Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:4 mei 2016

Focus op fokken duurzame melkkoe

Er is een verband tussen genomische fokwaarden voor gezondheid en efficiëntie en de werkelijke prestaties van koeien. Daardoor kunnen veehouders duurzaam vee fokken.Op Dairy Campus loopt sinds april 2015 het project 'Innovatieve fokkerij voor efficiëntie en gezondheid'.

De eerste resultaten laten zien dat dieren met een hogere genomische fokwaarde voor efficiëntie ook daadwerkelijk meer melk produceren. De dieren met een hogere genetische fokwaarde voor gezondheid hebben een kortere tussenkalftijd. Op basis van genomische testen zijn alle koeien op Dairy Campus ingedeeld in twee groepen, herkenbaar aan de kleur halsband. Een groep met als fokdoel gezondheid en een andere groep met efficiëntie als fokdoel. "Er is nu nog veel overlap in de genetisch aanleg tussen dieren in de twee groepen. Maar door verdergaande selectie kunnen we in de toekomst dieren fokken die zich duidelijk onderscheiden op gezondheid of op een efficiënte melkproductie", vertellen de projectleiders Yvette de Haas en Roel Veerkamp.

Project: Innovatieve fokkerij voor efficiëntie en gezondheid

Doel: toepassen van de nieuwste fokkerijtechnieken voor het fokken van een duurzame koe die gezonder is en efficiënter melk produceert.
Projectleiders:Yvette de Haas en Roel Veerkamp, Wageningen UR Livestock Research.
Betrokken instellingen: Wageningen UR Livestock Research, CRV en Dairy Campus.
Financiers: CRV en Innovatiefonds.
Status: lopend.
Looptijd: 1 april 2015 t/m 31 maart 2019.

Tools voor fokken duurzame melkkoe

De tools voor het fokken van een duurzame melkkoe zijn: fokwaarden voor gezondheid en voor efficiëntie, selectie (aan vrouwelijke kant) op basis van genomische fokwaarden en de InSire Talentscan. Het innovatieve fokkerijconcept maakt gebruik van de nieuwste fokkerijtechniek genomic selection (InSire TalentScan van CRV) en de nieuwste fokkerijtools van CRV (Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie).
Met de Better Life-indexen kunnen veehouders stieren kiezen die milieuvriendelijke dochters vererven, omdat zij voer efficiënt omzetten in melk (efficiëntielijn). Of stieren kiezen die gezonde dochters vererven, die gemakkelijk te managen zijn en minder antibiotica nodig hebben (gezondheidslijn). "Daarnaast gebruiken we data op basis van een protocol ontwikkeld in het project Smart Dairy Farming", zegt De Haas. "Hierbij verzamelen we data voor kenmerken als melkproductie, klauw- en uiergezondheid, ketose, metabole ziekten, afvoerredenen, vruchtbaarheid, levensduur en voeropname van melkkoeien."
Ook stroomt op Dairy Campus vrouwelijk vee uit het CRV-fokprogramma in met gemiddeld een zeer hoge genetisch aanleg voor gezondheid en efficiëntie. Het doel is om selectielijnen te creëren voor gezonde, efficiënte melkkoeien door aan de vrouwelijke kant streng te selecteren op deze indexen en altijd de beste stieren te kiezen op basis van deze indexen.

Prestaties in de praktijk

Door toepassing van het innovatieve fokkerijconcept gaat de genetische aanleg van de veestapel op Dairy Campus tot de top van Nederland behoren. Verbetering van prestaties van melkvee wat gezondheid, efficiënt voergebruik en een efficiëntie melkproductie betreft, is van belang voor de gehele Nederlandse melkveesector. "Melkveehouders en anderen zijn soms nogal sceptisch over nieuwe fokkerijtools die nu beschikbaar zijn en komen, maar het gaat er wel voor zorgen dat dieren daadwerkelijk beter gaan presteren", weet Veerkamp.
Fokkerij verbetert de gezondheid en efficiëntie en daarmee het rendement en duurzaamheid van de Nederlandse melkkoe. Ook versnellen nieuwe fokkerijtools de genetische vooruitgang. Door het delen van de innovatieve fokkerijkennis met melkveehouders, kan de praktijk ook profiteren van de nieuwe foklijnen. "Een gezonde koe die voer efficiënt omzet in melk, levert de beste prestaties. Dat is altijd in het voordeel van de melkveehouder", vindt De Haas.

Lees ook: 'Innoflexstallen voor vernieuwend onderzoek'. Bekijk meer info over Innovatieprogramma Dairy Campus in dossier Dairy Campus.

Of registreer je om te kunnen reageren.