Rundveehouderij

Achtergrond

Stroeve handel slachtkoeien houdt aan

Slachterijen hebben te maken met een tegenvallende vraag naar rundvlees, de marges zijn negatief en slachterijen proberen daarom druk te houden op de prijzen.

Afgelopen week hebben diverse slachterijen hun prijzen wat verlaagd en uiteindelijk daalde de prijs met een paar centen per kilo. Opvallend is dat de moeizame handel valt in een periode waarin in voorgaande jaren de prijzen altijd stegen.

Het aanbod van slachtkoeien blijft stabiel op een redelijk hoog niveau, tot en met week 8 ligt het aantal slachtingen 15% hoger dan in de eerste 8 weken vorig jaar. Verwacht wordt dat de prijsdruk nog even aanhoudt en dat prijzen moeizaam stabiel kunnen blijven.

Groot aanbod jongvee

De handel in gebruiksvee is momenteel zeer rustig. De vraag naar melkkoeien is klein en de prijs van een eerste kwaliteit melkkoe blijft moeizaam stabiel op €1.300. Een ander verhaal is dat bij het jongvee de prijzen flink onder druk staan. Het aanbod van jongvee is groot door de invoering van de fosfaatrechten. Melkveehouders doen liever wat jongvee weg en houden wat extra koeien aan.

Prognose: Prijsdruk.

Meer informatie over de prijzen van slachtkoeien vindt u via de volgende linkjes in Boerderij op Maat:
Koeien Leeuwarden
Koeien Vee & Logistiek

Of registreer je om te kunnen reageren.