Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:13 apr 2016

38.552 kalveren minder geïmporteerd, Duits aandeel groeit

De kalverimport blijft onverminderd dalen. De groeiende melkveestapel in Nederland en Duitsland is hiervoor de belangrijkste oorzaak.

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de Nederlandse kalverhouderij 38.552 buitenlandse kalveren minder opgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van overheidsdienst RVO.nl. Er werden 170.2211 kalveren ingevoerd, tegen 208.763 in 2015.

Groei melkveestapel

Belangrijke reden voor de forse daling is de groei van de Nederlandse melkveestapel. Statistiekbureau CBS telde in december met 1,61 miljoen koeien een groei van 7%. Ook de vleeskalverstapel groeide afgelopen jaar met 16.000 stuks. Daarnaast is de export van kalveren jonger dan een maand aan banden gelegd. Dat levert op jaarbasis nog eens circa 20.000 kruislingkalveren op die hun plek in Nederlandse kalverstallen moeten vinden in plaats van naar Frankrijk en Spanje geëxporteerd te worden.

Alleen Duitsland levert meer kalveren

Binnen de kalverleverende landen is Duitsland de enige waarvan het aantal geleverde kalveren toenam. In het eerste kwartaal werd een kleine 130.000 kalveren uit Duitsland gehaald, 2,6% meer dan in het eerste kwartaal van 2015. Daarmee groeit het Duitse aandeel van tweederde naar ruim driekwart van alle geïmporteerde kalveren. Dit komt onder andere door de forse groei van de Duitse veestapel.

Het aandeel kalveren uit Polen, Baltische Staten, Tsjechië en Slowakije is afgenomen van 10% naar 7,4%. Ook de invoer vanuit Ierland is fors teruggelopen. Werd vorig jaar in februari en maart nog respectievelijk 3.922 en 21.311 Ierse kalveren op transport gezet, dit jaar waren dat er 2.044 en 5.435.

Kalveren dichterbij huis halen

Naast de groeiende melkveestapel wil de kalverhouderij nadrukkelijker de kalveren dichter bij huis vandaan halen. Daar speelt de commotie over transportafstanden van eind vorig jaar nauwelijks een rol. De sector is al een paar jaar bezig het aantrekken van kalveren op kortere afstanden en gaat daar steeds bewuster mee om. De tijd dat er grote aantallen kalveren vanuit bijvoorbeeld Oost-Europa deze kant op komen, is definitief voorbij.

Herkomstvermelding

De consument heeft daarin ook een rol. Vanwege de verplichte herkomstvermelding op etiketten is duidelijk waar een kalf geboren, gemest en geslacht is. Een klein deel van de Europese kalfsvleesconsumenten zet kritische vraagtekens bij Oost-Europees geboren, Nederlands gemest en geslacht.

Dat de Nederlandse kalverhouderij de kalveren dichter bij huis koopt, valt niet overal in goede aarde. Veehandelaren in bijvoorbeeld Ierland, Polen en de Baltische staten zien hun handel wegvallen en doen hun beklag bij hun Nederlandse afnemers. Het belangrijkste weerwoord van die Nederlandse handelsman is het grote eigen aanbod, waardoor ze die buitenlandse kalveren gewoonweg niet kunnen plaatsen.

Of registreer je om te kunnen reageren.