Rundveehouderij

Achtergrond

Ontwikkeling Verbeterd Roodbont in beeld

Teun Eindhoven heeft een fotoboek gemaakt met daarin de ontwikkeling van het Verbeterd Roodbonte ras. Veel is veranderd, maar hij ziet ook veel overeenkomsten in het ras over de jaren heen.

Tijdens de jaarvergadering van het Verbeterd Roodbont Stamboek presenteerde Teun Eindhoven een boek over het ras. Het boek, 'Het ontstaan van het Verbeterd Roodbonte vleesras tot en met 1937/2013', laat in voornamelijk beelden de ontwikkeling van het Nederlandse dikbilras zien. Er worden 25 verschillende bloedlijnen beschreven.

Het boek telt 137 pagina's met 287 foto's en krantenknipsels. Eindhoven, voormalig slager en hobbyvleesveehouder, is al jaren actief voor het stamboek, onder meer met het onderhouden van de site en fotografie. Alle beschikbare foto's zijn door hem gedigitaliseerd en gebundeld.

Waarom een fotoboek gemaakt van het Verbeterd Roodbonte vleesras?

"Er circuleerde al een handgeschreven boek, maar dat bestond uit echte foto's. Frans Kuijpers, jarenlang adviseur van het stamboek en secretaris van de foktechnische commissie, was daar al lang geleden mee begonnen. Het boek was echter te kwetsbaar om te laten circuleren. Daarom ontstond het idee om het opnieuw op te zetten, met digitale foto's. De kennis en het geheugen van Frans Kuijpers is daarbij op papier gezet. Twee kenners van het ras hebben, waar nodig, bloedlijnen en herkomsten gecorrigeerd. Dat is allemaal in het nieuwe boek gebundeld."

Wat viel u op bij het samenstellen van het boek?

"Ten eerste dat er al zo lang dikbillen zijn, ook in het MRIJ-ras kwam het voor. De oudste foto in het boek is gemaakt bij de Nationale Vee- en Paardententoonstelling in Utrecht en daar staan vier jonge dikbillen op de foto. Het is ook mooi om te zien hoe fokrichtingen van vroeger nog terug te zien zijn in de huidige dieren."

Welke stieren en koeien die beschreven staan in het boek hebben een grote invloed gehad op het huidige ras?

"De bloedlijnen van Silvester en Graaf Charlon, beide van Schippershein en Van Zuijlen, hebben dat zeker. De stier Hein van Van Vlerken was de eerste ki-stier van het VRB waar bloedlijnen van beschreven zijn. Bij de koeien behoren Lotte van Hoekman uit Zalk en Gerisa van Rosenthal uit Putten tot de dieren met een grote invloed op het ras."

Hoe is het ras veranderd als je door het boek bladert?

"Het hele gestel van de dieren is veel beter dan vroeger, vooral het beenwerk. Ook zijn er veel minder gebreken. Na de oprichting van het stamboek in 1988 zie je dat snel vooruitgang is geboekt. Het karkas en de slachtkwaliteit zijn denk ik niet veel anders dan vroeger."

Hoe gaat het verder met het boek?

"In de eerste druk worden er 50 gedrukt. Geïnteresseerden in een boek kunnen contact opnemen met het secretariaat van het stamboek, via Marga van Beukelen: beuk615@planet.nl. Als nieuwe stieren ingezet worden, willen we een update van de bloedlijnen maken en dat via ons blad Rond Roodbont verspreiden. Als weer meer foto's beschikbaar zijn, maken we over een aantal jaren een supplement met foto's vanaf 2013."

De vleesveekeuring in Enter (Ov.) op 30 juli 2015. Het vleesvee van het Verbeterd Roodbont-stamboek wordt nauwkeurig bekeken. Het jurylid neemt de dieren nog eens goed de maat. Foto: Henk Riswick
De vleesveekeuring in Enter (Ov.) op 30 juli 2015. Het vleesvee van het Verbeterd Roodbont-stamboek wordt nauwkeurig bekeken. Het jurylid neemt de dieren nog eens goed de maat. Foto: Henk Riswick

Of registreer je om te kunnen reageren.