Rundveehouderij

Achtergrond

20% minder omzet Ammerland bij 5% meer melk

De Duitse zuivelcoöperatie Ammerland heeft de omzet in 2015 met 18,6% zien dalen tot bijna €639 miljoen. Tegelijkertijd steeg de melkaanvoer met 4,9% tot 1,6 miljard kilo.

De coöperatie investeert volop om de ook nu nog stijgende melkaanvoer te kunnen verwerken en zet daarbij in op extra waardetoevoeging. Ammerland doet dat door productontwikkeling, extra inzet op export naar China en de Verenigde Staten en door het aanbieden van meer melkstromen. Vanaf april vermarkt de coöperatie de Ammerländer Weidemelk, van eigen, gecontroleerde boerenbedrijven. Ook stapt ze in de biologische melkproductie. Vanaf najaar 2017 moet een eerste volume van 30 miljoen kilo op de markt komen.

Iets lagere melkprijs

De melkprijs over 2015 komt inclusief nabetaling uit op €28,52 per 100 kilo. Dat is voor de regio een bovengemiddelde melkprijs, maar is toch iets minder dan het gemiddelde van €29,00 voor Duitsland als geheel, zo meldt Ammerland. In totaal wordt €1,8 miljoen uitgetrokken voor de nabetaling. Daarna resteert nog €1,18 miljoen voor toevoeging aan het eigen vermogen. Dat ligt op 43% van het balanstotaal.

Nieuwe fabrieken

In het voorbije jaar nam Ammerland een nieuwe UHT-fabriek in Oldenburg in gebruik, waarmee het bedrijf zich richt op export naar onder meer Azië. In Dringenburg wordt gebouwd aan een nieuwe kaasfabriek plus weiverwerking. Om sterker te worden op de eigen Duitse markt start Ammerland een reclame-offensief om zo de eigen merken en producten als weidezuivel beter onder de aandacht te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.