Rundveehouderij

Achtergrond

DeltaMilk verliest man van het eerste uur

De opgestapte voorzitter van DeltaMilk, Teunis Sterk, realiseerde een droom met een eigen fabriek en een mooie melkprijs. Een sterke leider als hij is niet eenvoudig te vervangen.

Het voortijdige vertrek van Teunis Sterk als voorzitter van DeltaMilk wordt door een reaguurder in de sociale media geïnterpreteerd als een tactische zet: Sterk doet een stap terug om statutaire bepalingen te kunnen omzeilen en straks opnieuw als voorzitter terug te kunnen keren.

Teunis Sterk zet door

Een markant bestuurder, die in het zicht van de haven opstapt, is altijd voer voor discussie, maar Teunis Sterk is niet de man van bestuurlijke spelletjes of Heintje Davids-gedrag. Sterk is juist degene die strak bij de ingezette koers blijft en doorzet tot het gaatje. Soms wordt hij ook in het ongelijk gesteld, maar dan legt hij zich erbij neer. Zoals een aantal jaren terug in het geschil van DeltaMilk met Omega-3 en Özgazi over de melkprijs die Delta zou ontvangen. Delta stelde dat ze recht had op een Cono-conforme melkprijs met alle plussen erbij en ging er vol voor. De rechter concludeerde dat Delta er naast zat, waarna Sterk ook niet meer op de zaak terugkwam.

Opvolging Henk van Bochove

Het lijkt erop dat dit gaan tot het gaatje Sterk ditmaal fataal is geworden, al zijn niet alle details bekend. Sterk had volgens verschillende signalen (hoewel hij er zelf in alle talen over zwijgt) een duidelijke koers uitgezet inzake de opvolging van algemeen directeur Henk van Bochove. Die bevestigde in september vorig jaar dat hij per mei 2016 zou vertrekken. Dat zou nu zijn veranderd, al willen betrokkenen daar niets over kwijt. Deze kwestie lijkt de oorzaak van de crisis bij DeltaMilk/De Graafstroom.

Uit deze zaak komt ook interim-voorzitter Henk Davelaar bovendrijven. Hij zat de afgelopen tijd de vertrouwenscommissie voor die de kwestie moest lijmen.

Met eigen coöperatie hoge melkprijs neerzetten

Wie Sterk gaat opvolgen als voorzitter van DeltaMilk, zal blijken. Feit is dat het niet gemakkelijk zal zijn om een goede vervanger voor Sterk te vinden. Hij wist tot nog toe de hele club achter zich te krijgen en een duidelijke koers uit te zetten. Meer nog, hij wist met DeltaMilk ook de droom te realiseren van de achterban waar Sterk uit voortkomt: met een eigen coöperatie een hoge melkprijs neer te zetten. Sterk was voorheen actief in onder meer de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en bleef het gedachtegoed daarvan uitdragen.

Rust nodig binnen DeltaMilk

Hoe hoog de melkprijs in de voorbije jaren precies was, is een goed bewaard geheim. De boeren van DeltaMilk deden qua melkprijs echter niet onder voor de leden van FrieslandCampina, en dat is een hele prestatie voor een zo kleine, jonge club.

Zakelijk gezien hoeft er bij DeltaMilk en De Graafstroom niet veel te veranderen. Op dat front zijn de zaken in goede handen. Daar wringt het ook niet. Van belang is wel dat de onrust niet verder om zich heen grijpt, beklemtonen alle betrokkenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.