Rundveehouderij

Achtergrond

'Rendement voor veehouder uit diergezondheid'

Een interactieve workshop is een mooi middel om zaken op gebied van diergezondheid bespreekbaar te maken. Dierenarts Ton Pijs is enthousiast.

In 'De Oosthof' zitten drie dierenartspraktijken (Gelre dierenartsen, dierenartspraktijk de Hagmolen en dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal) om diergezondheid op een hoger niveau te brengen. Een van de middelen is het organiseren van bijeenkomsten voor veehouders. Ton Pijs (44) is rundveedierenarts en leidde onlangs een workshop over droogzetten.

Hoe bevalt zo'n workshop?

"Een workshop is een prima middel om een paar uur lang actief over een onderwerp te spreken. We krijgen daar input bij van andere deskundigen of erfbetreders. In dit geval was Otlis Sampimon van Zoetis daar bij betrokken. Samen met de vragen van de veehouders kun je in relatief korte tijd al veel aspecten van droogzetten bespreken."

En dat kan niet tijdens de bedrijfsbezoeken?

"De workshop is een van de manieren waarop we bijvoorbeeld het onderwerp droogstand bij onze veehouders onder de aandacht willen brengen. Een aantal onderwerpen vertel je niet even tijdens de drachtcontrole. Dat is een proces van langere tijd. We hebben voor onze veehouders allemaal hun bedrijfsspecifieke situatie bepaald en die meegedeeld. Van daaruit ga we werken aan een plan. En je gaat dan ook evalueren of de ingezette strategie tot resultaat leidt. Dat je via een workshop dan al heel veel basiskennis kan meegeven helpt enorm in de discussie die er bij de individuele gesprekken op volgen.'

Welke onderwerpen heb je nog meer in de planning?

"We hebben nu voor het eerst op voorhand drie onderwerpen benoemd die we dit jaar willen behandelen. Naast droogzetten zijn dat IBR/BVD en vruchtbaarheid. Het moeten onderwerpen zijn die ten eerste actueel zijn en ten tweede rendement voor de veehouder kunnen opleveren. Naar aanleiding van elke workshop krijgen we van de veehouders ook input voor onderwerpen voor nieuwe workshops. Klauwen is zo'n onderwerp dat vaak genoemd wordt. Dat is iets om voor volgend jaar op de agenda te zetten."

Worden cursussen of workshops herhaald?

"Dat hangt ervan af. Als wij merken dat de kengetallen op bepaalde bedrijven ruimte bieden voor verbetering zouden we deze veehouders actief kunnen benaderen om eens zo'n workshop te volgen. Soms is het ook nodig dat je mensen op die manier (actief) bewust maakt dat er dingen beter kunnen op hun bedrijf.

Zouden andere dierenartspraktijken dit ook moeten doen?

"Ieder moet dat voor zich uitmaken. Ik weet dat er meer dierenartspraktijken zijn die hun klanten workshops aanbieden. En ons bevalt het ook erg goed. Natuurlijk kunnen er altijd meer dierenartspraktijken gebruik van maken. Het is een mooie manier om bepaalde onderwerpen bij de veehouders te laten landen om ze zo vervolgens op het individuele bedrijf te bespreken. Dat leidt tot verbetering van het resultaat van het bedrijf en dát is dan ook de toegevoegde waarde: verbeteren van het rendement van het bedrijf. Elke workshop wordt op een bedrijf gegeven met een gedeelte in de stal en een gedeelte in de keuken. Dat maakt zo'n middag ook interessant en afwisselend."

Is het ook een stukje klantenbinding?

"Ja, ook natuurlijk. Maar daar is het ons niet alleen om te doen. We willen echt de diergezondheid bij de individuele bedrijven verbeteren want dat levert altijd een beter rendement op."

Of registreer je om te kunnen reageren.