Rundveehouderij

Achtergrond 2284 x bekeken

CRV deelt miljoenen uit ondanks tegenwind in buitenland

CRV keerde €3,1 miljoen aan ledenvoordeel uit. Het ijzersterke vermogen verslechtert fractioneel.

Volgens de financiële kerncijfers verbetert het bedrijfsresultaat van fokkerijcoöperatie CRV van €265.000 in boekjaar 2013-'14 naar ruim €4,2 miljoen in 2014-'15. Daarvan is een deel, €3,1 miljoen, aan de leden uitgekeerd via een korting op de laatste rekening. Het eigen vermogen, ijzersterk op 68%, verslechtert iets bij een nog harder dalend balanstotaal.

Fiscus ziet ledenvoordeel als dividenduitkering

De bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde cijfers maken duidelijk hoe het echt zit. De resultaatbestemming vermeldt een heel ander resultaat: €6,2 miljoen. Dat komt doordat de fiscus het ledenvoordeel ziet als een dividenduitkering, terwijl de coöperatie het ziet als een ledenkorting. Van die €6,2 miljoen wordt de helft aan de leden uitgekeerd en de andere €3,1 miljoen toegevoegd aan de reserves.

Correctie op toevoeging aan de reserves

Op die toevoeging aan de reserves vindt echter een correctie plaats voor de waarde van de oorspronkelijke investeringen in buitenlandse deelnemingen en dochters. Door valuta-effecten valt die €3,7 miljoen lager uit dan een jaar eerder. Per saldo neemt hierdoor het eigen vermogen af met €574.000 tot ruim €75 miljoen.
Overigens was die correctie de afgelopen jaren veelal positief, vorig boekjaar een plus van €800.000. "Dit is een papieren exercitie, die los staat van bedrijfsresultaten en waarin stille reserves ook niet zichtbaar zijn", stelt financieel directeur Joop Kersten. "Verlies neem je pas bij verkoop van bedrijven. In onze Braziliaanse bedrijven zitten bijvoorbeeld nog vele miljoenen aan stille reserves door de grondposities."

Dochterbedrijven in Brazilië en VS verliesgevend

De buitenlandse dochter draaien moeizaam. Volgens de toelichting van de directie in het jaarverslag draaiden in 2014-'15 de Braziliaanse dochters een stevig verlies. Ook de Noord-Amerikaanse activiteiten zijn verliesgevend, het verlies viel daar wel kleiner uit dan een jaar eerder. Nieuw-Zeeland is winstgevend, maar CRV verwacht er in 2015-'16 verslechterende omzet en resultaten door de malaise op de zuivelmarkt.
De twee business units Noord en Zuid-Amerika zijn al jaren zorgenkindjes. In Brazilië startte de malaise door krimpende vleesveestapels en daling van het gebruik van ki. Een reorganisatie is er gaande. De VS is een vechtmarkt. Daar ligt de enige manier om marktaandeel te veroveren in spotgoedkoop leveren van sperma.

Wegen schaalvoordelen op tegen verliezen?

CRV wijst altijd op schaalvoordelen als reden voor investeringen in het buitenland. Of de – toekomstige - schaalvoordelen wel op (blijven) wegen tegen de verliezen is alleen te beoordelen als de cijfers van alle business units bekend zijn. CRV publiceert die niet. De ledenraadsleden hebben daarin inzage. En in de wintersessies, waar zo'n 3.000 leden komen, besteedt de directie speciale aandacht aan deze verlieslatende divisies.

Of registreer je om te kunnen reageren.