Rundveehouderij

Achtergrond

Temperatuursom stijgt met 30 tot 40 graden

Afgelopen week is de temperatuursom behoorlijk toegenomen. Het Noordoosten heeft tot nog toe een T-som die varieert van 207 tot 240 graden.

In het Zuiden en Midden is deze 250 tot 300, terwijl in Zeeland de som al is opgelopen tot vlot boven 300.

Eiwit en opbrengst

De bemestingsstrategie van de veehouder is gericht op het realiseren van een hoog ruweiwitgehalte bij een hoge opbrengst. RE-gras biedt daarvoor mogelijkheden door meerdere opties voor te leggen qua strooimoment en stikstofgift. Het laat daarbij ook zien hoe het uitpakt voor de stikstofbenutting. Ter indicatie: het optimale strooimoment op zandgrond ligt veelal tussen temperatuursom 300 en 400.

Omstandigheden bepalend

RE-gras van het Nutriënten Management Instituut (NMI) geeft advies voor het optimale strooimoment. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Dit advies is gebaseerd op meer dan 300 bemestingsproeven over een periode van 25 jaar. De stikstofbenutting van de aangevoerde mest en kunstmest hangt af van diverse factoren. Het optimale strooimoment wordt beïnvloed door bedrijfsomstandigheden als grondsoort, streefopbrengst en bodemkwaliteit, maar ook het weer van de afgelopen weken en de weersverwachting spelen een rol.

Nieuw RE-gras

Het vernieuwde RE-gras is ook als app beschikbaar. De gebruiker krijgt op basis van zijn locatie een globaal advies, maar kan dat afstemmen op zijn eigen bedrijfssituatie. Dat kan door zelf bodeminformatie en bemestingsgegevens toe te voegen of de streefopbrengst en het gewenste ruweiwitgehalte te wijzigen.

Temperatuursom stijgt met 30 tot 40 graden

Of registreer je om te kunnen reageren.