Rundveehouderij

Achtergrond 1322 x bekeken 2 reactieslaatste update:8 apr 2016

Koe-kalfdiscussie ontaardt in welles-nietesspel

'Wat je denkt dat de waarheid is, hoeft niet altijd de waarheid te zijn.' Dierenarts Jan Hulsen van Vetvice merkte dit afgelopen week op tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Eyes on Animals in het Brabantse Riel.

Tijdens de bijeenkomst op 1 april stond vooral de koe-kalfdiscussie centraal. Ofwel: hoe lang moet je een kalf na geboorte bij de koe houden?

Sector in beroering door aangenomen kalvermotie PvdD

De aangenomen kalvermotie van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft veel losgemaakt in de sector. De Tweede Kamer vindt dat er een plan van aanpak moet komen dat er op gericht is kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten. Onzin, roept een grote groep melkveehouders. Het is volgens deze groep het beste om een kalf na de geboorte juist zo snel mogelijk bij de koe weg te halen. Dat bespaart op het gebied van zowel diergezondheid als dierenwelzijn een hoop ellende.

Kalf langer bij koe vergt financiële compensatie

Tegelijkertijd is er in Nederland een kleine groep, 40 melkveehouders, die de kalveren al jaren langer bij de koe laat lopen. Ongevraagd worden deze melkveehouders door de PvdD en dierwelzijnsorganisaties opgevoerd als voorbeeld voor de rest van de sector. Ze hebben zo hun eigen redenen om te werken zoals ze werken. Daarbij geven ze aan dat een financiële compensatie nodig is om kalveren langer bij de koe te kunnen houden.
Als een kalf van een totale productie van 8.500 kilo melk per jaar 1.500 kilo verorbert, moet daar extra opbrengst tegenover staan, zo betoogt in Riel één van de genoemde 40 melkveehouders. Dit kost een biologisch melkveebedrijf bij de huidige melkprijs al snel €480 extra per kalf per jaar. Voorlopig lijkt zo'n vergoeding er nog niet in te zitten. Dus is de voorlopige conclusie dat het een hele uitdaging is om voldoende inkomen te genereren als je er voor kiest een kalf een langere periode bij de koe te laten lopen en onbeperkt laat drinken.

Dierenarts Jan Hulsen zegt dat een kalf langer bij de koe houden qua management en vakmanschap niet eenvoudig is, maar dat het voor melkveehouders altijd interessant is om te kijken naar wat beter of anders kan.</p>
<p><em>Foto: Henk Riswick</em>
Dierenarts Jan Hulsen zegt dat een kalf langer bij de koe houden qua management en vakmanschap niet eenvoudig is, maar dat het voor melkveehouders altijd interessant is om te kijken naar wat beter of anders kan.

Foto: Henk Riswick

Kalf bij koe biedt veehouders én kalveren voordelen

Voor Vetvice is het met de kennis van nu helder: of je haalt een kalf direct na geboorte weg of je wacht minimaal 2 maanden. Daarbij tekent Hulsen aan dat het wat betreft management en vakmanschap zeker niet eenvoudig is om kalveren langer bij de koe te houden. Dat betekent volgens hem niet dat elke melkveehouder het daarom automatisch als absurd en onhaalbaar moet veroordelen. Het is altijd interessant om te kijken wat beter of anders kan.

Zo toont professor Dan Weary, verbonden aan de universiteit van British Columbia (Canada), met onderzoek aan dat vroege groepshuisvesting van kalveren veel voordelen biedt voor zowel de fysieke (hogere voeropname) als sociale ontwikkeling (snellere aanpassing) van de kalveren. Ook het langer bij de koe houden van een kalf kan deze voordelen bieden. Het lijkt in ieder geval de moeite waard hier goed naar te kijken, zonder veehouders direct in een hoek te zetten.

Omdat de discussie is gestart vanuit de over het algemeen onder boeren niet geliefde hoek van de PvdD, is deze ontaard in een welles-nietesspelletje. Niet voor niets wil een veehouder die zijn kalveren wel langer bij de koe houdt, liever niet met naam en toenaam in publicaties genoemd worden.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als dit betekend dat bij een dood kalf er geen problemen komen , voorzie ik veel dode kalveren in de toekomst.

 • alco1

  Die veertig bedrijven moeten onder het vergrootglas.
  Zonder de kentallen van die bedrijven te kennen, profileert Thieme deze methode.
  Dat is hetzelfde als praten als een kip zonder kop.
  Ze is gewoon bezig met haar eigen pluche baantje en dat van haar man.
  Als ze echt voor het welzijn van de dieren is ging ze wel voor de Oostvaarder Plassen liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.