Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Robot spuit voersilo’s snel brandschoon

Agrarische Service Kruiger (ASK) gebruikt een semi-automatische spuitrobot om krachtvoersilo’s mee te reinigen. Boerderij zag hem aan het werk.

Tot voor kort was het schoonspuiten van een krachtvoersilo voor Joost Kruiger van ASK een gevaarlijke en tijdrovende klus. De iele schoonmaker ging zelf de silo in, om die van binnenuit schoon te spuiten. Hij haalde de vijzelbak onder de silo weg en klom van onder in de silo. Pas daarna kon hij de klus klaren. Die werkwijze was verre van ideaal, vond Kruiger. Hij ging daarom op zoek naar een alternatieve manier om silo’s te reinigen. “Ik zocht een methode waarbij ik niet meer zelf de silo in hoefde.”
Op de videowebsite YouTube zag Kruiger een semi-automatische spuitrobot aan het werk. De Groninger legde contact met de Duitse eigenaar en vertelde hem over zijn plannen. “Hij ging bijna met pensioen en wilde af van het schoonmaakwerk. Ik kon de spuitrobot kopen en kreeg het klantenbestand erbij”, vertelt Kruiger, die de spuitrobot vorig jaar in gebruik nam.
De spuitrobot benadert silo’s vanaf de onderzijde. De reinigingskop van de spuitrobot heeft vier puntstralen en is ­bevestigd aan een statief. Kruiger plaatst het statief tegen of onder de voersilo. Als de voersilo op zo’n 2 meter hoogte staat, kan het statief onder de silo worden geplaatst. In veel gevallen is het laten plaatsen van een extra mangat onderaan de zijwand van de silo nodig om het statief de ruimte te bieden. “Via dit mangat kunnen boeren ook gemakkelijk controleren of een schoonmaakbeurt in de toekomst nog eens nodig is”, aldus Kruiger.

Grondig te werk

Het apparaat werkt simpel. Met behulp van een afstandbediening laat Kruiger het statief omhoog en omlaag gaan. Het spuiten van de silo gebeurt automatisch. De spuitrobot gaat grondig te werk en spuit de silo’s brandschoon. Na een voorwas wordt de silo geschuimd met een inweekmiddel. Het ontvetten van de silo maakt de wand weer glad. Vervolgens wordt de silo nagespoeld. Indien schoon wordt de silo ontsmet, om daarna te worden gedroogd. Het waterverbruik en de duur van de schoonmaakbeurt zijn afhankelijk van de mate van vervuiling. Kruiger: “In principe kunnen we de meeste silo’s binnen anderhalf uur schoonspuiten.”

De praktijk wijst uit dat het reinigen van voersilo’s niet bovenaan het prioriteitenlijstje van veehouders staat. Veel krachtvoersilo’s worden jarenlang niet gereinigd. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel aangekoekte vuiligheid er tijdens het schoonmaken uit sommige silo’s druipt. De mate waarin voersilo’s vervuild raken, is afhankelijk van verschillende factoren. Viezigheid doet zich vaak voor in de bovenzijde van de silo. In silo’s die niet volledig worden gevuld, blijft stof hangen. In combinatie met condens leidt dat tot schimmelvorming. Om vervuiling en schimmelvorming tegen te gaan, is het daarom van belang silo’s goed en volledig te benutten. Dat betekent: helemaal afvullen en volledig leegmaken. Ook de voersoort en de voersnelheid zijn bepalend voor de mate waarin een krachtvoersilo vervuild raakt.

Kostenplaatje

Het reinigen met de spuitrobot kost minimaal € 210 per silo, plus voorrijkosten. De kosten verschillen per bedrijf en hangen onder meer af van het aantal te reinigen silo’s. Als het nodig is een mangat te plaatsen, dan bedragen de kosten € 250 per silo.

Het Innovatiefonds van ForFarmers heeft de semi-automatische spuitrobot van Kruiger beloond met een prestigeprijs ter waarde van € 2.500. De mengvoerfabrikant wijst op het belang van het tijdig en juist reinigen van voersilo’s, om zo verspreiding van schimmels en ziektekiemen tegen te gaan en de voerkwaliteit te waarborgen. Veehouders voorkomen zo dat schimmels in de voersilo een negatief effect op de technische resultaten hebben.

Alternatieven

Er zijn diverse bedrijven die ­silo’s reinigen. Deze werken vrijwel allemaal met een hoogwerker. Daarmee zakt een medewerker in de silo en spuit handmatig de silowand schoon. Voor het ontsmetten van voersilo’s bieden verschillende voerleveranciers een ‘propshot’of ‘siloshot’ aan. Voor het lossen van het voer wordt dit middel in de lege silo geblazen. Schimmelvorming en het aankoeken van voer worden daardoor beperkt, al sorteert nat schoonmaken meer effect.

Laatste reacties

  • new kids

    Mooie uitvinding Kruiger, mijn telefoontje kun je op wachten zou'k haast zeggen.

  • peter1939

    zal wel in KKM regeling komen een keer......periodiek reinigen....

Of registreer je om te kunnen reageren.