Rundveehouderij

Achtergrond 1714 x bekeken 1 reactie

Fonterra wil profiteren van hogere winstmarges in foodservice

Fonterra wil meer melk verwerken tot producten met toegevoegde waarde. Voorlopig moet de Nieuw-Zeelandse zuivelonderneming het echter nog vooral hebben van de productie van vollemelkpoeder.

Het blijft lastig uit te leggen. Leden-melkveehouders van Fonterra beuren momenteel een kale melkprijs van omgerekend rond de €0,18 per kilo melk. De winst van de coöperatie over de eerste helft van het boekjaar steeg tegelijk met maar liefst 123% naar €245 miljoen. Als pleister voor het bloeden is er voor de leden, als gevolg van de hogere winst, een relatief hoog dividend van 2 cent per kilo melk. Om de leden verder tegemoet te komen wordt het dividend eerder dan gebruikelijk uitgekeerd.

Weinig invloed op proces

Voor topman Theo Spierings is het helder. Op de hoogte van de kale melkprijs heeft hij geen invloed. Fonterra's melkprijs is gekoppeld aan de verkoopprijzen van bulkzuivel op de wereldmarkt. Natuurlijk zijn er de ambities om meer melk te verwerken tot producten met toegevoegde waarde, maar dat is een proces van de lange adem. Fonterra moet het voorlopig vooral hebben van de verkoop van vollemelkpoeder.

Spierings toont zich desondanks optimistisch over de ontwikkelingen van de zuivelmarkt op de langere termijn en is, los van de slechte melkprijs, tevreden wat betreft de prestaties van zijn onderneming. Het bedrijfsresultaat nam met 77% toe naar bijna €400 miljoen terwijl de omzet met 9% daalde naar €5,3 miljard. Zowel met de resultaten van ingrediëntendivisie (plus 27% naar €372 miljoen, exclusief niet-toegerekende kosten) als consumer- en foodservice-divisie (plus 108% naar €145 miljoen) is hij tevreden. Het lukte gedurende de eerste helft van het seizoen om 235 miljoen kilo melk extra binnen foodservice te verwerken. Dat is mooi meegenomen aangezien de brutowinstmarge per liter melk binnen foodservice ligt op 28%, tegenover 15% binnen ingrediënten. Doelstelling is dan ook om de omzet binnen foodservice tot 2023 met ruim een miljard op te krikken naar €3 miljard.

Onbalans

Ondanks genoemde ambitie blijft voorlopig de ingrediëntendivisie, het eerste half jaar goed voor een omzet van €4 miljard, veruit de belangrijkste binnen het concern. Ter illustratie: de divisie ingrediënten is goed voor de verwerking van 12,5 miljard kilo melk terwijl binnen foodservice 2,5 miljard kilo wordt verwerkt. De zuivelonderneming verwacht eind dit jaar voor wat betreft vollemelkpoeder oplopende prijzen. De onbalans in vraag en aanbod is volgens coöperatievoorzitter John Wilson niet zo groot als de huidige prijzen doen vermoeden. Een incident als een boycot of weersfenomeen kan het tij snel doen keren.

Eén reactie

  • parnas

    De FC kijkt naar Fonterra en Fonterra kijkt naar de FC.
    Zelf goede winsten behalen en de leveranciers onder de kostprijs uitbetalen.
    Ze moeten zich schamen. Maar wat is daar tegen te doen?
    Spierings heeft een goede leerschool gehad.

Of registreer je om te kunnen reageren.