Rundveehouderij

Achtergrond

Zuivelmarkt na Pasen lusteloos en zwak

De zuivelmarkt komt lusteloos en zwak uit de paasperiode te voorschijn. De prijzen zijn stabiel tot dalend.

Alleen op de botermarkt lijkt iets meer koopinteresse te bestaan, maar ook dit heeft vooralsnog geen effect op de prijzen. De boterprijs op de spotmarkt schommelt tussen de €2.350 en €2.400 per ton.

Op de melkpoedermarkt is de stemming ook mat. Wie product moet verwerken en nog geen geschikte koper heeft gevonden, produceert voor interventie. De vrije markt is slechter.

België meldt meeste poeder voor interventie aan

Door deze situatie en door het gebrek aan alternatieven, wordt volop voor interventie geproduceerd. Wel valt op dat Nederland daarbij geen koploper is. Van de ruim 144.000 ton die volgens de laatste gegeven is EU-interventie zit, is het grootste afzonderlijke deel aangemeld in België. Het gaat om ruim 22.000 ton.

Dit wil overigens weer niet zeggen dat de Belgische zuivel bovenmatig veel voor de interventie produceert. Er wordt veel in België opgeslagen vanwege de nabijheid van havens, opslagruimte en soepele procedures voor de inklaring. Na België, zitten vooral veel voorraden in Duitsland, Frankrijk en Polen.

Productie voor interventie rendabel

Productie voor interventie kan zelfs prima renderen voor bedrijven die de capaciteit hebben. Mageremelkconcentraat kost rond €1.000 per ton. De droogkosten bedragen €300 tot €400 per ton. Het resterende bedrag (tot aan €1.698 per ton) is winst. Dit gaat vanzelf wel ten koste van de melkprijs die boeren ontvangen.

De markt voor vloeibare zuivel blijft ook zwak, met verdere druk in het vooruitzicht.

Prognose: stabiele tot dalende markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.