Rundveehouderij

Achtergrond 2178 x bekeken

InnoCalf voor optimale opfok kalveren

Hoe ontwikkelen kalveren zich optimaal tot melkkoeien die lang meegaan en een hoge levensproductie realiseren? Op Dairy Campus werkt een aantal partijen samen aan een innovatief kalveropfokconcept: innoCalf.

Voor een goede benutting van de productiecapaciteit van een melkkoe is een goede opfok van het dier cruciaal. Op veel melkveebedrijven kunnen veehouders in het optimaliseren van de kalveropfok nog een slag maken. Een aantal partijen werkt samen in het project innoCalf om te komen tot een optimale opfok van kalveren. "Belangrijke oorzaken van een suboptimale opfok zijn gebrek aan aandacht, tijd en een heldere werkwijze. Dat risico neemt toe bij schaalvergroting", zegt projectleider Jetta Heeres. Bij de ontwikkeling van het nieuwe opfokconcept is er ook veel aandacht voor arbeidsgemak en arbeidsbesparing voor de melkveehouder.

Project: innoCalf

Doel van het nieuwe kalveropfokconcept zijn gezonde kalveren die zich optimaal ontwikkelen tot melkkoeien die lang meegaan en een hoge levensproductie realiseren. "Om een optimale gezondheid en groei van het jonge dier te borgen, is een integrale aanpak van kalveropfok noodzakelijk", zegt Heeres. De samenwerkende partijen nemen alle relevante aspecten van kalveropfok mee in het innoCalf-concept. Deze aspecten zijn voeding van geboorte tot 6 maanden leeftijd, huisvesting, arbeidsefficiëntie en management (verzorging) met de nadruk op hygiëne en diergezondheid.

Naast kalvermelk ook kracht- en ruwvoer

Het project vergelijkt twee kalvermelkschema's gedurende de eerste 9 weken op groei en ontwikkeling van het kalf. Het LifeStart-programma van Sprayfo (50 kilo melkpoeder) en een intensiever LifeStart-voerschema met nagenoeg onbeperkt kalvermelk (70 kilo melkpoeder). Doel van LifeStart is maximale ontwikkeling van het kalf in de eerste 2 maanden. Centraal staat een goede ontwikkeling van uierweefsel en vitale organen, die zijn belangrijk voor een optimale prestatie van de toekomstige vaars,
Naast kalvermelk krijgen de kalveren kracht- en ruwvoer. De onderzoekers vergelijken een innovatief arbeidsbesparend voer van ForFarmers met het verstrekken van traditionele voeders. Naast veel arbeidsgemak is de verwachting dat het innovatieve voer ook positieve effecten heeft op de ontwikkeling van het kalf.

Testen nieuw huisvestingssysteem

Daarnaast wordt een nieuw huisvestingssysteem onderzocht. Traditioneel zijn de kalveren, na opvang in eenlingboxen, in groepen op stro gehuisvest met een drinkautomaat of in kleinere groepen met voeding via (speen)emmers of milkbars. Het nieuwe systeem van VDK products is een combinatie van individuele huisvesting (eenheden van vier individuele boxen), waarna vier kalveren in één groep staan in een groepshok met een loop/vreetgedeelte en een liggedeelte. "Naast een strobed onderzoeken we twee alternatieven, zoals ligbed op groei, ontwikkeling, hygiëne en arbeidsbesparing."

Consequente werkwijze met aandacht voor kalf

Voor een optimale hygiëne en gezonde, vitale kalveren zijn protocollen of vaste standaarden belangrijk. Met consequent en volgens vaste routines werkzaamheden uitvoeren, krijgen kalveren de aandacht die ze verdienen. Hierbij gaat het niet alleen om vaarskalveren, maar ook om een goede opfok van stierkalveren in de eerste weken. "Het is belangrijk dat de melkveehouderij haar verantwoordelijkheid neemt voor levering van gezonde en vitale kalveren aan vleeskalverhouders", zegt Heeres.
De samenwerkende partijen vinden het voor een succesvolle innovatie belangrijk om melkveehouders als eindgebruikers al in een vroeg stadium te betrekken bij het onderzoek. Een klankbordgroep van melkveehouders toetst gedurende het project het innoCalf-concept op praktische uitvoerbaarheid.

Lees ook: 'Innoflexstallen voor vernieuwend onderzoek'. Bekijk meer info over Innovatieprogramma Dairy Campus in dossier Dairy Campus.

Foto

  • InnoCalf voor optimale opfok kalveren

Of registreer je om te kunnen reageren.