Rundveehouderij

Achtergrond

Duurzaamheid levert bij Hochwald tot 2 cent extra op

In 2015 kon Hochwald in Bolsward nog een prima melkprijs neerzetten. Dit jaar gaat ook hier de melkprijs onderuit. Er is meer melk dan de markt aankan. Directeur Koos Elzinga wil samen met de leveranciers oplossingen zoeken. Via meer duurzaamheid kunnen boeren overigens wel bijplussen.

Directeur Koos Elzinga van Hochwald Foods Nederland kijkt tevreden terug op boekjaar 2015. De melkaanvoer steeg wel fors (+7%), maar het bedrijf kreeg de producten nog goed verkocht en kon de leveranciers een knappe melkprijs uitbetalen. Dit jaar wordt het moeilijker, verwacht hij.

"Tegen onze melkleveranciers heb ik in 2015 gezegd: het zou mooi zijn als we de 3 ervoor kunnen houden (qua melkprijs is dit ook gelukt), maar dit zal in 2016 niet het geval zijn. Door de onbalans in melkaanvoer/afzet is dit niet meer vol te houden. De zuivelmarkt is erg moeilijk en we zullen heel veel energie moeten steken om de extra melk verkocht te krijgen. Door het grote melkaanbod op de markt staan de prijzen zwaar onder druk. Overigens moeten we ook met onze leveranciers naar verstandige oplossingen zoeken."

Hochwald Nederland zit met gesuikerde condens, het hoofdproduct van de fabriek, op zich toch in een redelijk goede niche?

"We hebben inderdaad een aantal concurrenten. In Leeuwarden staat een hele grote fabriek die ook condens maakt, en in Duitsland staan er een paar fabrieken – ook van Hochwald – die hetzelfde doen, maar we hebben wel te maken met de gevolgen van een dalende olieprijs en toegenomen instabiliteit op onze afzetmarkten. De grootste markt voor onze producten is het Midden-Oosten en Afrika. De onrust in Libië en vorig jaar Ebola, dat voelen wij."

Maar het is niet zo beroerd als in sommige andere grote segmenten.

"In de kaas of de bulkpoeders lijkt het mij lastiger, maar ook onze producten zijn steeds moeilijker te vermarkten. Wij moeten ook onze energie maximaal aanwenden om onze producten zo goed mogelijk te vermarkten.

Kunnen jullie de toegenomen melkaanvoer wel verwerken in Bolsward?

"De capaciteit is er. We hebben de afgelopen jaren in relatieve stilte voor tientallen miljoenen geïnvesteerd, in nieuwe productie-installaties en –lijnen. Dit jaar gaan we voor een verdere vergroting van de verwerkingscapaciteit. Dat vergt ook een grote investering. Het is niet zo dat we straks al die extra mogelijkheden ook vol gaan benutten, maar wij willen de capaciteit hebben staan. De 'bottleneck' zit nu echter niet in de verwerking. We moeten meer verkopen, maar veel klanten weten dat ook. Als de markt iets positiever werd en meer in balans was, zou het gemakkelijker worden."

Hochwald Foods Nederland heeft per 1 januari de leveringsvoorwaarden flink aangepast. Waarom?

"De aandacht voor duurzaamheid neemt toe en daar spelen wij op in. In de voorbije 2 jaren hebben wij ook het nodige aan duurzaamheid gedaan, maar toen hebben we ingezet op bewustwording van onze melkleveranciers. Ons idee is, dat als je er echt iets mee wilt doen, dat je dan initiatief moet nemen en zelf stappen vooruit moet zetten."

Dat heeft geresulteerd in een uitgebreid programma, met beloningen voor diergezondheid, duurzaamheid, weidegang, energiebesparing. Jullie gaan verder dan veel collega's.

"Wij denken dat anderen ons nog wel zullen volgen. We zetten het zwaarst in op meer weidegang. Daar kunnen leveranciers het meest mee verdienen. De maatschappij vraagt ondertussen ook om meer aandacht voor dierenwelzijn, gezondheid en andere zaken. Daar spelen wij op in, al kan het zijn dat we al werkende nog wat accenten verleggen. In totaal valt er nu zo'n 2 cent per kilo bij te verdienen."

Of registreer je om te kunnen reageren.