Rundveehouderij

Achtergrond 34 reactieslaatste update:28 dec 2016

‘Wat hebben we fout gedaan?’

De onzekerheid in de melkveehouderij is groot. Iedereen is aan het rekenen. Wat betekenen de nieuwe mestregels voor mij? We peilen de stemming onder melkveehouders in Zuidoost-Drenthe. Op bezoek bij snelle groeiers, jonge opvolgers en zwoegende belangenbehartigers.

Gert Roseboom kijkt de verslaggever bij het afscheid nog even dringend aan. “Maak ons verhaal niet al te somber, misschien komt het straks allemaal goed. Wij hopen op een knelgevallenregeling. Die komt er toch wel?”

Wie dezer dagen rondrijdt in het zuidoosten van Drenthe valt eigenlijk niks bijzonders op. RMO-wagens halen melk op, bulkwagens brengen krachtvoer, een inseminator rijdt een erf op. Alsof er niks aan de hand is in de melkveehouderij. Hier en daar staat wat jongvee buiten. We passeren een boerderij met de naam ‘Licht en schaduw’, niet ver van massagesalon Erorama, gevestigd in een voormalige boerderij.

Op de radio wordt teruggeblikt op het fosfaatdebat in de Tweede Kamer. Politici en landbouwbestuurders praten over referentiedata, reductieplannen en snelle groeiers. Er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen. De discussie gaat over kilo’s, afroompercentages, grootvee-eenheden, euro’s. Niemand praat over boeren.

Drastische ingreep

Later op de dag ontmoeten we Jan Bloemerts, melkveehouder in Dwingeloo en een belangrijke LTO-bestuurder in Drenthe. De woede van melkveehouders over de drastische ingreep in de sector lijkt weggeëbd, zegt Bloemerts. “Het is stil geworden in de sector. Iedereen is nu aan het rekenen. Ik ook. De vraag is: wat betekenen de besluiten voor mij persoonlijk? De uitkomst is voor iedereen anders. Vrijwel iedereen moet inleveren, maar een aantal bedrijven komt er wel heel slecht uit. Dat leidt tot machteloosheid en verdriet. Ondernemers willen verder, maar niet iedereen krijgt de kans. Heel triest voor al die knelgevallen.”

Jan Bloemerts, melkveehouder in Dwingeloo en LTO-bestuurder in Drenthe - Foto's: Koos Groenewold.
Jan Bloemerts, melkveehouder in Dwingeloo en LTO-bestuurder in Drenthe - Foto's: Koos Groenewold.

Op zoek naar het gevoel in de melkveehouderij. De regio – Zuidoost-Drenthe – is willekeurig gekozen. De landbouwstructuur in het gebied is goed; de verkaveling, ontwatering en bereikbaarheid van de percelen zijn prima op orde. Het gebied heeft aantrekkingskracht op boeren die elders in het land moeten plaatsmaken vanwege stadsuitbreiding. Langzaam maar zeker is de regio aan het vergroenen. Op percelen waar voorheen aardappels werden verbouwd, grazen nu koeien.

Fosfaatregels lijken dramatisch uit te pakken

We rijden het erf op van de familie Roseboom in Nieuwe Krim, gemeente Coevorden. Hier boert Gert (31) in maatschap met zijn vader Anne (57) en moeder Annemieke (60). Vader en zoon willen best open kaart spelen over de situatie waarin hun maatschap terecht is gekomen. In de kamer ligt speelgoed. “Ik ben zelf de vijfde generatie op deze boerderij. Mijn kinderen lijken er ook schik in te hebben, maar of dat voor hen is weggelegd?”

Gert vat de situatie kort samen. De referentiedatum 2 juli 2015 waar alle melkveehouders in Nederland nu mee te maken hebben - de omvang van de veestapel op die dag is bepalend voor de fosfaatrechten van het bedrijf -, pakt op dit bedrijf wel erg ongelukkig uit. Op die bewuste zomerse dag was de nieuwe stal in aanbouw, de mestkelder bijna klaar.

Zoals het er nu voorstaat, krijgt het bedrijf fosfaatrechten voor 148 koeien, 145 pinken en 90 kalveren. In deze decembermaand worden op het bedrijf echter 275 koeien gemolken en zijn er 160 stuks jongvee. De fosfaatregels lijken dramatisch uit te pakken.

Gert Roseboom is melkveehouder in Nieuwe Krim, gemeente Coevorden (Dr.).
Gert Roseboom is melkveehouder in Nieuwe Krim, gemeente Coevorden (Dr.).

'Geen domme dingen gedaan'

Gert vraagt zich regelmatig af of hij iets fout heeft gedaan. Hij kan niets bedenken. “Wij hebben geen domme dingen gedaan”, zegt hij. “Ons plan was om het bedrijf in een keer klaar te maken voor de toekomst. Als mijn ouders uit de maatschap stappen, wilde ik hier koeien melken met enkele personeelsleden. Dat lijkt me leuk, maar een meermansbedrijf vraagt natuurlijk ook om een forse omvang van de veestapel.”

Het klopte allemaal. Alle vergunningen waren aanwezig, de bank was enthousiast en verstrekte de financiering. En toen bleek opeens dat de Nederlandse melkveestapel na de afschaffing van de melkquota snel groeide en het fosfaatplafond werd overschreden. “Er was geen weg terug”, zegt Gert. “In de loop van 2015 was de stal af en zijn bijna alle boxen gevuld geraakt. Vooral met eigen aanwas, maar ook met aangekocht vee. Met zo’n grote lening moet er omzet worden gemaakt. De bank stimuleerde dat ook. Eigen schuld, dikke bult? Onzin.”

'Wij worden neergezet als de grote boosdoener, maar wij hebben niets fout gedaan'

De afgelopen maanden zijn diverse fosfaatregels de revue gepasseerd. Elke keer pakten zoon Gert en vader Anne weer hun rekenmachine. De ene keer was de uitkomst nog slechter dan de andere. “Hadden we nog even de hoop dat we in 2017 fosfaatrechten konden aankopen om zo onze veestapel op peil te houden, bleek dat ook nog eens niet te mogen. Door gestuntel van de staatssecretaris, ik kan het niet anders zeggen.”

Zijn vader kijkt met een vermoeide blik naar buiten. Wat te doen, hij weet het niet. “Wij worden neergezet als de grote boosdoener, maar wij hebben niets fout gedaan, niet de mazen van de wet opgezocht. Deze uitbreiding was bedoeld om mijn zoon vooruit te helpen. Dat mag blijkbaar niet, wij worden op de slachtbank gelegd.”

Bedrijf te koop

We passeren een melkveebedrijf dat te koop staat. Reden om contact op te nemen met een van de makelaars die in de regio actief is. Olof Kroes van makelaarskantoor Agriplaza wil best openheid geven. “Er staan op dit moment meer melkveebedrijven te koop dan anders”, zegt Kroes. “Dat heeft alles te maken met de slechte melkprijs in de afgelopen periode. Punt is dat er op dit moment weinig kopers zijn. Belangstellenden weten namelijk niet wat zij precies kopen. Want stel dat Brussel de Nederlandse fosfaatregels niet accepteert, dan kan de derogatie alsnog wegvallen. Ook de banken zijn terughoudend.”

Alleen melkveehouders die hun bedrijf al hebben verkocht en elders in het land opnieuw willen beginnen, zijn actief op de markt, weet Kroes. “Maar dat zijn er op dit moment niet zoveel.”

Een paar kilometer noordwaarts, even buiten Zwinderen, staat een van de grotere melkveebedrijven in de regio. Hier hebben Harry Euving (56), zijn vrouw Ina (57) en hun twee zonen Rolf (29) en Freddy (28) hun boerderij. Net als de meeste melkveehouders in de buurt heeft Harry er geen moeite mee om inzicht te geven in de ontstane situatie. “Afgelopen zomer zag ik het al aankomen. Ik zei tegen mijn zoons dat het fosfaatgedoe ons meer dan vijftig koeien zou gaan kosten. Dat wilden ze niet geloven. Ik was veel te negatief in hun ogen. Helaas komt mijn voorspelling uit.”

Luchtfoto’s spreken boekdelen

Ina haalt luchtfoto’s uit de kast. Eerst stond de boerderij midden in het dorp, later kreeg de familie een plek in het buitengebied. In drie flinke stappen is de veestapel op het bedrijf gegroeid naar 300 koeien, 80 pinken en 80 kalveren op zo’n 130 hectare grond. De luchtfoto’s spreken boekdelen.

In de maanden voor afschaffing van de contingentering (1 april 2015) heeft de vennootschap nog 125.000 kilo melkquotum gekocht. Ook na 2 juli 2015 is de veestapel uitgebreid. Harry: “Dat deed iedereen. Toen de quota verdwenen, ging overal de vlag uit. Eindelijk verlost van het productieplafond. De landbouwmedia schreven alleen maar verhalen over boeren die fors investeerden, boeren gingen dat kopiëren, de banken waren erg meegaand. Iedereen is verantwoordelijk voor de enorme groei van de melkproductie in dit land. Ook de media.”

Harry Euving is melkveehouder in Zwinderen (Dr.).
Harry Euving is melkveehouder in Zwinderen (Dr.).

De rekensom is gemaakt. Harry gaat er vanuit dat zijn veestapel terug moet van 300 naar zo’n 240 koeien. Hij verwacht fosfaatrechten te krijgen voor 256 koeien, en daar moeten er in 2017 nog zeker tien koeien extra vanaf. “Mijn jongens tieren, zij vinden de aanpak van Van Dam onzorgvuldig en onrechtvaardig. Ik ben wat ouder, heb de invoering van de superheffing bewust meegemaakt. Daardoor kan ik wat meer relativeren. Ons bedrijf gaat niet ten onder, ook al gaat het veel geld kosten om over een paar jaar weer op 300 koeien te komen. Want dat is wel nodig voor een meermansbedrijf als dat van ons.”

Fosfaatrechten kopen

Toch maakt ook Harry zich boos. Vooral op staatssecretaris Van Dam. Die had zijn werk beter moeten doen. Als Van Dam dat inderdaad had gedaan, hadden de melkveehouders al in 2017 fosfaatrechten kunnen kopen van de stoppers. Dat de familie met het bedrijf na de inkrimping weer terug wil naar 300 koeien is voor Harry een zekerheid. Er moeten namelijk wel drie gezinnen van leven. “Als fosfaat €2.000 per koe gaat kosten, moeten we daar €120.000 voor uitgeven. Maar het kan net zo goed €4.000 per koe worden. Reken zelf maar uit wat het ons dan kost.”

Hij kent het bedrijf Roseboom in Nieuwe Krim. “Ze hebben niks fout gedaan. Typisch een knelgeval. Ik gun ze extra fosfaatrechten, maar ik vraag me af of dat gaat gebeuren. Als alle knelgevallen worden gecompenseerd, moet de rest zoveel inleveren dat de hele sector ten onder gaat. Dat is een dilemma voor de belangenbehartigers.”

We rijden van Zwinderen naar het westen, in de richting van Geesbrug. Langs de weg staat een bord. “Onbespoten aardappelen te koop.” Even verderop kunnen vrije uitloopeieren worden gekocht. De hennen zijn echter verplicht binnen, vanwege de uitbraak van vogelgriep elders in het land.

Lees meer over fosfaatrechten in het dossier.

Fulltime baan buitenshuis

We ontmoeten Ludwig Oevermans (25). Hij is toevallig thuis, want hij heeft een fulltime baan bij het zaadveredelingsbedrijf Limagrain. Met zijn vader en moeder boert hij op een melkveebedrijf met 115 koeien en bijbehorend jongvee op 47 hectare grond. Zijn ouders doen het meeste werk, Ludwig helpt mee in de weekeinden en af en toe 's avonds.

Hij twijfelt of hij het bedrijf wil overnemen. “Ik ben in dubio. Je maakt een keus voor de komende veertig jaar. Dan moet je er wel voor 200% achter staan. Wil ik dat wel? Wil mijn vriendin dat? Bovendien, ik ervaar nu bij Limagrain dat er meer manieren zijn om geld te verdienen. Makkelijker en net zo uitdagend. Toch trekt de boerderij mij ook wel. Ik hoef gelukkig nu nog niet te beslissen.”

Ludwig Oevermans (links) runt met zijn ouders Roelie en Berend Oevermans een melkveebedrijf. Daarnaast heeft hij een fulltime baan bij zaadveredelingsbedrijf Limagrain.
Ludwig Oevermans (links) runt met zijn ouders Roelie en Berend Oevermans een melkveebedrijf. Daarnaast heeft hij een fulltime baan bij zaadveredelingsbedrijf Limagrain.

Concurrentiepositie verslechterd

Het rendement in de sector staat al jaren onder druk, zegt Ludwig. “Met die nieuwe fosfaatregels gaat de kostprijs weer verder omhoog. De concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij in Europa verslechtert. De bedrijven worden steeds kapitaalintensiever. Dat maakt het er voor jonge boeren zoals ik niet makkelijker op.”

Hij volgt de fosfaatdiscussie op de voet. De gevolgen voor het eigen bedrijf zijn niet rampzalig, is de inschatting van Ludwig. De veestapel is na 2 juli 2015 vrijwel gelijk gebleven. Wat betreft het jongvee maakt hij zich wel enige zorgen. Al het jongvee ouder dan 1 jaar is de laatste jaren uitbesteed. “Wie krijgt de fosfaatrechten van dit jongvee, wij of dat andere bedrijf? Als de opfokker geen rechten krijgt, stopt hij ermee. Dan zitten wij in de problemen, want wij hebben geen ruimte voor al die dieren. Ik hoop maar dat het goed komt.”

Lege stal

Niet ver van Geesbrug ligt het dorp Dalen. Twee kilometer buiten de bebouwde kom, op een paar honderd meter van de spoorlijn Coevorden-Emmen, ligt het bedrijf van Henk Kip (56) en zijn vrouw Jeanette (51). De ligboxenstal is leeg, de koeien en het bijbehorende melkquotum heeft het echtpaar in 2010 verkocht. “Sindsdien houden we vleesvee en doen we aan weidevogelbeheer”, zegt Henk.

Ook het vleesvee is trouwens verleden tijd. Henk en Jeanette hebben geen opvolgers, het bedrijf is verkocht. Henk kwam twee jaar geleden op een landbouwbeurs toevallig in gesprek met een makelaar. Toen hij hoorde wat zijn bedrijf mogelijk kon opbrengen, was de keus gauw gemaakt. Er is inmiddels een koper gevonden, de officiële overdracht is verschoven naar begin 2017, want dat geeft de nieuwkomer meer zekerheid over zijn fosfaatrechten.

Kopers op bezoek

Deze middag zijn de kopers toevallig op bezoek. Het gaat om Paul (25) en Maaike (26) Bollen en twee ooms van Paul, Anton (48) en Hans (55) Austie. De maatschap heeft een bedrijf in het Twentse Beuningen en kan niet wachten op de verplaatsing naar Dalen. De huidige boerderij inclusief alle grond is verkocht aan de provincie Overijssel.

Paul: “Een deel van onze grond ligt in een natuurgebied en dat is bestemd voor natuurontwikkeling. Eerst wilde de provincie alleen die natuurgrond van ons kopen, maar dat was voor ons geen optie. Het was voor ons alles of niets. Uiteindelijk zijn we tot overeenstemming gekomen over de verkoop van ons hele bedrijf. Een echte win-winsituatie, want door de verkoop zijn wij in staat om hier in Drenthe opnieuw te beginnen en heeft de provincie Overijssel nu percelen beschikbaar voor kavelruil rond een aantal Natura 2000-gebieden in Twente. Hier wordt iedereen beter van.”

Eindelijk vooruitboeren

Paul wijst naar buiten. Allemaal vlak land, weinig sloten, nauwelijks bomen te zien. “De tegenstelling met Twente is groot. Daar hebben we vijftien percelen, allemaal omringd door houtwallen en oude gebouwen. Best mooi, maar voor een boer niet efficiënt. Hier bouwen we komend jaar een nieuwe stal en dan kunnen we eindelijk vooruitboeren.”

Paul gaat er vanuit dat hij en zijn ooms op de nieuwe locatie 130 koeien gaan melken op 65 hectare. “Het kan niet mooier, we krijgen hier een grondgebonden bedrijf waarbij alles in balans is: dieren, grond en voer. Eigenlijk zou op alle melkveebedrijven van zo’n evenwicht sprake moeten zijn. Dan hadden we het gedoe met die fosfaatrechten niet gehad.”

Tijdens het maken van de foto’s spreekt Jeanette de verslaggever aan. Zij is blij met de verkoop. “En mijn man ook. We zien de verkoop als een geschenk uit de hemel. Wij kunnen straks vaker leuke dingen doen. Naar musea, misschien een camper kopen. Voor de kopers is het zeker net zo mooi. Zij kunnen hier aan slag zonder een torenhoge schuld.”

Lees het hele artikel in Boerderij 12, van maandag 19 december.

Laatste reacties

 • alco1

  Het kardinale punt waar alle ellende door ontstaan is wordt niet benoemd.
  Namelijk dat er tijdig ( toen er nog quotering was) door de overheid maatregelen genomen moesten zijn.
  Wij boeren wisten niets af van een plafond en de zuivel riep dat ze de melk zouden ontvangen en het LTO dat grondgebonden het item zou worden.

 • Inderdaad Alco, iedereen werd en wordt aan zijn lot overgelaten. Er is geen eenheid, vooral omdat er niemand is die dat kan bewerkstelligen. En dan verbaasd zijn dat de ondernemers juist dat doen: ondernemen. En wel in de lijnen zoals ze uitgezet zijn. Je schiet op goal en als de bal onderweg is worden de palen naar binnen gezet.

 • farmerbn

  Er werd zelfs gelachen omdat de Fransen doorgingen met een fabrieksmelkquotum. Overheid, LTO én de melkfabrieken wisten van het fosfaatplafond maar deden niets. Deze drie partijen zijn de schuldigen maar proberen er zo goedkoop mogelijk uit te piepen. Bovenstaande boeren zijn het haasje. Kunnen we de artikelen van die tijd (voor en na bevrijdingsdag) nog eens nalezen?

 • farmer135

  fosfaatrechten voor 148 koeien en 145 pinken mag je eigenlijk niet mopperen. Hier rechten voor nog geen 40 koeien.

 • geen boer

  kom op mensen. Als ondernemer wordt je vroeg of laat geconfronteerd met zaken waar je niks aan kunt doen, maar die wel jouw probleem zijn. En ja, soms neem je net even meer risico dan je later wellicht had gewild.
  Niet te veel jammeren, broekriem aanhalen en er tegen aan!

 • sanderheerink90

  Kloppen de namen onder de fotos wel?

 • boelenham

  Problemen zat, als ik deze verhalen lees ,maar de fouten zijn gemaakt ,Door een overheid die zelf zo pragmaties en begriploos reageerd als een kruisje verkeert staat bij de gecombineerde opgave ,nu ze zelf fouten hebben gemaakt vraagt men om begip en solidariteit ,wat een land wat een land waar dit allemaal kan........

 • @geenboer: dit heeft niets met algemeen ondernemers risico te maken.

 • John*

  er is maar een fout gemaakt en dat is dat mestverwerking niet in de huidige derogatie overeenkomst is geregeld... de varkenshouderij heeft al 3 jaar voorgesorteerd op uitbreiding van de melkveehouderij > zorg dat je mest verwerkt want er komen meer koeien en daarmee wordt de mestafzet lastig en duur.

  Die verwerkingsinstallaties staan en er dadelijk voor niets als het aantal koeien terug moet.. Maar binnenkort nieuwe ronde nieuwe kansen en dan maar hopen dat mestverwerking wel goed verankerd wordt in de derogatie overeenkomst.

 • Kletskoe

  Volgens mij waren er duidelijke signalen over het grote risico dat de overheid zou ingrijpen als 'de sector' haar toezegging niet nakomt en het aantal koeien te hard groeit. Wat doe je dan als individu? De ene ondernemer besluit om niet te groeien, de ander om eerst grond te kopen en een derde om geleidelijk te groeien; voordeel minder financieel risico, nadeel is dat je te laat bent als de boel op slot gaat. De ander bouwt een stal om in één keer te verdubbelen of meer. Als je geluk hebt en op tijd bent, hebt jij de (grote) sprong gemaakt. Wel een groot financieel risico maar een ondernemer neemt risico. En dan is het 2 juli 2015 en  de stal is niet vol, of de grond niet benut, of je bent te laat en je kan niet meer groeien waardoor je met te hoge variabele kosten zit. Wie is er nu de ondernemer?  En wie is nu een knelgeval? Of wordt er snel van pet gewisseld?

 • oorspronkelijk

  wat een kwats
  ben ik dan de enige die uit de vakbladen de beperkende factor gefilterd heb
  blijkbaar wel want als ik mijn angst uitsprak werd ik uitgelachen.
  tot en met 2015 is er geroepen ondanks fosfaat referentie er komt een tel dag
  wie zijn billen brand moet op de blaren zitten
  de nieuwe knelgevallen zijn zij die de koeien niet op tijd geslacht krijgen
  den Duitser zou ook zeggen ICH HABE DAS NICHT GEWÜST
  het meest jammer vind ik dat het ambachtelijke gaat verdwijnen
  alle voorkomende werk of veel en lang hetzelfde doen

 • alco1

  Juist omdat iedereen dat gefilterd heeft, is het zo uit de hand gelopen.
  Enne, volgens mij ben jij iemand die na een trekking zegt: Je had dat lot moeten kopen.

 • H.Grotenhuis1

  @ alco1
  Vanaf 2011 is toch voor iedereen voldoende duidelijk geworden dat er sprake was van een fosfaatplafond. Maar er zijn schijnbaar veel melkveehouders selectief doof en blind geweest.
  Maar het ergste is misschien wel dat de complete periferie rondom de expanderende melkveehouderij haar mond heeft gehouden over de risico's die door de melkveehouderij genomen werden.

 • kiekdoares

  wat een zielepoten met +- 300 koeien

 • agratax(1)

  De boeren die de GOK genomen hebben om tegen de verdrukking in te groeien terwijl ze wisten dat de fosfaatgrens bij einde quotum nagenoeg bereikt was, hebben ondanks het feit dat de door henzelf aangegeven fosfaat grens zo goed als bereikt was, toch uitgebreid. Al deze groeiers hebben met elkaar bereikt dat de totale melkveehouderij door het plafond is geschoten. De geschiedenis heeft weer aangetoond, dat boeren zelf niet instaat zijn hun totale productie af te stemmen op een maximum, dat ze zelf hebben aangegeven. Helaas zijn de snelle groeiers hiervan de dupe maar ook de oorzaak, omdat ze met een groot aantal zijn. Waarom hebben ze niet besloten om op de een of andere weg hun veehouderij "grondgebonden" te maken. Want grondgebonden betekent, geen fosfaat overschot een geen verlies van derogatie. Nee de ondernemers hebben beide gegevens op het spel gezet en nu de gevolgen van deze GOK duidelijk worden, zijn ze teleurgesteld en trachten anderen te laten op draaien voor hun verlies in deze tombola.

 • alco1

  Grotenhuis en agratax.
  Om het voor jullie even duidelijk te maken.
  De groeiers van voor 2 juli zijn spekkoper.
  Maw. Die het veroorzaakt hebben komen het er beste van af.

 • info519

  de mensen die het allemaal hebben zien aankomen zullen wel zo slim zijn geweest veel dieren kort na 1 april 2015 op naam te hebben. Als je schrijft dat je het hebt zien aankomen en je hebt dan nog klaagzang van te weinig dieren op referentiedatum ben je zeilig en dom....................niks doen is nl ook een keuze....

 • landboer

  alco ,jij roept hier steeds dat niemand van een fosfaatplafond wist , maar dat is echt niet zo. Lees reactie van Grotenhuis, wel is het zo dat alleen de NMV daar steeds op hamerde itt LTO.
  Verder denk ik wel een beetje als farmer 135 t zijn allemaal megaboeren in mijn ogen ,en maar klagen dat ze het zo slecht hebben/krijgen. Er is ook dit jaar toch gewoon geld verdiend (normaal gesproken) in de melkveehouderij?

 • alco1

  @landboer
  Ik zeg juist dat iedereen wel kon filteren dat er wat aan zat te komen.
  Juist door die angst werd er geëxplodeerd om het eigen aandeel voor een verwachte standstill datum, zo groot mogelijk te krijgen.
  Er zijn ook boeren die het wel aan zagen komen, maar vertrouwen hadden in de overheid, maar dat bleek een illusie. De overheid is nog dommer dan werd gedacht.
  De situatie is nu zo dat de veroorzakers van de standstill van 2 juli, het beste uitkomen met de uitgave van fosfaatrechten en dat is wrang.
  Boeren die daarna gewoon door produceerden komen ook nu weer bij de FC als spekkoper uit de strijd.

  Daarnaast heb ik op het hele reductieplan ook de vraag gesteld:
  Kan de zuivel op de stoel van de rechter gaan zitten, inzake de knelgevallen.

  Nogmaals.
  Er zijn genoeg argumenten om een nieuwe derogatie te verkrijgen.
  (Zie het artikel van de akkerbouw over het nitraat vastleggen)

  Fosfaatrechten hoeven hiervoor niet genomen worden, dat is een zaak van onze overheid.
  Zij en niemand anders heeft dat veroorzaakt en moeten dat maar oplossen door schadeloosstelling of door het plafond verhoogt te krijgen en/of verwerking af te kunnen trekken.
  Dat er over gepraat kan worden heeft van Dam al in een slip van de tong gezegd.

 • oorspronkelijk

  als je het fosfaat probleem bagatelliseert
  trek je steeds de verkeerde conclusies
  kans berekening is een reden om wel of niet iets te doen
  als je iedere maand €15,00 niet in een woekerpolis steekt geef je jezelf na 20jaar een luxe auto cadeau
  maar nog steeds kun je verantwoording voelen voor maatschappelijke relevantie

 • B.T. Henstra

  Als Gert Roseboom een knelgeval is dan denk ik dat er heel veel melkveehouders als knelgeval benoemd kunnen worden.

 • DJ-D

  Helemaal mee eens @alco1

 • AA1

  Gert , snot aap 145 koeien nog niet genoeg? vind het "leuk" om met personeel te werken............ by de way, Dijksma heeft altijd gezegd als het te veel wordt [fosfaat] grijpen we in. Dan nu niet de onozele onschuldige lopen uithangen.

 • haj146

  👍🏻 alco1. Landgoed en oorspronkelijk, jullie moeten mooi door boeren in " vroeger" want toen was toch alles beter. Deze boeren vertellen eerlijk hun verhaal en net zoals ze zeggen. Ze hebben niets verkeerd gedaan. Lto nzo en de overheid die wel wisten van het plafond zijn schuldig. Melkveehouders hebben Nederland door de crisis getrokken met al hun investeringen en kunnen nu stikken. En dat alles voor een afgesproken plafond van 14 jaar geleden.

 • alco1

  Haj Je beoordeeld mij totaal verkeerd.
  Wie zegt dat ik niet trots ben op wat boeren presteren.
  Wat ik zeg is dat er geen boeren de dupe moeten kunnen van wanbeleid van de overheid.

 • leo,s vriend

  Landboer, google even op lto fosfaatplafond, en je vindt tientallen artikelen uit 2013-2015 waar lto waarschuwt voor overschrijding/fosfaatrechten.
  Niet mauwen dat de lto daar niet voor gewaarschuwd heeft.

 • alco1

  Leo. Juist omdat ze in 2015 waarschuwden ging het explosief omhoog.
  Toen alles nog onder het schrikbewind zat van het quotum hadden er maatregelen getroffen moeten worden.

 • s c de boer

  Ach het komt toch altijd weer anders dan je dacht.
  Misschien is dat juist ook weer de uitdaging.
  Word weleens wat moe van al die negatieve uitlatingen hier
  Anders ga je toch wat anders doen?
  Als ik met melken mijn natje en droogje niet meer kan verdienen komt er rap een bord in de tuin en bedenk ik wel wat anders wat geld oplevert.

 • oorspronkelijk

  moet je voor je passie als boer mega zijn
  gemiddeld zijn we het laatste decennia van 50 naar 100 melkkoeien gegroeid
  haj 146 hokjes geest als je mensen zo wegzet
  mistig was het misschien maar regelmatig heb ik het plafond voorbij zien komen
  omdat je in de mist de richting moeilijk kan inschatten
  ga je op een 80km weg geen 80 rijden omdat het mag.
  iedereen is gegroeid maar de gok zonder voldoende mestverwerking extreem te groeien kan in mijn beleving niet als uiterst vooruitstrevend worden gezien
  s c de boer uit mijn hart-het totale plaatje gaat het om-financieel- maatschappelijk-sociaal

 • haj146

  @ Alco 1. Ik had een duimpje voor jouw naam. Wou daarmee zeggen dat ik her helemaal met je eens ben.
  @ oorspronkelijk. Misschien was ik wat te kort door de bocht. Maar dit zijn geen mega boeren. Ze hebben precies volgens de toen geldende regels gehandeld. Schaalvergroting is van alle tijd en zal ook zo blijven. De kostprijs wordt immers ieder jaar 1 cent per liter hoger door voornamelijk overheids ingrijpen. Dit is alleen op te lossen door schaalvergroting. Betreft je mist op de weg. Dat was er niet, en al helemaal niet volgens onze zogenaamde belangenbehartigers.

 • oorspronkelijk

  klopt haj146
  heb dit bij dlv zlto aangekaart.
  twijfel door extra belemmeringen in privésfeer en leeftijd mij en opvolger.
  ik wilde maximale opleiding kinderen door verlies van partners.
  te veel externe arbeid
  dus daarom was ik gefocust en ontdaan door de groei van collega`s
  door tegenslagen word je alert op ontwikkelingen

 • landboer

  haj146 kostprijsverlaging door schaalvergroting werkt alleen als de investering uit de winst betaald wordt ,en niet zoals bij velen gebeurt is ,door een externe financiering + vreemde arbeid+ voeraankoop +mestafzet. Denk niet dat ik in vroeger leef ,zo oud ben ik niet.
  Maar als ik lees waar deze jongens mee beginnen ,en waar ik mee begon( een beetje aangekocht quotum a 4 gulden en een stukje pachtgrond) dan denk ik wel, wat hebben ze te klagen...

 • piet p

  Hoe gaat het nu?

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.