensor in de halsband ontvangt dit signaal als het dier in de buurt van deze leiding komt. De ringleiding geeft een waarschuwingssignaal - geluid - als het dier de grens van het graasgebied nadert en een correctiesignaal - elektrische schok - als grensoverschrijding dreigt. Deze methode van diersturing heet wireless of virtual fencing.
"Ook met gps is een virtuele grens te definiëren via geografische coördinaten en het afgeven van signalen via positiebepaling in de halsbandsensor", zegt Hogewerf. "Dat maakt aanpassing van de grenzen van een graasgebied eenvoudig. Bovendien heb je met gps meer mogelijkheden om koeien te sturen."
Maar gps geeft nog te veel technische belemmeringen, zoals een hoog energieverbruik. In het project GrazeGuide wordt daarom gewerkt met ingegraven ringleidingen. Het concept virtual fencing is niet nieuw. In 2000 werd hiermee in de Verenigde Staten al geëxperimenteerd en in 2008 in Australië.

Koeien leren snel

Tussen 2013 en 2015 zijn verkennende proeven uitgevoerd in samenwerking met Carus en Courage op Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Hieruit blijkt dat koeien zich laten sturen met signalen, maar ook dat dieren zich niet altijd laten tegenhouden door de virtuele afrastering als er andere dieren aan de andere zijde lopen. Hogewerf: "Dit voorjaar testen we GrazeGuide op Dairy Campus met 16 melkkoeien, waarbij we ook te maken krijgen met tochtige koeien." Later in het jaar beoordelen betrokken partijen welke beweidingssystemen mogelijk zijn met GrazeGuide. Onder meer of het mogelijk is om in de loop van de dag de percelen enkele keren aan te passen.

De koe krijgt een waarschuwingssignaal - geluid - als ze de grens van het graasgebied nadert en een correctiesignaal - elektrische schok - als grensoverschrijding dreigt.</p>
<p><em>Foto: Pieter Hogewerf</em>
De koe krijgt een waarschuwingssignaal - geluid - als ze de grens van het graasgebied nadert en een correctiesignaal - elektrische schok - als grensoverschrijding dreigt.

Foto: Pieter Hogewerf

Van belang is om koeien te leren hoe het systeem werkt, zodat ze bij het waarschuwingssignaal al niet verder richting de ringleiding bewegen. De dieren hebben dan controle over de situatie, zodat ze een elektrische schok kunnen vermijden. "Het ligt voor de hand om een geluidsignaal te gebruiken als waarschuwing voor de koeien, maar het is mogelijk dat het dier gevoeliger is voor andere informatie", vertelt Hogewerf. Hij geeft aan dat het onthouden van de vorige grenspositie nadelig kan uitpakken voor toepassing van GrazeGuide. Ook dat wordt onderzocht. De dierexperimentcommissie van Wageningen UR heeft op advies van de Centrale Commissie Dierproeven goedkeuring verleend aan uitvoering van de GrazeGuide-proeven.

Lees het artikel 'Innoflexstallen voor vernieuwend onderzoek'. Check het Innovatieprogramma Dairy Campus in dossier Dairy Campus

Bekijk deze Engelstalige video: Farming of the Future - Cowcontrol

Of registreer je om te kunnen reageren.