Rundveehouderij

Achtergrond 2188 x bekeken 2 reactieslaatste update:15 apr 2016

Kalf langer bij koe is niet realistisch

Voor de gangbare melkveehouderij is het weken of maanden bij elkaar houden van koe en kalf niet realistisch. Dit stelt het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein op basis van een enquête onder 534 melkveehouders.

Op bedrijven met ligboxenstallen en relatief grote aantallen hoogproductieve Holstein-koeien is de kans reëel dat daarmee de problemen met het welzijn en de gezondheid van koe en kalf drastisch toenemen. Los van het feit dat er bij de meeste veehouders geen draagvlak is voor 'kalf bij koe', is ook het effect ervan op de langere termijn niet duidelijk.

Koe is van nature afstandelijk tegen kalf

Koeien zijn van nature afstandelijk tegen hun kalf. Het moedergedrag wordt aangestuurd door verschillende factoren en in stand gehouden door prikkels van het kalf. Ontbreken die prikkels, dan verdwijnt het moedergedrag al snel.
Melkkoeien zijn als gevolg van domesticatie, selectie en ontbreken van ervaring met het grootbrengen van kalveren minder gevoelig geworden voor de prikkels van het kalf. Dit verklaart waarom niet gesteld kan worden dat een vroege scheiding van koe en kalf ernstige welzijnsgevolgen heeft. Er ontstaat geen hechte band, waardoor stress als gevolg van scheiding in de meeste gevallen achterwege blijft. De verminderde gevoeligheid van de koe voor prikkels van het kalf betekent niet dat de koe gevoelloos is of dit gevoel niet kan ontwikkelen. In die zin kan het langer bij elkaar houden de kwaliteit van leven verbeteren, mits de voordelen voor zowel koe als kalf groter zijn dan de nadelen.

Klein deel veehouders scheidt koe en kalf direct

Van de geënquêteerde veehouders haalt 16% het kalf direct na de geboorte weg bij de koe. Op 50% van de bedrijven likt de koe het kalf eerst droog. De overige veehouders scheiden koe en kalf pas na 1 of 2 dagen. Belangrijkste reden voor de veehouder om het kalf bij de koe weg te halen zijn: verminderde stress bij de koe (73%), tijdige biestopname door het kalf (66%) en minder ziekteoverdracht (43%).
Van de veehouders geeft 83% aan geen behoefte te hebben zijn werkwijze aan te passen, toch heeft 61% wel begrip voor het feit dat dit voor consumenten moeilijk te aanvaarden is. Driekwart van de veehouders vindt kalf bij koe geen goed idee, maar 12% wil wel nadenken over wat maatschappelijk acceptabel is. En 6% wil kalf bij koe overwegen omdat het aansluit bij de natuur.

Consument moet betalen voor kalf bij koe

Van de veehouders (61%) die wel begrip voor het maatschappelijk standpunt hebben, is een deel ook wel gemotiveerd om het kalf 1 of 2 dagen bij de koe te laten. Wil de consument dat het kalf nog langer bij de koe blijft, dan moet hij daarvoor de meerkosten betalen. De onderzoekers adviseren veehouders om via differentiatie van melkstromen de meerwaarde van kalf bij koe te verzilveren. Zo kan ook het aandeel van bedrijven dat dit concept wil toepassen op basis van de marktvraag groeien. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor het analyseren en integreren van kalversterfte in ketenkwaliteitssystemen, zodat veehouders beloond worden voor hun goede prestaties.

Laatste reacties

  • veldzicht

    Kunnen beter maar die discussie stoppen over kalf bij de koe,
    Een raar onzinnig voorstel van PvdD ,het is niks en zal nooit wat worden en alleen bedoeld om een beetje aandacht te trekken.
    En een handvol boeren die het wel willen zou ik zeggen wat let ze.

  • koestal

    De burger heeft altijd gelijk,weet ook niet meer dan dat z,n neus lang is !

Of registreer je om te kunnen reageren.